Povežite se s nama

Ekonomija

EU-28 trgovina robe deficita s Japanom smanjio na € 1.9bn u prvoj polovici 2013

PODJELI:

Objavljeno

on

r-JAPAN-EU-TRGOVINA-velika570Over the past decade, EU-28 international trade in goods with Japan has been characterized by a regular fall in the share of Japan in the EU-28’s total trade in goods, more significant for imports than for exports, and a continuous deficit. The share of exports to Japan in the EU-28 total fell from 4.9% in 2002 to 3.3% in 2012 and the share of imports from Japan also dropped, from 7.9% to 3.6%. As a result, the EU-28 trade deficit with Japan decreased from €30.3 billion in 2002 to €9.0bn in 2012.

In the first six months of 2013, EU-28 exports to Japan fell slightly compared with the same period of 2012 from €27.0bn to €26.3 bn, while imports decreased more strongly, from €33.8bn to €28.2bn. Consequently, the EU-28 trade deficit with Japan continued to drop, from 6.8 bn in the first half of 2012 to 1.9 bn in the same period of 2013. Japan was the EU-28’s 7th most important trading partner, accounting for around 3.2% of EU-28 trade in goods.

On the occasion of the 21th European Union – Japan summit, which will take place on 19 November 2013 in Tokyo in Japan, Eurostat, the statistical office of the European Union, issues data on trade and investments between the EU and Japan.

Njemačka: Glavni trgovinski partner EU-a Japana

Među državama članicama EU-28, Njemačka (8.0 milijardi eura ili 31% izvoza iz EU-a) bila je daleko najveći izvoznik u Japan u prvih šest mjeseci 2013. godine, zatim Francuska (3.4 milijarde eura ili 13%), Italija ( 3.0 milijarde eura ili 11%) i Ujedinjenog Kraljevstva (2.6 milijardi eura ili 10%). Njemačka (7.3 milijarde eura ili 26% uvoza iz EU) također je bila najveći uvoznik, zatim Nizozemska2 (5.1 milijarda ili 18%) i Velika Britanija (4.2 milijarde eura ili 15%). Najveći trgovinski deficit s Japanom u prvoj polovici 2013. godine zabilježili su Nizozemska (-3.5 milijardi eura) i Velika Britanija (-1.6 milijardi eura), a najveći suficit Italija (+ 1.6 milijardi eura) i Francuska (eura +1.0 milijardi).

Međunarodna robna trgovina EU-28 s Japanom u milijardama eura

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Japan
Izvoz 43.5 41.0 43.5 43.7 44.8 43.7 42.4 36.0 44.0 49.1 55.6
Uvoz 73.8 72.6 74.9 74.4 78.4 79.3 76.5 58.4 67.4 69.7 64.5
Stanje -30.3 -31.6 -31.5 -30.6 -33.7 -35.5 -34.1 -22.5 -23.5 -20.6 -9.0
Ukupno izvan EU28
Izvoz 885.3 861.9 945.2 1 049.5 1 152.4 1 234.3 1 309.1 1 094.0 1 353.2 1 554.2 1 680.3
Uvoz 937.0 935.3 1 027.4 1 183.9 1 364.6 1 446.8 1 585.2 1 235.6 1 532.1 1 727.1 1 794.0
Stanje -51.7 -73.4 -82.2 -134.4 -212.2 -212.5 -276.1 -141.7 -178.9 -172.9 -113.7
Japan / Ukupno
Izvoz 4.9% 4.8% 4.6% 4.2% 3.9% 3.5% 3.2% 3.3% 3.3% 3.2% 3.3%
Uvoz 7.9% 7.8% 7.3% 6.3% 5.7% 5.5% 4.8% 4.7% 4.4% 4.0% 3.6%

Međunarodna robna trgovina država članica EU-28 s Japanom u milijunima eura

Oglas
Izvoz Uvoz Stanje
Siječanj-lipanj 2012 Siječanj-lipanj 2013 Siječanj-lipanj 2012 Siječanj-lipanj 2013 Siječanj-lipanj 2012 Siječanj-lipanj 2013
EU28 26 967 26 326 33 759 28 177 -6 791 -1 852
Belgija2 1 905 1 822 3 702 3 023 -1 797 -1 201
Bugarska 11 14 34 31 -23 -18
Češka Republika 270 284 631 526 -361 -243
Danska 786 698 167 140 620 558
Njemačke 8 311 8 062 8 467 7 330 -156 732
Estonija 34 35 26 12 8 23
Irska 965 855 281 306 685 549
Grčka 27 25 70 61 -43 -37
Španija 1 039 1 031 1 251 927 -212 104
Francuske 3 653 3 423 2 833 2 413 820 1 010
Hrvatska 49 35 74 78 -26 -43
Italy 2 650 3 002 1 897 1 357 753 1 645
Cipar 0 0 20 13 -19 -13
Letonija 18 22 8 5 9 17
Litvanija 12 17 12 14 -0 2
Luksemburg 31 26 73 86 -42 -60
Mađarska 228 197 470 434 -242 -237
Malta 19 32 18 25 1 7
Nizozemska2 1 618 1 625 6 001 5 074 -4 383 -3 449
Austrija 588 594 487 376 101 218
Poljska 197 256 489 463 -291 -208
Portugal 103 70 183 125 -80 -54
Rumunija 121 112 138 112 -17 0
Slovenija 18 23 26 49 -8 -25
Slovačka 42 74 212 142 -169 -68
Finska 526 504 171 159 354 345
Švedska 1 015 860 918 696 97 164
Ujedinjeno Kraljevstvo 2 733 2 628 5 100 4 200 -2 367 -1 572
Ukupno izvan EU28 826 026 870 568 895 974 840 544 -69 947 30 024
Japan / Ukupno 3.3% 3.0% 3.8% 3.4%

0 = manje od 0.5 milijuna

Međunarodna robna trgovina EU-28 s Japanom za milijun eura

Izvoz Uvoz Stanje
Siječanj-lipanj 2012 Siječanj-lipanj 2013 Siječanj-lipanj 2012 Siječanj-lipanj 2013 Siječanj-lipanj 2012 Siječanj-lipanj 2013
ukupno 26 967 26 326 33 759 28 177 -6 791 -1 852
Primarna roba: 3 379 3 341 704 547 2 675 2 794
Hrana piće 2 347 2 261 82 74 2 266 2 187
Sirovine 816 921 505 422 311 499
energija 216 159 118 51 98 108
Prerađena roba: 23 067 22 381 32 215 27 153 -9 148 -4 772
Kemikalije 7 107 6 872 3 461 3 157 3 646 3 715
Strojevi i vozila3 9 331 9 206 21 868 18 162 -12 537 -8 956
Ostali proizvedeni članci3 6 629 6 302 6 886 5 834 -257 469
drugo 521 603 840 477 -319 126

Suficit u EU-27 u trgovini uslugama s Japanom gotovo se udvostručio između 2010. i 2012

U 2012. godini EU-27 je izvezla 24.2 milijarde eura usluga u Japan, dok je uvoz iz Japana iznosio 15.6 milijardi eura, što znači da je EU-27 u trgovini uslugama s Japanom imao višak od 8.6 milijardi eura, u usporedbi s viškom od 5.9 milijardi eura u 2011. i 4.6 milijardi eura u 2010. Suficit u 2012. uglavnom je rezultat računalnih i informacijskih usluga (+ 2.6 milijardi eura), financijskih usluga (+ 2.1 milijarde eura) i putovanja (+ 1.5 milijardi eura). Japan je činio nešto više od 3% ukupne trgovine uslugama izvan EU-27.

EU-27 međunarodna trgovina uslugama s Japanom

milijuna eura

Izvoz uvoz Stanje
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
ukupno 19 842 21 802 24 173 15 252 15 909 15 592 4 590 5 892 8 581
od kojeg:
Transport 5 246 5 449 5 279 5 254 4 727 4 724 -8 722 555
Putovati 2 092 2 176 2 538 905 725 1 010 1 188 1 451 1 528
Druge usluge 12 492 14 172 16 344 8 985 10 333 9 802 3 507 3 839 6 542
od kojeg:
Komunikacijske usluge 202 211 542 143 146 180 58 65 362
Građevinske usluge 116 125 97 257 167 150 -141 -42 -53
usluge osiguranja 987 307 538 214 229 209 773 78 329
Financijske usluge 2 854 3 205 2 921 917 1 417 794 1 936 1 788 2 127
Računalne i informacijske usluge 1 771 2 215 2 845 239 229 247 1 532 1 987 2 598
Autorske naknade i naknade za licence 2 207 2 252 2 276 2 519 2 956 2 463 -311 -705 -187
Ostale poslovne usluge4 3 946 5 520 6 717 4 549 5 084 5 657 -603 436 1 060
Osobne, kulturne i rekreacijske usluge 338 297 376 43 46 45 294 251 331
Državne službe nie 73 40 32 104 59 57 -31 -19 -25
Ukupno izvan EU27 566 558 603 941 657 387 463 563 482 902 510 641 102 995 121 040 146 746
Japan / ukupno izvan EU27 3.5% 3.6% 3.7% 3.3% 3.3% 3.1%

Značajna volatilnost izravnih ulaganja teče između EU-27 i Japana

Tokovi izravnih stranih ulaganja (FDI) između EU-27 i Japana pokazuju velike razlike. U 2012. EU-27 je u Japan uložio 0.4 milijarde eura, u odnosu na 3.1 milijardu u 2011. Japanska ulaganja u EU-27 također su pala u 2012. na 3.4 milijarde eura u usporedbi s 10.4 milijarde eura u 2011. godini.

Izravna izravna ulaganja u EU-27 s Japanom teku u milijunima eura

2009 2010 2011 2012
EU27 SDI u Japanu 1 332 -1 952 3 081 434
Japanski izravna strana ulaganja u EU27 2 647 -845 10 405 3 374
  1. Do 30. lipnja 2013. Europska unija (EU-27) uključivala je 27 država članica. Od 1. srpnja 2013. Europska unija (EU-28) također uključuje Hrvatsku. Podaci o međunarodnoj trgovini robom dostupni su za svih 28 država članica, dok su podaci o međunarodnoj trgovini uslugama i izravnim stranim ulaganjima dostupni samo za 27 država članica.
  2. Dutch imports, and therefore the trade deficit, are over-estimated because of the ‘Rotterdam effect’, where goods destined for the rest of the EU arrive and are recorded in harmonised EU external trade statistics in Dutch ports. This then has a positive effect on the external trade balances with Japan of those member states to which the goods are re-exported, as these shipments would be recorded as intra-EU trade with the Netherlands, rather than extra-EU trade with Japan. To a lesser extent, Belgian trade figures are similarly over-estimated.
  3. Strojevi i vozila uključuju električne i industrijske strojeve, računala, električne i elektroničke dijelove i opremu, cestovna vozila i dijelove, brodove, zrakoplove i željezničku opremu.

Ostali proizvedeni proizvodi uključuju kožu, gumu, drvo, papir, tekstil, metale, građevinske uređaje i pribor, namještaj, odjeću, obuću i pribor, znanstvene instrumente, satove, satove i kamere.

  1. Ostale poslovne usluge obuhvaćaju trgovinu i ostale usluge povezane s trgovinom, usluge operativnog leasinga i razne poslovne, profesionalne i tehničke usluge.

EU-28 trgovina robe deficita s Japanom smanjio na € 1.9bn u prvoj polovici 2013

Podijelite ovaj članak:

EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.

Trendovi