Povežite se s nama

Kina

Zajednički prosperitet

PODJELI:

Objavljeno

on

Svijet prolazi kroz krizu sve manje srednje klase gdje jaz u dohotku i nejednakosti u bogatstvu odražavaju tendencije prema spiralnom ekonomskom i društvenom razvoju. Razvijene nacije su u prošlom stoljeću uspjele održati svoja gospodarstva kroz snažnu srednju klasu koja je služila kao tampon između superbogatih i onih koji žive na granici siromaštva, piše Paul Tembe, People Daily Online.

Međutim, kako snažnoj srednjoj klasi prijeti zaborav od siromaštva, ta gospodarstva više nisu stabilna jer razlike u prihodima prožimaju prethodno snažna gospodarstva.

Kina kao novi gospodarski lider s 1.4 milijarde građana mora se boriti protiv pošasti sve manje srednje klase. Kako će Kina uspjeti premostiti učinke golemih razlika u dohotku i razlika između bogatih i siromašnih, kakvima svjedočimo u cijelom svijetu?

„Od 18. nacionalnog kongresa KPK održanog 2012., Središnji komitet je čvrsto uhvatio nove promjene u našem stupnju razvoja i dao veću težinu postupnom postizanju cilja prosperiteta za sve... Samo promicanjem zajedničkog prosperiteta, povećanjem urbanog ruralnih prihoda i poboljšanja ljudskog kapitala, možemo li povećati ukupnu faktorsku produktivnost i izgraditi snažnu osnovu zamaha za visokokvalitetni razvoj. Sada živimo u svijetu u kojem je nejednakost u prihodima očigledan problem.”

Ove su primjedbe dio govora predsjednika Xi Jinpinga tijekom 10. sastanka Središnje financijske i ekonomske komisije 17. kolovoza 2021.

As China marches towards the Second Centenary Goal, the country has spared no efforts in preventing polarization and promoting common prosperity in order to safeguard social harmony and stability. The Second Centenary Goal refers to “building China into a great modern socialist country that is prosperous, strong, democratic, culturally advanced, harmonious and beautiful by 2049, the centenary of the People’s Republic of China.”

Tijekom govora, predsjednik Xi je dodao da najnovija runda znanstvene i tehnološke revolucije i industrijske transformacije nije samo dala snažan poticaj gospodarskom razvoju, već je izvršila i dubok utjecaj na zapošljavanje i raspodjelu prihoda. Ove okolnosti predstavljaju niz negativnih tendencija i utjecaja za čije rješavanje vlada treba poduzeti učinkovite korake.

Oglas

Napori prema zajedničkom prosperitetu u Kini namijenjeni su kako materijalnim tako i nematerijalnim potrebama svakog člana društva. To nije prosperitet usmjeren na bogaćenje nekolicine odabranih, niti je to kruti egalitarizam. Zapravo, sastoji se od važne značajke modernizma u kineskom stilu.

Kina je poduzela temeljita istraživanja u provedbi postizanja zajedničkog prosperiteta za sve. Isplanirao je ciljeve u različitim fazama i ima za cilj unaprijediti zajednički prosperitet u fazama s ciljem postizanja čvrstog napretka prema zajedničkom prosperitetu za sve.

Predsjednik Xi je istaknuo da će Kina do kraja 14. petogodišnjeg planskog razdoblja (2021.-2025.) ostvariti solidan napredak u pružanju prosperiteta svima. Xi je također ponovio da će Kina osigurati postupno smanjivanje razlika između individualnih prihoda i stvarnih razina potrošnje. Do 2035. Kina će ostvariti značajniji i značajniji napredak prema zajedničkom prosperitetu, a bit će osiguran ravnopravan pristup osnovnim javnim uslugama. Kako bi postigla te ciljeve, Kina obećava da će brzo formulirati akcijski plan za promicanje zajedničkog prosperiteta, te osmisliti racionalne i funkcionalne sustave ciljeva i metoda evaluacije koji odgovaraju nacionalnim uvjetima Kine.

Predsjednik Xi istaknuo je da postoje četiri načela usmjerena na postizanje zajedničkog prosperiteta za sve. Prvo načelo je potaknuti ljude da teže prosperitetu kroz inovacije i naporan rad. Kina je u procesu stvaranja inkluzivnijih i pravednijih uvjeta za ljude da nastave svoje obrazovanje i povećaju svoj kapacitet za samorazvoj. Kina obrazovanje smatra sastavnim dijelom zajedničkih javnih dobara i temeljem za uspostavljanje snažnog i dugoročnog zajedničkog prosperiteta. Cilj je osigurati povećanje ljudskog kapitala i poboljšanje specijaliziranih vještina u cijelom društvu, izgraditi sposobnost ljudi za pronalaženje poslova i pokretanje poslovanja te omogućiti ljudima da bolje postignu prosperitet.

Xi je pozvao vodstvo u cijeloj zemlji da spriječi rigidne društvene slojeve održavanjem jasnih kanala za uzlaznu društvenu mobilnost i stvaranjem prilika za više ljudi da postanu bolji. Čineći to, Kina će poticati razvojno okruženje koje potiče sve na sudjelovanje i odvraća ih od gubljenja u idejama "ležanja ravno" i "involucije".

Drugo načelo ima za cilj podržavanje temeljnog ekonomskog sustava Kine, odnosno socijalističkog tržišnog gospodarstva. Xi ponovno potvrđuje predanost Kine razvoju javnog i nejavnog sektora gospodarstva kao sredstva za omogućavanje zajedničkog prosperiteta za sve. Ponovio je kinesko obećanje da će podržati prevlast javnog vlasništva, a istovremeno dopustiti da se različiti oblici vlasništva razvijaju rame uz rame, kako bi se iskoristila važna uloga javnog sektora u unapređenju zajedničkog prosperiteta.

U međuvremenu, Kina bi također trebala promicati zdrav rast nejavnog sektora gospodarstva i ljudi koji rade u tom sektoru. Dok dopušta nekim ljudima da prvi postanu prosperitetni, Kina bi trebala staviti veći naglasak na to da potakne te ljude da pruže ruku pomoći onima koji ih slijede.

Konkretno, Kina bi trebala poticati ljude da inspiriraju druge da teže prosperitetu kroz marljiv rad, poduzetništvo i legitimne poslovne aktivnosti. Ne smiju se poticati nedolični načini stjecanja bogatstva, a s kršenjem zakona ili propisa mora se postupati u skladu sa zakonom.

Treće načelo Xi je definirao kao potrebu ljudi da daju sve od sebe dok rade unutar svojih mogućnosti. Izrazio je potrebu za postavljanjem racionalnog okvira javne politike i formiranjem razumnog obrasca raspodjele u kojem će svatko dobiti pošten dio kolača. Kina treba uložiti veće napore i usvojiti učinkovitije mjere kako bi vidjela da ljudi imaju veći osjećaj ispunjenja.

Međutim, Kina također mora biti svjesna jaza između Kine i razvijenih zemalja u pogledu stupnja razvoja. Predsjednik Xi upozorio je da vlada ne može preuzeti sve. Umjesto toga, njegova bi glavna odgovornost trebala biti jačanje razvoja projekata povezanih s javnom dobrobiti koji su temeljni, uključivi i usmjereni na zadovoljavanje osnovnih potreba.

Zaključio je izjavom da Kina ne smije previsoko ciljati niti pretjerati sa socijalnom sigurnošću te se kloniti zamke dobrobiti koja stvara besposličarstvo.

Južnoafrička Republika zapala je u neke od praznina na koje predsjednik Xi upozorava. Unatoč većinskoj podršci tipu državnog vlasništva temeljenom na iskonskim afričkim tradicijama ubuntua, Južnoafrička Republika inzistirala je na primjeni tipa ekonomskog sustava koji koristi samo nekolicini članova društva.

S druge strane, većina je ostavljena na periferiji ekonomske dobiti. Južnoafričkoj Republici dobro bi poslužilo usvajanje i primjena tipa gospodarstva koje ima "ljudi na prvom mjestu" kao obrazloženje za razvoj i uspostavu zajedničkog prosperiteta, kao što je obećano u osvit južnoafričke demokracije.

Drugo, pokušaji blagostanja u obliku socijalnih potpora imali su suprotan učinak od planiranog. Predsjednik Xi upozorava na "zamku blagostanja koja stvara besposličarstvo".

Proaktivan stav i spremnost Južne Afrike da uči od Kine tijekom borbe protiv Covida također bi joj dobro poslužili u pogledu uspostavljanja čvrstog okvira za zajednički prosperitet za sve kako je sadržano u Povelji slobode, nacrtu za predviđeno južnoafričko ravnopravno društvo .

Pokretanje Nacionalnog razvojnog plana 2030. izvan faze stalnog istraživanja koristilo bi zemlji i dovelo do zajedničkog prosperiteta za sve.

Xi je definirao četvrto i posljednje načelo uspostave zajedničkog prosperiteta za sve u Kini kao težnju za postupnim napretkom. Ističe da će kao dugoročni cilj postizanje zajedničkog prosperiteta trebati vremena. Kina mora imati potpunu sliku dugoročne, složene i teške prirode ovog cilja i shvatiti da za njegovu realizaciju ne možemo niti čekati niti biti prenagljeni. Xi ističe da su se neke razvijene zemlje počele industrijalizirati stoljećima prije, ali kao rezultat nedostataka u njihovim društvenim sustavima, ne samo da nisu uspjele riješiti problem zajedničkog prosperiteta, već se suočavaju sa sve većim razlikama između bogatih i siromašnih.

Kina je identificirala provinciju Zhejiang kao demonstraciju za zajednički prosperitet. Pozvao je da se druga područja u zemlji moraju potaknuti da istraže učinkovite putove prilagođene njihovim uvjetima. Ta će se iskustva kasnije objediniti kako bi se postupno dalje primjenjivala u cilju uspostavljanja i promicanja uspostave zajedničkog prosperiteta u cijeloj zemlji.

Opće smjernice u tom smislu su pridržavanje filozofije razvoja usmjerene na ljude, promicanje zajedničkog prosperiteta kroz visokokvalitetni razvoj i pravilno balansiranje odnosa između jednakosti i učinkovitosti.

Kina je spremna uspostaviti osnovne institucionalne aranžmane koji će omogućiti koordinaciju i komplementarnost između primarne, sekundarne i tercijarne distribucije. Kina ima za cilj intenzivirati svoje napore u reguliranju distribucije putem oporezivanja, socijalnog osiguranja i transfernih plaćanja dok također radi na tome da te napore učini preciznijima.

Vježba je usmjerena na povećanje relativne veličine skupine sa srednjim prihodima, povećanje prihoda među osobama s niskim prihodima, pravilno prilagođavanje prekomjernih prihoda i zabranu nezakonitih prihoda, kako bi se stvorila struktura distribucije u obliku masline koja je veća u sredini a manji na svakom kraju.

Konkretna i završna faza uspostavljanja zajedničkog prosperiteta u Kini sastoji se od početnih faza prema većem cilju izgradnje zajednice sa zajedničkom budućnošću za čovječanstvo.

Paul Tembe je južnoafrički stručnjak za Kinu.

Podijelite ovaj članak:

EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.

Trendovi