Povežite se s nama

Uzbekistan

Mladi su strateški resurs uzbekistanskog društva

PODJELI:

Objavljeno

on

Mladi su izvor ključnih društvenih i kulturnih obrazaca promjena u suvremenoj civilizaciji i kulturi. Prema riječima stručnjaka, politika prema mladima nije toliko normativni žanr menadžerskih aktivnosti koliko spoznajni i vitalni stav. Namijenjen je primjeni svega naprednog i održivog u stvarnoj ljudskoj civilizaciji - za rad s mladima, [1] piše Abror Yusupov, voditelj odjela Instituta za strateške i regionalne studije pri predsjedniku Republike Uzbekistan.

Mladost je u svakom trenutku oduvijek bila složen, višedimenzionalan i istovremeno jedinstven višestrani društveni fenomen. U skladu s tim, politika prema mladima u modernim državama također je višedimenzionalna i višestruka pojava. Mnoštvo pristupa dodatno naglašava njegovu složenost. U isto vrijeme, mladi kao objekt politike za mlade danas mijenjaju svoj status, pretvarajući se u svoj predmet.

Prema nekim stručnjacima, mladi su zbog globalizacije stavljeni na čelo društvenih i ekonomskih promjena[2]. U tim uvjetima politika prema mladima postaje sastavni dio i važan smjer državne politike u gotovo svim zemljama svijeta.

Istodobno, politika prema mladima zauzela je čvrsto mjesto u teoriji i praksi međunarodnih odnosa. Postala je sastavni element međudržavne suradnje. Danas u svijetu postoji više od 1,8 milijardi mladih ljudi.

1 milijarda 800 milijuna mladih mlađih od 25 godina, što naglašava važnost učinkovite politike prema mladima za članove globalne zajednice.

Suvremene države uzimaju u obzir niz osnovnih međunarodnih instrumenata u oblikovanju svoje politike prema mladima na nacionalnoj razini.

Posljednjih godina samo u okvirima Ujedinjenih naroda usvojeno je više od 10 međunarodnih instrumenata. Političku osnovu i praktične preporuke za nacionalno djelovanje i međunarodnu potporu za poboljšanje položaja mladih ljudi diljem svijeta postavio je Svjetski program akcije za mlade, koji je Opća skupština UN -a usvojila 1995. Program djelovanja pokriva petnaest prioritetnih područja aktivnosti koje se odnose na mlade i sadrži prijedloge za djelovanje u svakom od ovih područja.

Oglas

UN-ova Agenda za održivi razvoj do 2030. proglasila je da su dobrobit, sudjelovanje i osnaživanje mladih ključni čimbenici za održivi razvoj i mir u cijelom svijetu. Mladi se stoga uzimaju u obzir u svih 17 UN -ovih ciljeva održivog razvoja i 169 ciljeva za njihovo postizanje.

Glavni tajnik UN -a Guterres rekao je: "Mir, snažan gospodarski rast, socijalna pravda, tolerancija - sve to i više ovisi o iskorištavanju moći mladih.[3]

Prema Guterresu, "mlade djevojke i dječaci suočeni su s velikim izazovima odrastanja, samoidentifikacije i stjecanja neovisnosti. Zbog pandemije stvari nisu išle onako kako su sanjali i planirali. Mnogi su ih već nazvali 'generacija u karanteni'.

Moderna mladež ili izgubljena generacija?

Suvremena mladež najaktivnija je i mobilnija društvena skupina koja zahtijeva posebnu pozornost državnih institucija i potrebu za socijalizacijom i prilagodbom. Istodobno, na njih se sve više gleda kao na najvažniji i obećavajući dio društva.

Unatoč postojanosti takozvanog "sukoba očeva i djece" (sociološki fenomen u kojem se kulturne vrijednosti mlađe generacije jako razlikuju od kulturnih i drugih vrijednosti starije generacije), došlo je do pozitivnih pomaka u tom procesu promatranom.

Promatranja pokazuju da svaka generacija ima svoj središnji događaj prema kojemu je označavaju ljudi oko nje, npr. Generacija šezdesetih, sedamdesetih ("dobni raspon")[4]itd. Ipak, u tijeku je javna rasprava o današnjoj mladosti u kontekstu uspoređivanja sa starijom generacijom. Često se primjećuje da je današnja mladež lijena.

Međutim, mnogi stručnjaci se s tim ne slažu. Naprotiv, rade jednako kao i prethodne generacije; problem je u tome što zahtjevi za njihovim vještinama i potreba da se stalno prilagođavaju nečemu novom nemaju para u ljudskoj povijesti.

Istodobno, vrijedi napomenuti da je najvažniji pokazatelj društvene dobrobiti mladih orijentacija na uspjeh (strategija "postignuća"). Istraživanja pokazuju da ova strategija postaje ključna za modernu mladež danas.

Suvremena znanost daje različite definicije današnje mladosti. Konkretno, generacija Z (kojoj je digitalna tehnologija apsolutno poznata od njihova rođenja). Američki psiholog sa Sveučilišta San Diego J.Twenge predlaže da se to naziva internetskom generacijom ili iGen. Prije njih su bili milenijalci - oni koji su postali punoljetni na prijelazu iz dvadesetog u dvadeset i prvo stoljeće.

Istodobno, ne može se zanemariti činjenica da se današnja mladež nepotrebno žuri. Često u psihološkom okviru suvremene mladeži dominira načelo "sve, sada i odjednom". Istodobno moramo priznati da je svaka generacija proizvod prethodne, a za to ne možemo kriviti mlade. Naravno, mladi danas nisu ono što su bili. Svaka nova generacija jedinstvena je na svoj način.

Vremenska razdoblja u kojima generacija prevladava među srednjoškolcima i studentima. Izvor.:https://ria.ru/20190126/1549897539.html

Ključne reforme i prioriteti državne politike u Uzbekistanu

Uzbekistan je država s mladim društvom koje se dinamično razvija. Kako kažu stručnjaci, u sljedeća dva desetljeća današnja djeca i mladi postat će najveći resurs u povijesti Uzbekistana. Ovo je dragocjena "demografska dividenda" za državu. Ulože li se prava ulaganja u razvoj mladih danas, oni mogu postati generacija koja će Uzbekistan dovesti na novu razinu društveno-ekonomskog razvoja.

U Republici Uzbekistan državna politika prema mladima definirana je kao prioritetno područje djelovanja države radi stvaranja društveno-ekonomskih, pravnih i organizacijskih uvjeta i jamstava za društvenu formaciju i razvoj mladih te otkrivanje njihovih kreativnih potencijala u interesima društva.

U tom kontekstu, zaštita zakonskih prava i interesa mladih uvijek je bila u središtu pozornosti u zemlji.

Strategija djelovanja na pet prioritetnih razvojnih područja Republike Uzbekistan za razdoblje 2017.-2021. Ima zaseban odjeljak o poboljšanju državne politike prema mladima.

Obuhvaća niz prioriteta osmišljenih za povećanje učinkovitosti državne politike s obzirom na mlade u zemlji.

Analiza Uzbekistanske reforme politike prema mladima posljednjih godina otkriva brojne posebnosti.

Prvo, poboljšanje pravnog i regulatornog okvira i donošenje novih zakona u skladu sa suvremenim zahtjevima.

U posljednjih pet godina došlo je do značajnog porasta pozitivnih reformi u zemlji usmjerenih na poboljšanje državne politike u odnosu na mlade. Konkretno, usvojen je Zakon Republike Uzbekistan "O državnoj politici prema mladima"[5]. To je prvi dokument koji je predsjednik Mirziyoyev potpisao nakon što je izabran na tu poziciju.

Zakon definira državnu politiku prema mladima kao sustav društveno-ekonomskih, organizacijskih i pravnih mjera koje država provodi i predviđa stvaranje uvjeta za društveno formiranje i razvoj intelektualnog i kreativnog potencijala mladih.

Usporedna analiza pokazuje da, za razliku od prethodnog Zakona "Na temelju državne politike prema mladima" od 20. studenoga 1991., novi Zakon sadrži niz novih odredbi.

Konkretno, utvrdila je prioritetna područja državne politike u svjetlu suvremenih zahtjeva. To uključuje osiguravanje društvenih, ekonomskih, političkih i drugih prava i interesa mladih, pružanje pristupačnog, visokokvalitetnog obrazovanja, promicanje njihova tjelesnog, intelektualnog i moralnog razvoja, stvaranje uvjeta za zapošljavanje i rad, osiguravanje poštivanja zakona i za nacionalne i univerzalne vrijednosti, štiteći ih od postupaka koji podrivaju njihova moralna načela i dovode do radikalizma, nasilja i okrutnosti, podržavaju talentiranu djecu i mlade obitelji, promiču zdrav način života, razvijaju sport za mlade itd.

Zakon također predviđa da se državni, regionalni i drugi programi mogu usvojiti za podršku mladima radi provedbe njegovih odredbi.

Zakon također nastoji ojačati ulogu i mjesto organizacija civilnog društva, osobito organizacija mladih, tijela za samoupravu građana i medija u provedbi državne politike prema mladima. Pravni mehanizmi definirani su za obvezno sudjelovanje institucija civilnog društva u razvoju i provedbi državnih i drugih programa, organizaciju i provedbu mjera za njegovanje zdrave i skladno razvijene mlađe generacije, jačanje uloge i aktivnosti mladih u javni život i javna kontrola nad provedbom zakona i državnih programa u ovom području.

Ono što je najvažnije, učinkovite mjere za zaštitu i potporu mladih osoba ugrađene su u zakone. Na primjer:

- pravna i društvena jamstva - osiguravanje prava i sloboda, besplatne medicinske skrbi i općeg obrazovanja, uvjeta i jamstava visokog obrazovanja u granicama državnih potpora, zapošljavanja, davanja povlastica u području rada, dodjele povlaštenih kredita za izgradnju i kupnju stanova, materijalne potpore za mlade obitelji s niskim primanjima, razvoj sustava rekreacije i razonode

- državna potpora talentiranim mladim ljudima: dodjela nagrada, stipendija i stipendija za obrazovanje; organiziranje sportskih škola, natjecanja, natjecanja, izložbi, konferencija i seminara; pristup programima osposobljavanja za nadarene mlade ljude; te stvaranje uvjeta za mlade znanstvenike i stručnjake.

Općenito, novi Zakon o državnoj politici prema mladima ima za cilj poboljšati državnu upravu u području politike prema mladima jačanjem ovlasti svakog od subjekata uključenih u taj proces. U isto vrijeme, usvojenim dokumentom proširena su i uspostavljena dodatna državna jamstva koja će potaknuti svestrani razvoj mladih ljudi u Uzbekistanu i njihovo uključivanje u privatna poduzeća, koja su postala lokomotiva gospodarskog rasta zemlje.

Kako bi se stvorili novi i međunarodni standardi za provedbu državne politike prema mladima u zemlji, Koncept razvoja državne politike prema mladima u Uzbekistanu do 2025 je također odobren i provodi se[6].

Agencija za pitanja mladih i međuresorna vijeća za pitanja mladih, kojima predsjeda premijer, počeli su djelovati u okviru koncepta. U Zakonodavnoj komori Olij medžlisa osnovano je Povjerenstvo za mlade, a u komorama Olij medžlisa osnovani su parlamenti mladih.

Osim toga, provode se Nacionalna strategija ljudskih prava Republike Uzbekistan i Državni program za provedbu Strategije djelovanja na pet prioritetnih razvojnih područja Republike Uzbekistan za 2017.-2021. u Godini potpore mladima i promicanju zdravlja .

Drugo, temeljna promjena u pristupu politici prema mladima, temeljenoj na načelu "za mlade i s mladima".

U tom kontekstu vrijedi spomenuti provedbu pet važnih inicijativa predložio predsjednik Uzbekistana. Oni uključuju široko uključivanje mladih u kulturu, umjetnost, tjelesni odgoj i sport, podizanje njihove svijesti o informacijskoj tehnologiji, promicanje čitanja i osiguravanje zaposlenja žena. Posebna se pozornost posvećuje najvažnijem zadatku osiguravanja zaposlenja mladim ljudima i stvaranja uvjeta za ostvarivanje pristojnih prihoda.

U sklopu pet važnih inicijativa, 2.9 milijuna učenika u obrazovnim ustanovama uključeno je u razne klubove (sport, umjetnost i kultura, znanost, robotika, računalna tehnologija itd.). Na temelju programa American TEAM up organizirani su majstorski tečajevi za 3,000 učenika.

Osim toga, osnovan je klub knjiga i u kratkom razdoblju neki 270,000 dječaci a djevojke su postale njegove članice. U sklopu Izazov knjiga projekt, preko 600,000 škole su donirane različite knjige.

Dodatni 36,000 klubovi su osnovani kako bi pružili smislene aktivnosti u slobodno vrijeme za mlade i neke 874,000 u njih su uključeni dječaci i djevojčice. U okviru pet velikih inicijativa, 97,000 umjetnički pribor, sportska oprema i računala donirani su obrazovnim ustanovama, knjižnicama i centrima za obuku.

Analizirajući rad u tom smjeru, važno je napomenuti da su stvoreni svi potrebni uvjeti da se mlađa generacija u potpunosti razvije kao pojedinac.

Zanimljiv korak također je predstavljanje Press Club mladih, koja je postala platforma za kvalitetno i pravodobno praćenje događaja u životu mladih. Klub će ugostiti otvoreni dijalog između predstavnika vladinih agencija, stručne zajednice i medija za konstruktivnu raspravu o pitanjima mladih. Ova će platforma također poslužiti za povećanje aktivnosti mladih u društveno-političkom životu zemlje.

Osnivanje Institut za proučavanje problema mladih i osposobljavanje perspektivnog osoblja pri Akademiji za javnu upravu pod predsjednikom Uzbekistana može se nazvati "društvenim liftom" za mlade. Ovaj zaključak temelji se na činjenici da su Institutu povjereni tako ambiciozni zadaci kao što je sastavljanje baze podataka perspektivnog mladog osoblja državnih tijela i dobrovoljnih organizacija, stvaranje sustava za praćenje njihovog profesionalnog razvoja, priprema prijedloga za njihovo napredovanje na rukovodeća mjesta, te organiziranje tečajeva osposobljavanja za prekvalifikaciju i usavršavanje perspektivnog mladog osoblja državnih tijela, državne i gospodarske uprave i društva.

Kako bi se unaprijedila državna politika prema mladima na temelju stranog iskustva i razvila suradnja u ovom području, uspostavljena je suradnja s 13 inozemnih organizacija mladih. Štoviše, 2018. godine Uzbekistan je prihvaćen kao ravnopravan član Vijeća mladih ŠOS -a, a 2020. i Foruma organizacija mladih država članica ZND -a.

Predanost zaštiti prava mladih ljudi potvrđena je u predsjednikovom obraćanju na 46. sjednici Vijeća Ujedinjenih naroda za ljudska prava, gdje je iznesena inicijativa za održavanje Svjetske konferencije o pravima mladih pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda. Od 12. do 13. kolovoza 2021. Svjetska konferencija o pravima mladih "Uključenost mladih u globalno djelovanje" održan je povodom Međunarodnog dana mladih. Događaj je rezultirao jednoglasnim usvajanjem Taškentska deklaracija mladih o "Uključenosti mladih u globalno djelovanje". Taškentska deklaracija mladih poziva na posebnu pozornost ranjivim kategorijama mladih i veće uključivanje mladih u donošenje odluka na svim razinama[7].

Treće, stvaranje uvjeta za samoostvarenje mladih.

Opće je poznato da je za učinkovito ostvarivanje potencijala mladih prije svega potrebno stvoriti prave uvjete. To je pak neraskidivo povezano s cijelim obrazovnim lancem.

Kako bi se riješilo ovo pitanje, osnovane su nove vrste obrazovnih ustanova, osobito predsjedničke, kreativne i specijalizirane škole. Samo u 2020. godini stvoreno je 56 takvih škola iz matematike, 28 iz kemije i biologije i 14 iz informacijske i komunikacijske tehnologije.

U posljednjih pet godina u zemlji su osnovane 64 nove visokoškolske ustanove, a danas je njihov broj dosegao 141. Kvote za prijem na visoka učilišta više su se nego utrostručile. Pokrivenost mladih ljudima visokim obrazovanjem dosegla je 28 posto, u usporedbi s 9 posto u 2016.

U isto vrijeme, Koncept razvoja visokog obrazovanja u Republici Uzbekistan do 2030. godine je odobren i provodi se radi utvrđivanja prioritetnih područja sustavne reforme visokog obrazovanja u zemlji, podizanja procesa osposobljavanja na novu razinu, modernizacije visokog obrazovanja te razvoja društvene sfere i sektora gospodarstva naprednih obrazovnih tehnologija[8].

Jedno od najhitnijih pitanja mladih Uzbekistana je zapošljavanje. U posljednje tri godine zaposleno je 841,147 mladih osoba, a uveden je i novi sustav zapošljavanja nezaposlenih mladih osoba, Bilježnica mladih[9]

"Bilježnica za mlade" u zemlji uključuje 648,000 nezaposlenih, od kojih je 283,000 bilo zaposleno u prvom tromjesečju. Konkretno, 175,000 mladih ljudi dobilo je 45,000 hektara zemlje[10]. Znakovito je da će troškovi obuke u vožnji i mjesec dana vojnog roka za mlade iz “Bilježnice” i sirotišta biti pokriveni iz državnog proračuna.

Vladin program "Yoshlar - kelajagimiz" (Mladost je naša budućnost) aktivno se provodi s ciljem zapošljavanja mladih kroz pomoć poslovnim inicijativama, pokretačima, idejama i podrškom mladima

Omogućuje osposobljavanje nezaposlenih mladih ljudi za zanimanja i poslovne vještine koje su tražene na tržištu rada te također povećava njihovu društvenu i ekonomsku aktivnost općenito.

U sklopu projekta "Yoshlar - kelajagimiz" osigurani su povoljni krediti u ukupnom iznosu od 1 bilijun 830 milijardi suma za 8,635 poslovnih projekata mladih poduzetnika, zbog čega je otvoreno 42,421 novo radno mjesto.

Za razvoj poduzetničkih vještina među mladima postoji 19 Centri za suradnju «Yosh tadbirkorlar» (Mladi poduzetnici) i 212 kompleksa «Yoshlar mehnat guzari»[11].

Četvrti, strukturne promjene koje uključuju mlade u javne i državne poslove.

Kako bi dosljedno provodio nove zakone 30. lipnja 2017., na kongresu javnog pokreta mladih, ranije poznatom pod imenom Kamolot, čelnik zemlje preuzeo je inicijativu za njegovo pretvaranje u Uniju mladih Uzbekistana. Ova se odluka odrazila u predsjedničkom dekretu od 5. srpnja iste godine, kojim je 30. lipnja proglašen Danom mladih.

Unija mladih počela je ispunjavati funkcije poput formiranja skladno razvijene nove generacije, povijesne svijesti i povijesnog sjećanja, zdravog načina života i ekološke kulture, duhovnog i moralnog odgoja s ulijevanjem osjećaja domoljublja, zaštite prava i legitimni interesi, podrška želji mladih ljudi za ovladavanjem suvremenim zanimanjima, uključivanje u poslovne aktivnosti, zaštita mladića i djevojaka od utjecaja vjerskih ekstremističkih organizacija i još mnogo toga.

Poznato je da je razvoj i učinkovita provedba državne politike prema mladima zadatak ne samo izvršne vlasti, već i zakonodavnih (predstavničkih) tijela državne vlasti. Parlamenti nastoje uključiti mlade ljude u proces donošenja odluka i uključiti ih u različite formate parlamentarnih aktivnosti.

U tu svrhu a "Parlament mladih" je uspostavljen pri Senatu Oliy Majlis za učinkovito rješavanje problema mladih u zemlji.

Prema Interparlamentarnoj uniji (IPU), udio mladih parlamentaraca u svijetu danas je oko 2.6 posto. U Uzbekistanu je ta brojka veća od 6 posto, a zemlja se nalazi među 20 najboljih na ljestvici IPU -a. Mladi mlađi od 30 godina nisu zastupljeni u 25 posto parlamenata.

Agencija za pitanja mladih Republike Uzbekistan sa svojim regionalnim podružnicama također je osnovana kako bi državnu politiku prema mladima u Uzbekistanu podigla na novu razinu, razvila učinkovita rješenja problema te učinkovito organizirala i koordinirala aktivnosti nadležnih tijela.

Glavni zadaci i pravci djelovanja Agencije definirani su kako slijedi: razrada i provedba jedinstvene državne politike, strateški pravci i državni programi u sferama i smjerovima koji se odnose na mlade, priprema prijedloga za poboljšanje normativnih i pravnih akata usmjerenih na podršku mladih u zemlji, zaštita njezinih zakonskih prava i interesa, provođenje državne kontrole nad poštivanjem zakona iz područja politike prema mladima.

Peti, za predstavnike mladih stvoren je sustav podrške, pomoći i poticanja.

Državna nagrada Mard uglon (Hrabri domoljub) i medalja Kelajak bunyoodkori (Graditelj budućnosti) ustanovljene su za nagrađivanje posvećenih mladih ljudi koji postižu visoke rezultate i postižu izvanredna postignuća na različitim područjima.

Na nacionalnoj razini, međuresorna vijeća za pitanja mladih organiziraju se pod vodstvom premijera, a na regionalnoj razini pod predsjedanjem khokama. Novo mjesto zamjenika hokim i zamjenika ministra unutarnjih poslova za pitanja mladih otvoreno je u lokalnim izvršnim tijelima i tijelima unutarnjih poslova.

Predsjednik Uzbekistana s pravom je primijetio da su mladi "moćna snaga u nacionalnom pokretu za izgradnju Novog Uzbekistana. Da bi se entuzijazam, hrabrost i plemenite težnje svojstvene mladosti pretočile u praktično djelovanje, potrebno je postaviti konkretne ciljeve To su upravo specifični ciljevi postavljeni Taškentskom deklaracijom mladih koja „promiče i podržava prava mladih, uzimajući u obzir načela Ništa o nama bez nas i Nitko ne smije biti ostavljen.

Inicijative predsjednika Uzbekistana Shavkata Mirziyoyeva za daljnje promicanje i zaštitu prava mladih također dobivaju široku podršku na međunarodnoj sceni.

Konkretno, inicijativa za usvajanje a Konvencija o pravima mladih, koju je Uzbekistan predložio na 72. sjednici Opće skupštine UN -a, dobiva sve veću podršku međunarodne zajednice.

Grupa prijatelja o pravima mladih ljudi, koja se sastoji od 22 države, osnovana je kao dio ovog rada, čija je glavna svrha podržati inicijative u području politike prema mladima i potaknuti napore na izradi međunarodnog pravnog instrumenta o pravima mlađe generacije.

Poziv uzbečkog čelnika uključen je u Ured Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za ljudska prava (OHCHR) izvješće Mladi i ljudska prava, koje naglašava potrebu da se "obnoviti i učvrstiti predanost ostvarivanju prava mladih "i" poduzeti sve potrebne mjere kako bi se mladima omogućilo da uživaju u svojim pravima bez diskriminacije ". Među mjerama kojima se najučinkovitije promiču prava mladih, OHCHR je podržao razmatranje međunarodnog instrumenta o pravima mladih.

Web forum u Samarkandu održanom u kolovozu 2020. fokusirana na aktualna pitanja zaštite prava mladih. Forum je usvojio Samarkandsku rezoluciju "Mladi-2020: Globalna solidarnost, održivi razvoj i ljudska prava", koja je predstavljena kao službeni dokument 74. zasjedanja Opće skupštine UN-a.

Ohrabrujuće je što je društveno-politička i akademska zajednica usvojila nove izraze na području mladih, poput „Taškentska deklaracija mladih " i "Samarkand Youth 2020: globalna solidarnost, održivi razvoj i ljudska prava".

Prema Izvješću o globalnom napretku u UN -ovoj Strategiji za mlade 2020, Uzbekistan je rangiran kao jedna od najboljih zemalja u 2020. s najboljim učinkom u odgovoru i oporavku od pandemije uz sudjelovanje mladih ljudi, kao i stvaranju kulturnih i arhitektonske mogućnosti za mlade.

Osim toga, Uzbekistan je identificiran kao jedna od deset najboljih zemalja (ubrzanih zemalja) u ubrzanoj provedbi Strategije UN-a za mlade do 2030. godine, a organizacija podržava niz inicijativa za mlade. Uzbekistan se rangira 82nd iz 150 zemlje u Indeksu napretka mladih.

Ova ljestvica mjeri kvalitetu života mladih ljudi diljem svijeta na temelju tri dimenzije - "potrebe mladih", "temelji blagostanja" i "mogućnosti" - i pruža sveobuhvatnu sliku o tome kakav je život mladih danas, bez obzira na to ekonomskih pokazatelja.

***

Da rezimiramo gore navedeno, u kontekstu globalizacije, razvoja IT -a, dinamičnog rasta potreba i različitih izazova za mlade, ovo je pitanje aktualnije nego ikad. S tim u vezi, mobilizacija i koordinacija napora ne samo državnih tijela već i samih predstavnika mladih i dalje su važni.

Valja napomenuti da je provedba suvremene politike prema mladima nemoguća bez znanstvenog razumijevanja kako bi se donijele učinkovite upravljačke odluke u sferi rada s mladima. U tom kontekstu, iskustvo Uzbekistana s mladima pokazuje model prijelaza iz situacijski do anticipativnog upravljanja.

Zbog analize se može naglasiti da je okvir Uzbekistanske državne politike prema mladima počiva na trostruko povezivanje osnaživanja mladih, gospodarskog razvoja i pružanja pristupačnog obrazovanja.

Štoviše, kao što je gore spomenuto, Uzbekistan danas stoji u važnom demografskom trenutku. Ovo se razdoblje također naziva i "prozor demografskih mogućnosti", čime se ostvaruju potrebna ulaganja u razvoj mlađe generacije.

Izraz "demografska dividenda" opisuje gospodarski rast koji se može postići velikim udjelom radno sposobnog stanovništva u ukupnom stanovništvu. U ovom slučaju, glavni pokretač su demografski podaci zemlje. S padom mortaliteta i plodnosti mijenja se i dobna struktura stanovništva. S padom nataliteta smanjuje se i broj malodobnih ovisnika u odnosu na radno sposobno stanovništvo. I upravo se tu može isplatiti dividenda: Rastući udio radno sposobnog stanovništva u odnosu na ostale dobne skupine znači da svaka radno sposobna osoba ima manje uzdržavanih osoba, a time i veći neto prihod. Time se potiče potrošnja, proizvodnja i ulaganja, što zauzvrat može potaknuti gospodarski rast. Generacije 2030 Uzbekistan. Doprinos UNICEF -a.             Izvor: https://www.unicef.org/uzbekistan/media/401/file/Pokolenie/202030.pdf.

Navedeno nam omogućuje da konstatiramo da je Uzbekistan postavio čvrst kurs prema jačanju uloge mladih u društveno-političkom životu zemlje. S tim u vezi, naglasak se stavlja na sveobuhvatnu podršku inicijativama mladih od strane države i organizacija mladih.

Na temelju toga može se ustvrditi da u novoj fazi razvoja uzbekistanski mladi ljudi postaju strateški resurs za društvo kao najperspektivnija ciljna skupina.


[1]  Trendovi molodežne politike u zrcalima društvenih znanosti i tehnologije // Pod općenito redakcijom doktora pedagoških znanosti A.V.Ponomareva; kandidati filozofskih nauka N.V.Popovoj. Ekaterinburg Izdatelstvo Uralʹskogo univerziteta 2018

[2] Furlong A., Cartmel F. Mladi ljudi i društvene promjene: individualizacija i rizik u kasnoj modernosti. 1997. Buckingham, Open University Press; Miles S. Stilovi života mladih u svijetu koji se mijenja. 2000. Buckingham, Open University Press.

[3] Međunarodno priznanje molodežne politike novog Uzbekistana // http://www.uzbekistan.org.ua/ru/news/5484-mezhdunarodnoe-priznanie-molodezhnoj-politiki-novogo-uzbekistana.html

[4] Kuda propal sukob otcova i djece // www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/09/25/782022-kuda-propal-konflikt-ottsov-i-detei

[5] Zakon Republike Republike Uzbekistan od 14.09.2016g., №ZRU-406. https://lex.uz/docs/3026246

[6] Ostanovlenie Kabineta Ministrov ot 18.01.2021g., №23. https://lex.uz/docs/5234746,

[7] polnim tekstom Taksenskoj molodëžnoj deklaracii može se označiti na web-stranici Svemirnoj konferenciji. http://www.youthforum.uz

[8] Ukaz Predsjednika Republike Respubliki Uzbekistan od 08.10.2019g., № UP-5847. https://lex.uz/docs/4545884

[9] Ostanovlenie Kabineta Ministrov ot 11.03.2021g., №132.https://lex.uz/docs/5328442#5331863

[10] Veb-sajt Predsjedništvo Republike Uzbekistan. https://president.uz/ru/lists/view/4283

[11]Ukaz Predsjednika Republike Respubliki Uzbekistan od 27.06.2018g. https://lex.uz/docs/3826820#4458418

Podijelite ovaj članak:

EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.

Trendovi