Povežite se s nama

okolina

Pravedno i održivo gospodarstvo: Komisija utvrđuje pravila za tvrtke koje poštuju ljudska prava i okoliš u globalnim lancima vrijednosti

PODJELI:

Objavljeno

on

Koristimo vašu registraciju za pružanje sadržaja na način na koji ste pristali i za bolje razumijevanje vas. Možete se odjaviti u bilo kojem trenutku.

Europska komisija usvojila je 23. veljače prijedlog Direktive o korporativnoj održivosti due diligence. Prijedlog ima za cilj potaknuti održivo i odgovorno korporativno ponašanje u globalnim lancima vrijednosti. Tvrtke imaju ključnu ulogu u izgradnji održivog gospodarstva i društva. Od njih će se tražiti da identificiraju i, prema potrebi, spriječe, okončaju ili ublaže štetne utjecaje svojih aktivnosti na ljudska prava, poput dječjeg rada i iskorištavanja radnika, te na okoliš, na primjer onečišćenje i gubitak biološke raznolikosti. Poduzećima će ova nova pravila donijeti pravnu sigurnost i jednake uvjete. Za potrošače i investitore oni će osigurati veću transparentnost. Nova pravila EU-a unaprijedit će zelenu tranziciju i zaštititi ljudska prava u Europi i šire.

Niz država članica već je uvelo nacionalna pravila o dužnoj pažnji, a neke su tvrtke poduzele mjere na vlastitu inicijativu. Međutim, postoji potreba za većim poboljšanjem koje je teško postići dobrovoljnim djelovanjem. Ovaj prijedlog uspostavlja dužnu analizu korporativne održivosti radi rješavanja negativnih utjecaja na ljudska prava i okoliš.

Nova pravila due diligencea primjenjivat će se na sljedeće tvrtke i sektore:

 • tvrtke iz EU:
  • Grupa 1: sva društva s ograničenom odgovornošću u EU-u velike veličine i ekonomske moći (s 500+ zaposlenika i 150 milijuna eura+ neto prometa u cijelom svijetu).
  • Grupa 2: Ostala društva s ograničenom odgovornošću koja posluju u definiranim sektorima s velikim utjecajem, koji ne zadovoljavaju oba praga Grupe 1, ali imaju više od 250 zaposlenih i neto promet od 40 milijuna eura diljem svijeta i više. Za ove tvrtke pravila će se početi primjenjivati ​​2 godine kasnije nego za grupu 1.
 • Tvrtke koje nisu članice EU aktivni u EU-u s pragom prometa usklađenim sa Skupinom 1 i 2, generiranim u EU.

Mala i srednja poduzeća (MSP) nisu izravno obuhvaćeni ovim prijedlogom.

Ovaj se prijedlog odnosi na vlastito poslovanje tvrtke, njene podružnice i njihove lance vrijednosti (izravne i neizravne uspostavljene poslovne odnose). Kako bi se ispunila obveza korporativne dubinske analize, poduzeća trebaju:

 • Integrirati dužnu istragu u politike;
 • identificirati stvarne ili potencijalne negativne utjecaje na ljudska prava i okoliš;
 • spriječiti ili ublažiti potencijalne utjecaje;
 • privesti kraju ili minimizirati stvarne utjecaje;
 • uspostaviti i održavati žalbeni postupak;
 • pratiti učinkovitost politike i mjera dubinske analize i;
 • javno komunicirati uz dužnu pažnju.

Konkretnije, ovo znači više učinkovita zaštita ljudskih prava uključenih u međunarodne konvencije. Na primjer, radnici moraju imati pristup sigurnim i zdravim uvjetima rada. Slično, ovaj će prijedlog pomoći u izbjegavanju štetnih utjecaja na okoliš suprotno ključne ekološke konvencije. Poduzeća u opsegu morat će poduzeti odgovarajuće mjere („obveza sredstava”), u svjetlu ozbiljnosti i vjerojatnosti različitih utjecaja, mjera koje su poduzeću dostupne u specifičnim okolnostima i potrebe za određivanjem prioriteta.

Nacionalna upravna tijela imenovana od strane država članica bit će odgovorna za nadzor ovih novih pravila i mogu ih nametnuti novčane kazne u slučaju nepoštivanja. Osim toga, žrtve će imati priliku uzeti pravni postupak za naknadu štete to se moglo izbjeći odgovarajućim mjerama dužne pažnje.

Oglas

Osim toga, tvrtke grupe 1 moraju imati plan kako bi osigurale da njihova poslovna strategija bude kompatibilan s ograničavanjem globalnog zatopljenja do 1.5 °C u skladu s Pariškim sporazumom.

Kako bi se osiguralo da dužna pažnja postane dio cjelokupnog funkcioniranja poduzeća, moraju biti uključeni direktori tvrtki. Zbog toga se prijedlogom uvodi i dužnost direktora da uspostave i nadziru provedbu due diligence-a te da ga integriraju u korporativnu strategiju. Osim toga, kada ispunjavaju svoju dužnost da djeluju u najboljem interesu tvrtke, direktori moraju uzeti u obzir ljudska prava, klimatske promjene i posljedice svojih odluka na okoliš. Gdje direktori tvrtki uživaju varijabilne naknade, bit će potaknuti da pridonose borbi protiv klimatskih promjena pozivanjem na korporativni plan.

Prijedlog također uključuje, popratne mjere, koji će podržati sve tvrtke, uključujući mala i srednja poduzeća, na koja bi to moglo biti neizravno pogođeno. Mjere uključuju razvoj pojedinačnih ili zajednički namjenskih web stranica, platformi ili portala i potencijalnu financijsku potporu za mala i srednja poduzeća. Kako bi pružila podršku tvrtkama, Komisija može usvojiti smjernice, uključujući modele klauzula ugovora. Komisija također može nadopuniti potporu koju pružaju države članice novim mjerama, uključujući pomoć tvrtkama u trećim zemljama.

Cilj prijedloga je osigurati da Unija, uključujući i privatni i javni sektor, djeluje na međunarodnoj sceni uz puno poštovanje svojih međunarodnih obveza u pogledu zaštite ljudskih prava i poticanja održivog razvoja, kao i pravila međunarodne trgovine.

U sklopu svog 'Paketa za pravedno i održivo gospodarstvo' Komisija je također predstavila a Komunikacija o dostojanstvenom radu diljem svijeta. U njemu se utvrđuju unutarnje i vanjske politike koje EU koristi za provedbu pristojnog rada u cijelom svijetu, stavljajući ovaj cilj u središte uključivog, održivog i otpornog oporavka od pandemije.

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová rekla je: „Ovaj prijedlog ima za cilj postizanje dva cilja. Prvo, da se pozabavimo zabrinutošću potrošača koji ne žele kupovati proizvode koji su napravljeni uz prisilni rad ili koji uništavaju okoliš, na primjer. Drugo, podržati poslovanje pružanjem pravne sigurnosti o njihovim obvezama na jedinstvenom tržištu. Ovaj će zakon projektirati europske vrijednosti na lance vrijednosti, i to na pošten i razmjeran način.”

Povjerenik za pravosuđe Didier Reynders rekao je: “Ovaj prijedlog je prava promjena u načinu na koji tvrtke upravljaju svojim poslovnim aktivnostima u svom globalnom lancu opskrbe. Ovim pravilima želimo se zauzeti za ljudska prava i voditi zelenu tranziciju. Više ne možemo zatvarati oči na ono što se događa u našim lancima vrijednosti. Trebamo promjenu u našem ekonomskom modelu. Zamah na tržištu jačao je u podršci ovoj inicijativi, a potrošači se zalažu za održivije proizvode. Uvjeren sam da će mnogi poslovni čelnici podržati ovaj cilj.”

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton rekao je: “Iako su neke europske tvrtke već vodeće u održivim korporativnim praksama, mnoge se još uvijek suočavaju s izazovima u razumijevanju i poboljšanju svog utjecaja na okoliš i ljudskih prava. Složeni globalni lanci vrijednosti posebno otežavaju tvrtkama dobivanje pouzdanih informacija o poslovanju svojih dobavljača. Fragmentacija nacionalnih pravila dodatno usporava napredak u preuzimanju dobrih praksi. Naš će se prijedlog pobrinuti da veliki tržišni igrači preuzmu vodeću ulogu u ublažavanju rizika u svojim lancima vrijednosti, istovremeno podržavajući male tvrtke u prilagodbi na promjene.”

Sljedeći koraci

Prijedlog će biti predstavljen Europskom parlamentu i Vijeću na odobrenje. Nakon usvajanja, države članice imat će dvije godine da prenesu Direktivu u nacionalno zakonodavstvo i dostave relevantne tekstove Komisiji.

pozadina

Europske tvrtke su globalni lideri u uspješnosti održivosti. Održivost je usidrena u vrijednostima EU-a, a tvrtke pokazuju predanost poštivanju ljudskih prava i smanjenju njihovog utjecaja na planet. Usprkos tome, napredak tvrtki u integraciji održivosti, a posebno zaštite ljudskih prava i zaštite okoliša, u procese korporativnog upravljanja i dalje je spor.

Kako bi se riješio tih izazova, Europski parlament je u ožujku 2021. pozvao Komisiju da podnese zakonodavni prijedlog o obveznoj analizi vrijednosnog lanca. Slično, 3. prosinca 2020. Vijeće je u svojim zaključcima pozvalo Komisiju da predstavi prijedlog pravnog okvira EU-a o održivom korporativnom upravljanju, uključujući međusektorsku korporativnu analizu duž globalnih lanaca vrijednosti.

Prijedlog Komisije odgovara na ove pozive, pomno uzimajući u obzir odgovore prikupljene tijekom dana otvoreno javno savjetovanje o inicijativi održivog korporativnog upravljanja pokrenula Komisija 26. listopada 2020. Prilikom pripreme prijedloga Komisija je također razmotrila široku bazu dokaza prikupljenih kroz dvije naručene studije o dužnostima direktora i održivom korporativnom upravljanju (srpanj 2020.) i o zahtjevima dužne pažnje u lancu opskrbe (Veljača 2020).

Više informacija

Prijedlog Direktive o korporativnoj održivosti due diligence + Aneks
Pitanja i odgovori o korporativnoj održivosti due diligence
Informativni list o korporativnoj održivosti due diligence
Web stranica o korporativnoj održivosti due diligence

Podijelite ovaj članak:

EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.

Trendovi