Povežite se s nama

Kriza odgovor

Jačanje globalne napore za smanjenje utjecaja katastrofa: ljestvice komisije Tečaj za djelovanje EU

PODJELI:

Objavljeno

on

RV2-veći-sizeKoja je to akcija?

Europska komisija danas (8 travanj) postavlja svoju primarnu viziju o tome kako Europska unija treba doprinijeti globalnim naporima za smanjenje utjecaja katastrofa.

Komisija je usvojila Komunikaciju o Hyogoovom okviru za djelovanje nakon 2015. godine: Upravljanje rizicima za postizanje otpornosti. Ovaj je dokument osnova za predstojeće rasprave između država članica, Europskog parlamenta i ostalih dionika koji će raditi na zajedničkom stajalištu EU-a za globalne pregovore na razini Ujedinjenih naroda. Ovi će se razgovori fokusirati na način ublažavanja utjecaja prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih čovjekom te na izgradnju novog okvira za smanjenje rizika od katastrofa - takozvani Hyogo okvir za djelovanje nakon 2015. godine.

Koja je namjera?

Posljednjih godina katastrofe se povećavaju i po učestalosti i intenzitetu, a taj se trend vjerojatno nastavlja. Sve zemlje su ranjive: zemlje u razvoju pate od većeg gubitka života, dok razvijene zemlje snose veće ekonomske troškove. Samo u EU prirodne katastrofe uzrokovale su više od smrtnih slučajeva 80,000 i 95 milijardi gospodarskih gubitaka tijekom proteklog desetljeća.

Za rješavanje tih alarmantne trendove, prevencija i upravljanje rizicima politike su bitni. Obnovljena post-2015 Hyogo okvir djelovanja je značajna prilika da se unaprijed upravljanje rizicima od katastrofa širom svijeta.

Europska komisija je izgrađen preporuke temelje na dosadašnjim postignućima u upravljanju rizika od katastrofa niza politika EU-a, uključujući civilne zaštite, zaštite okoliša, unutarnje sigurnosti, klimatskih promjena adaptacija, zdravstvo, istraživanje i inovacije te vanjskog djelovanja. Ovi uspjesi su važan doprinos EU ka izgradnji jedinstvene politike o upravljanju rizika od katastrofa na europskoj i međunarodnoj razini.

Oglas

Što je Hyogo okvir djelovanja?

Hyogoski okvir djelovanja (HFA) „Izgradnja otpornosti nacija i zajednica na katastrofe“ desetogodišnji je plan koji je usvojilo 168 država članica UN-a koje su se dobrovoljno obvezale raditi na pet prioriteta za djelovanje s ciljem da svijet bude sigurniji od prirodne opasnosti i za izgradnju otpornosti na katastrofe. Usvojen 2005. godine, HFA istječe 2015. godine. Provodi se širok postupak savjetovanja o oblikovanju okvira za smanjenje rizika od katastrofa nakon 2015. godine.

Koji su ključni prijedlozi Komisije?

1. Više transparentnosti i bolje upravljanje za novi post 2015 Hyogo okvira za djelovanje

Europska komisija predlaže standarde upravljanja, periodične partnerske procjene i prikupljanje i razmjenu globalno usporedivih podataka o katastrofama gubitke i opasnosti.

2. Fokus na rezultate

Europska komisija predlaže uvođenje ciljeva i mjerljivih akcije za smanjenje katastrofa rizike.

3. Mjere katastrofa smanjenja rizika trebale bi doprinijeti održivom i pametan rast

Sva glavna infrastruktura i projekti moraju biti bez rizika osjetljiva i klima-i-katastrofa-elastičan.

Inovativne tehnologije i instrumenti za podršku upravljanja u katastrofama Treba poticati (sustava za rano upozoravanje, elastičan infrastrukturnih i drugih objekata, zelene infrastrukture, komunikacija rizika i sl), kako bi se dovelo do povećane poslovne mogućnosti i doprinose zeleni rast.

4. Posebna pozornost na najugroženijima

Komisija također očekuje da će novi okvir Hyogo za akciju koja će se rodno osjetljivi i na ciljna ranjive skupine poput djece, starijih osoba, osoba s invaliditetom, beskućnici i siromašni. Posebnu pozornost treba obratiti na jačanje otpornosti u svim gradskim i ranjive ruralnim sredinama, kao iu obalnim područjima.

Pored prirodnih nepogoda, sveobuhvatan međunarodna okvir se također baviti sukob i druge oblike nasilja i državnih krhkosti kao i tehnoloških rizika, hrane i prehrane nesigurnosti i epidemija.

Koji su neki od glavnih dostignuća vezanih za upravljanje rizika od katastrofa u EU u posljednjih nekoliko godina?

  • Prevencija i upravljanje rizikom mjere su integrirani u nekoliko ključnih politika EU-a i financijskih instrumenata (tj za prilagodbu klimatskim promjenama, kohezijske politike, transporta i energije, istraživanja i inovacija, prekograničnih prijetnji za zdravlje, procjena utjecaja na okoliš, i drugi);
  • Komisija je pripremila prvi cross-sektorski pregled rizika u EU i pokrenula inicijativu s državama članicama za mapiranje rizika i razmjenu informacija o njima. Države članice moraju izraditi nacionalne procjene rizika s više opasnosti do kraja 2015-a;
  • Dostupnost podataka, je poboljšana dostupnost, dijeljenje i usporedivost, uključujući tijeku rada s državama članicama i međunarodnim partnerima prema uspostavi europske standarde i protokole za snimanje gubitke katastrofa;
  • načina da se učinkovito koristiti osiguranje kao poticaj svijesti o rizicima, prevenciji i ublažavanju su istraženi, i;
  • pojačana pripravnost za odgovor kroz razvoj dobrovoljnog bazena unaprijed ugovorenih kapaciteta od katastrofa, bolje planiranje odgovora, trening mreže, i ojačana suradnja između nadležnih tijela u području obuke i vježbi, naprednije sustave ranog upozorenja.

Što je EU radi u cilju poticanja elastičnost i rizika od katastrofa smanjenje u zemljama u razvoju?

Smanjenje ranjivosti i izgradnja otpornosti populacije pod rizikom su preduvjeti za smanjenje siromaštva i održivog razvoja. To je razlog zašto, EU se zalaže za ulaganje u tih prioriteta. Upravljanje rizicima je već dio svih potpora i pomoć u razvoju programa humanitarne EU - i da će postati još sastavni dio u budućnosti.

Već se postiže značajan napredak. Tri nedavne inicijative EU-a SHARE ('Podržavanje otpornosti Roga Afrike'), AGIR (Globalni savez za otpornost u regiji Sahel) i Globalni savez za klimatske promjene (GCCA) već doprinose izgradnji otpornosti nekih od najvažnijih svjetskih ranjive zajednice.

Katastrofa program pripreme (DIPECHO) Europske komisije financira projekte na temelju jednostavnih pripremnih mjera koje naglašavaju trening, izgradnja kapaciteta, podizanje svijesti i rano upozoravanje sustava lokalnih zajednica širom svijeta. DIPECHO se pokazao iznimno učinkovit u ograničavanju štete i spašavanju života, kada opasnost iznenada udariti.

Koji su sljedeći koraci?

Ideje predstavljene u ovom Priopćenju će biti temelj za daljnji dijalog s državama članicama, Europski parlament, Odbor regija, Europski gospodarski i socijalni odbor i ostali dionici (civilnog društva, akademske zajednice, privatni sektor), kao i međunarodni partneri i sustava Ujedinjenih naroda.

Ishodi tog dijaloga će pasti u pripremnom postupku za Svjetskoj konferenciji o redukciji katastrofa rizika (Sendai Summit) zakazana za ožujak 2015, a dva susreta Pripremni odbor na razini UN-a, koji će se održati u 14-15 srpnju i 17-18 studenog 2014 u Ženevi.

Više informacija

Humanitarna pomoć i civilna zaštita Europske komisije
Web mjesto povjerenice Georgieve
Činjenica list na smanjenje rizikom od katastrofa (DRR)
Činjenica list na otpornost
Činjenica list o upravljanju rizicima od katastrofa

Podijelite ovaj članak:

EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.

Trendovi