Povežite se s nama

koronavirusa

Komisija odobrila portugalski program dokapitalizacije od 400 milijuna eura za podršku tvrtkama pogođenim pandemijom koronavirusa

PODJELI:

Objavljeno

on

Europska komisija odobrila je portugalski program vrijedan 400 milijuna eura za potporu strateškim tvrtkama pogođenim pandemijom koronavirusa. Shema je odobrena u sklopu državne potpore Privremeni okvir i uključen je u nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Izvršna potpredsjednica Margrethe Vestager, zadužena za politiku tržišnog natjecanja, rekla je: "Kompanije aktivne u različitim sektorima zabilježile su značajan pad prihoda zbog epidemije koronavirusa i restriktivnih mjera. Ovaj portugalski program od 400 milijuna eura omogućit će Portugalu potporu ovim tvrtkama pomažući im u ispunjavanju njihovih potreba za likvidnošću i solventnošću te osiguravajući kontinuitet njihovih aktivnosti. Nastavljamo raditi u bliskoj suradnji sa državama članicama kako bismo pronašli izvediva rješenja za ublažavanje gospodarskih učinaka pandemije koronavirusa, u skladu s pravilima EU-a."

Portugalska mjera podrške

Portugal prijavljen Komisiji u okviru državne potpore Privremeni okvir shema od 400 milijuna eura za potporu solventnosti održivih strateških nefinancijskih tvrtki aktivnih u Portugalu i pogođenih pandemijom koronavirusa. Proračun će biti dostupan putem Instrumenta za oporavak i otpornost.

U okviru sheme, potpora će biti u obliku (i) vlasničkih instrumenata (uključujući obične i povlaštene dionice), (ii) hibridnih instrumenata (zamjenjive obveznice) i (iii) kombinacije vlasničkih i hibridnih instrumenata. Iznos ulaganja po tvrtki u načelu je ograničen na 10 milijuna eura.

Pomoć će se pružati kroz Program strateške dokapitalizacije Fonda za kapitalizaciju i otpornost ("Fond"). Fondom upravlja Banco Português de Fomento, SA, što je Nacionalna promotivna banka.

Svrha je sheme odgovoriti na potrebe korisnika za likvidnošću i solventnošću te im pomoći da nastave s aktivnostima tijekom i nakon pandemije.

Oglas

Komisija je utvrdila da je portugalska shema u skladu s uvjetima navedenim u Privremenom okviru. Konkretno, (i) potpora će biti ograničena na iznos koji je potreban za osiguranje održivosti korisnika i vraćanje njihove kapitalne pozicije prije pandemije koronavirusa; (ii) program osigurava odgovarajuću naknadu za državu i potiče korisnike i/ili njihove vlasnike da otplate potporu što je prije moguće; (iii) uspostavljene su zaštitne mjere kako bi se osiguralo da korisnici nemaju neopravdane koristi od državne pomoći za dokapitalizaciju na štetu poštenog tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu; i (iv) potpora će biti dodijeljena najkasnije do 30. lipnja 2022.

Komisija je zaključila da je mjera nužna, prikladna i razmjerna za otklanjanje ozbiljnog poremećaja u gospodarstvu države članice, u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (b) UFEU-a i uvjetima navedenim u Privremeni okvir.

Na temelju toga Komisija je odobrila mjeru potpore prema pravilima EU o državnim potporama.

pozadina

Komisija je usvojila a Privremeni okvir kako bi se državama članicama omogućilo da koriste potpunu fleksibilnost predviđenu pravilima o državnim potporama za potporu gospodarstvu u kontekstu izbijanja koronavirusa. Privremeni okvir, kako je izmijenjen i dopunjen Travnja 3, 8 svibnja, 29 lipnja, 13 listopada 2020, 28 siječnja i 18 studenog 2021. predviđaju sljedeće vrste pomoći koje mogu dodijeliti države članice:

(I) Izravne potpore, udjeli u kapitalu, selektivne porezne olakšice i predujmovi do 290,000 eura za tvrtku koja je djelatna u primarnom poljoprivrednom sektoru, 345,000 eura za tvrtku koja djeluje u sektoru ribarstva i akvakulture i 2.3 milijuna eura za tvrtku koja je aktivna u svim ostalim sektorima za rješavanje hitnih potreba za likvidnošću. Države članice također mogu dati, do nominalne vrijednosti od 2.3 milijuna eura po tvrtki, bezkamatne zajmove ili jamstva za zajmove koji pokrivaju 100% rizika, osim u sektoru primarne poljoprivrede te u sektoru ribarstva i akvakulture, gdje su granice od Primjenjuju se 290,000 eura i 345,000 eura po tvrtki.

(Ii) Državna jamstva za kredite koje su uzela poduzeća kako bi se osiguralo da banke stalno daju zajmove klijentima koji ih trebaju. Ta državna jamstva mogu pokriti do 90% rizika na zajmove kako bi se pomoglo poduzećima da pokriju neposredne obrtne fondove i potrebe ulaganja.

(Iii) Subvencionirani javni zajmovi trgovačkim društvima (viši i podređeni dug) uz povoljne kamatne stope na tvrtke. Ovi zajmovi mogu pomoći poduzećima da pokriju neposredne obrtne resurse i potrebe za ulaganjima.

(Iv) Zaštitne mjere za banke koje usmjeravaju državnu pomoć u realnu ekonomiju da se takva potpora smatra izravnom potporom klijentima banaka, a ne samim bankama, i daje smjernice kako osigurati minimalno narušavanje konkurencije između banaka.

(V) Javno kratkoročno osiguranje od izvoznih kredita za sve zemlje, bez potrebe da dotična država članica pokaže da je dotična zemlja privremeno „netržišna“.

(Vi) Podrška istraživanjima i razvoju povezanima s koronavirusom (R&D) riješiti trenutnu zdravstvenu krizu u obliku izravnih nepovratnih sredstava, avansa koji se mogu vratiti ili poreznih pogodnosti. Bonus se može dodijeliti za projekte prekogranične suradnje između država članica.

(Vii) Podrška za izgradnju i unapređivanje prostora za testiranje razviti i testirati proizvode (uključujući cjepiva, ventilatore i zaštitnu odjeću) korisne za borbu protiv epidemije koronavirusa, do prve industrijske primjene. To može biti u obliku izravnih davanja, poreznih pogodnosti, avansa koji se mogu vratiti i jamstva bez gubitaka. Tvrtke mogu imati koristi od bonusa kada njihovo ulaganje podržava više od jedne države članice i kada je ulaganje zaključeno u roku od dva mjeseca nakon dodjele potpore.

(Viii) Podrška za proizvodnju proizvoda relevantnih za borbu protiv epidemije koronavirusa u obliku izravnih potpora, poreznih pogodnosti, avansa koji se mogu vratiti i jamstva bez gubitaka. Tvrtke mogu imati koristi od bonusa kada njihovo ulaganje podržava više od jedne države članice i kada je ulaganje zaključeno u roku od dva mjeseca nakon dodjele potpore.

(Ix) Ciljana potpora u obliku odgađanja plaćanja poreza i / ili obustave doprinosa za socijalno osiguranje za one sektore, regije ili za vrste tvrtki koje su od epidemije najteže pogođene.

(x) Ciljana potpora u obliku subvencija plaća zaposlenima za one tvrtke u sektorima ili regijama koje su najviše stradale od epidemije koronavirusa i inače bi morale otpustiti osoblje.

(Xi) Ciljana potpora dokapitalizaciji nefinancijskim tvrtkama, ako nema drugog odgovarajućeg rješenja. Postoje zaštitne mjere kako bi se izbjeglo nepotrebno narušavanje konkurencije na jedinstvenom tržištu: uvjeti o nužnosti, prikladnosti i veličini intervencije; uvjeti za ulazak države u kapital poduzeća i naknade; uvjeti u vezi s izlaskom države iz kapitala predmetnih tvrtki; uvjeti u pogledu upravljanja, uključujući zabranu dividende i ograničenja primanja za više rukovodstvo; zabrana unakrsnog subvencioniranja i zabrane stjecanja i dodatne mjere za ograničavanje narušavanja konkurencije; zahtjevi za transparentnošću i izvješćivanjem.

(xii) Podrška za nepokrivene fiksne troškove za tvrtke koje se suočavaju s padom prometa tijekom prihvatljivog razdoblja od najmanje 30% u odnosu na isto razdoblje 2019. u kontekstu izbijanja koronavirusa. Potpora će doprinijeti dijelu fiksnih troškova korisnika koji nisu pokriveni njihovim prihodima, do maksimalnog iznosa od 12 milijuna eura po poduzeću.

(xiii) Potpora ulaganjima prema održivom oporavku podržati privatna ulaganja kao poticaj za prevladavanje investicijskog jaza nagomilanog u gospodarstvu uslijed krize.

(xiv) Podrška za solventnost iskoristiti privatna sredstva i učiniti ih dostupnima za ulaganja u mala i srednja poduzeća (SME), uključujući novoosnovane i male srednje kapitalne tvrtke.

Komisija će također omogućiti državama članicama da do 30. lipnja 2023. pretvore povratne instrumente (npr. jamstva, zajmove, povratne predujmove) dodijeljene u okviru Privremenog okvira u druge oblike potpore, poput izravnih bespovratnih sredstava, pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti iz Privremenog okvira.

Privremeni okvir omogućava državama članicama da međusobno kombiniraju sve mjere potpore, osim zajmova i jamstava za isti zajam i prekoračenja pragova predviđenih Privremenim okvirom. Također omogućava državama članicama da kombiniraju sve mjere potpore dodijeljene u skladu s Privremenim okvirom sa postojećim mogućnostima davanja de minimisa tvrtki do 25,000 eura tijekom tri fiskalne godine za tvrtke koje djeluju u primarnom poljoprivrednom sektoru, 30,000 eura tijekom tri fiskalne godine za tvrtke aktivne u sektoru ribarstva i akvakulture te 200,000 EUR tijekom tri fiskalne godine za tvrtke aktivne u svim ostalim sektorima. Istodobno, države članice moraju se obvezati da će izbjeći neprimjerenu kumulaciju mjera potpore za iste tvrtke kako bi ograničile potporu kako bi zadovoljile njihove stvarne potrebe.

Privremeni okvir bit će na snazi ​​do 30. lipnja 2022, s iznimkom potpore ulaganja u održivi oporavak, koja će biti na snazi ​​do 31. prosinca 2022., i potpore za solventnost, koja će biti na snazi ​​do 31. prosinca 2023. Komisija će nastaviti pomno pratiti razvoj bolesti COVID-19. XNUMX pandemijski i drugi rizici za gospodarski oporavak.

Privremeni okvir nadopunjuje mnoge druge mogućnosti koje su već dostupne državama članicama za ublažavanje socio-ekonomskih učinaka izbijanja koronavirusa, u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama. Komisija je 13. ožujka 2020. donijela a Komunikacija o koordiniranom ekonomskom odgovoru na epidemiju COVID-19 postavljajući ove mogućnosti. Na primjer, države članice mogu napraviti općenito primjenjive promjene u korist poduzeća (npr. odgađanje poreza ili subvencioniranje skraćenog radnog vremena u svim sektorima), koje su izvan pravila o državnim potporama. Oni također mogu odobriti naknadu tvrtkama za štetu pretrpljenu zbog i izravno uzrokovane iznimnim događajima, kao što je izbijanje koronavirusa.

Nadalje, dana Ožujak 23 2022, Komisija je usvojila državnu potporu Privremeni krizni okvir omogućiti državama članicama korištenje fleksibilnosti predviđene pravilima o državnim potporama za potporu gospodarstvu u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu. Privremeni krizni okvir bit će na snazi ​​do 31. prosinca 2022. S ciljem osiguranja pravne sigurnosti, Komisija će prije tog datuma procijeniti treba li ga produžiti. Štoviše, tijekom razdoblja primjene, Komisija će sadržaj i opseg Okvira držati pod nadzorom u svjetlu razvoja tržišta energije, drugih tržišta inputa i opće ekonomske situacije.

Ne-povjerljive verzija odluke će biti dostupna pod oznakom SA.102275 u registar državnih potpora na Komisiji konkurencija web stranice nakon što se riješe sva pitanja povjerljivosti. Nove publikacije odluka o državnim potporama na internetu iu Službenom listu navedene su u. \ T Natjecanje Tjedne e-vijesti.

Više informacija o privremenom okviru i drugim akcijama koje je Komisija poduzela u cilju rješavanja ekonomskog učinka pandemije koronavirusa može se pronaći ovdje.

Podijelite ovaj članak:

EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.

Trendovi