Povežite se s nama

posao

#InternationalWomensDay: Doprinos Komisije promicanju ravnopravnosti spolova

PODJELI:

Objavljeno

on

ravnopravnost spolova

Povodom Međunarodnog dana žena (8. ožujka), ovo su prioriteti Povjerenstva u pogledu rodne ravnopravnosti.

Koji su prioriteti Komisije u pogledu ravnopravnosti spolova?

U prosincu 2015. Komisija je objavilaStrateški angažman za ravnopravnost spolova 2016-2019'. Predstavlja program rada za politiku ravnopravnosti spolova tijekom mandata ove Komisije.

Strateški angažman usmjeren je na sljedećih pet prioritetnih područja:

 • Povećanje žena na tržištu rada sudjelovanje i jednake ekonomske neovisnosti;
 • Smanjenje plaća spolu, zarade i mirovine nedostatke i na taj način bori protiv siromaštva među ženama;
 • Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca u donošenju odluka;
 • Borba protiv rodno uvjetovanog nasilja; zaštite i podrške žrtvama;
 • Promicanje rodne ravnopravnosti i ženskih prava širom svijeta.

Strateški angažman postavlja ciljeve u svakom od tih područja, te prepoznaje više od 30 konkretne akcije.

Kao što se tiče samog Povjerenstva, tu je napredak prema ispunjavanju% cilja na 40 za žene starije i srednje razine, koje odredi predsjednik Jean-Claude Juncker na početku mandata.

Oglas

Također prošle godine, nova Gender akcioni plan za aktivnosti EU-a na ravnopravnosti spolova i osnaživanju žena u vanjskim odnosima EU-a za razdoblje 2016.-2020. Cilj mu je pružiti podršku zemljama partnerima, posebno zemljama u razvoju, proširenju i susjednim zemljama, u postizanju opipljivih rezultata prema rodnoj ravnopravnosti koja je u središtu europskih vrijednosti, kao i novim ciljevima održivog razvoja usvojenim na summitu UN-a (vidi više detalja u nastavku).

Koji je trenutni položaj žena u radnoj snazi? Koje zemlje su stvorili radna mjesta za žene u proteklih pet godina?

U 2015. godini zaposlenost žena dosegla je najvišu razinu od 64.5%. Iako ovo predstavlja određeni napredak, sudjelovanje žena na tržištu rada u EU-u i dalje je znatno niže od sudjelovanja muškaraca, koje trenutno iznosi 76.5%.

1

Postignut je određeni napredak: 97.8 milijuna žena bilo je na plaćenom radu u lipnju 2015., s 3.5 milijuna više nego u siječnju 2010., od kojih je 1.8 milijuna u punom radnom vremenu i 1.7 milijuna u nepunom radnom vremenu. Ovim trendovima u velikoj mjeri upravljaju Njemačka (uglavnom stvaranjem poslova s ​​nepunim radnim vremenom), Velika Britanija, Poljska i Francuska (s većinom u punom radnom vremenu). U međuvremenu je kod muškaraca zaposlenje s punim radnim vremenom opalo, a nepuno radno vrijeme snažno je poraslo (+1.6 milijuna).

Postoje značajne razlike između zemalja članica kada je riječ o ženama u radnom odnosu. Stopa zaposlenosti žena je niža nego 60% u Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji, Malti, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Španjolskoj, dok je iznad 75% u Švedskoj.

Zaposlenost, nezaposlenost i neaktivnost prema spolu i mjestu rođenja (% stanovništva u dobi od 20 do 64 godine), 2014

2

Izvor: Eurostat, Anketa o radnoj snazi

Je li komisija vodeći primjerom?

Žene bi se za 54.9% radne snage Europske komisije.

U studenom 2014. predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da bi 40% višeg i srednjeg menadžmenta Komisije trebalo da čine žene do 2019. Danas je Europska komisija objavila da će udio žena na najvišoj razini menadžmenta - generalni direktori i njihovi zamjenici - povećao se na 24% sa 13% u studenom 2014. Ženske ravnateljice čine 31% svih, a šefove jedinica žene 33% svih - više nego 31% prije 16 mjeseci.

Da bi dalji napredak prema cilju ženski menadžment u 40%, Europska komisija priprema novi različitosti i uključivanja strategije, u kojoj će ravnopravnost biti prioritetno pitanje

Kako se rad-život balans promovira diljem EU?

Žene i dalje provoditi većinu kućanstva i brige rada, što je neplaćeni. U 2015, zaposlene žene preuzele tri četvrtine kućanskih poslova i dvije trećine roditeljske skrbi.

Mjere ravnoteže između poslovnog i privatnog života - poput odsustva, brige o djeci, dugotrajne skrbi i fleksibilnih radnih aranžmana - pomažu ženama da bolje usklade profesionalne i osobne odgovornosti. Premalo muškaraca koristi mjere uravnoteženosti privatnog i privatnog života, kada su dostupne. Posljednjih je godina postignut ograničen napredak u poboljšanju pružanja mjera. EU je 2002. godine postavila ciljeve na području brige o djeci. Više od jednog desetljeća nakon usvajanja, samo šest država članica postiglo je ove ciljeve: Belgija, Danska, Španjolska, Francuska, Švedska i Slovenija.

Više pozitivan razvoj je uvođenje plaćenog dopusta za očeve u nekim zemljama. Na primjer, roditeljski dopust za očeve je proširena u Portugalu ili Švedskoj i plaćeni roditeljski dopust uveden u Hrvatskoj i Irskoj u 2015. Međutim, u većini zemalja članica vrlo malo ljudi zapravo uzeti roditeljski / roditeljski dopust i razdoblja plaćenoga dopusta su obično kratki.

Prosječno vrijeme provedeno od strane radnika na plaćeni i neplaćeni rad tjedno u 2015

3

Izvor: Eurofound, Europska uvjeti rada Anketa.

Što je EU radi na rješavanju otvorenih izazove zapošljavanja žena?

Kao dio svoje gospodarske strategije, Europe 2020, sve zemlje članice EU obvezale su se na podizanje ukupne stope zaposlenosti na 75% po 2020. Procjenama iz Provizija pokazuju da su žene je skupina s najvećim potencijalom da se doprinese postizanju cilja. EU je praćenje postizanja cilja, te u okviru Europskog semestra, on je predložio preporuke za pojedine zemlje državama članicama s najvećim ženskim izazove zapošljavanja.

EU također podržava ciljeve država članica osiguravajući sredstva za projekte u okviru europskih strukturnih i investicijskog fonda (ESIF), a posebno ESF i ERDF, uključujući i projekte koji:

 • Promicanje ženskog pristup i sudjelovanje u svim razinama tržišta rada;
 • Promicanje ženskog poduzetništva i sudjelovanje žena u znanosti i tehnologiji, posebno u mjestima odlučivanja;
 • Combat rodni stereotipi u izboru karijere i zanimanja, te promicanje cjeloživotnog učenja; i
 • Pomiriti posao i obiteljski život i nude podršku za skrb o djeci objekata.
 • Podrška integraciju u zapošljavanju imigrantskih žena.

Između 2014. i 2020. godine države članice programirale su približno 1.5 milijardi eura iz Europskog socijalnog fonda za prioritet ulaganja "jednakost muškaraca i žena u svim područjima, uključujući pristup zapošljavanju, napredovanju u karijeri, pomirenju radnog i privatnog života i promicanju jednaka plaća za jednak rad ". ERDF je također važna imovina, s otprilike 1.25 milijardi EUR podupirući ulaganja u infrastrukturu brige o djeci, što je važno za potporu zapošljavanju žena.

Paralelno s tim, Komisija je praćenje provedbe državama članicama direktiva o jednako postupanje, rodiljni dopust i roditeljski dopust i, u dogovoru sa socijalnim partnerima i široj javnosti, priprema nova inicijativa daljnjem ravnoteže podrške poslovnog i privatnog života i sudjelovanja žena na tržištu rada.

Koji su izvori u plaći ravnopravnosti? Ono što EU radi to borila?

U plaćama među spolovima je prosječna satu Razlika u plaćama između muškaraca i žena zaposlenih u cijelom gospodarstvu. Najnoviji podaci pokazuju prosječnu 16.3% u plaćama među spolovima u 2013 širom Europske unije.

5

Izvor: Eurostat, strukturi zarada Survey 2013 podataka, s izuzetkom Irske (2012) i Grčke (2010).

Osim inicijativa na tvrtku ili sektorskoj razini, EU i njezine države članice su djelovali na sveobuhvatan skup pravila za rješavanje u plaćama među spolovima.

 • Direktiva 2006 / 54 / EZ na jednak tretman na području zapošljavanja i zanimanja zabranjuje izravnu i neizravnu diskriminaciju na temelju spola u odnosu na plaćanje. Provedba ostaje izazov, a Komisija poziva države članice i druge zainteresirane strane primjenjivati ​​pravila ispravno.
 • Komisija je Preporuka o transparentnosti plaća pruža skup konkretnih mjera za poboljšanje transparentnosti plaća, npr. revizije plaća, redovito izvještavanje poslodavaca i pravo zaposlenika na informacije o plaći. Uz to, EU osigurava financiranje osam transnacionalnih projekata usmjerenih na razumijevanje i smanjenje razlike u plaći među spolovima.
 • Da bi privukli pozornost na postojanje i veličinu jaza plaće među spolovima, Komisija je uspostavila godišnji Europski dan jednakih plaća u 2011-u. Peti Dan jednakih plaća obilježen je 2 studenom 2015, danom na koji simbolično žene 'prestanu zaraditi' za ostatak godine. Za ovu prigodu, Komisija je objavila informativni materijal, uključujući nacionalne informativne brojeve i Infografika dispelling uobičajene zablude oko plaćama među spolovima.

Koja je veličina ravnopravnosti mirovinskog jaz?

Niže zarade žena, niže stope zaposlenosti, visoke stope nepunog radnog vremena i prekida karijere zbog odgovornosti za skrb smanjuju im doprinose za mirovinu i, u konačnici, mirovinska prava. Do neke mjere mirovinski sustavi mogu ublažiti utjecaj rodnih razlika u prošlim uvjetima zaposlenja. Kreditiranje skrbi, minimalne i zajamčene mirovine te obiteljske mirovine ženama pružaju dodatnu mirovinsku zaštitu. Unatoč tome, rodna razlika u mirovinama u EU-u je 40. iznosila 2014% i ne smanjuje se. Naprotiv, značajno se proširio u Austriji, Cipru, Njemačkoj, Španjolskoj, Italiji i Nizozemskoj.

6

Izvor: Eurostat, 2014 podataka, s izuzetkom Irske (2013)

Je li bilo napretka u pogledu broja žena u odborima?

Iako je razina zastupljenosti žena u vijećnicama još uvijek niska, napredak se povećao od 2010. zahvaljujući kombinaciji političkog pritiska, intenzivne javne rasprave i zakonodavnih mjera. Udio žena u odborima velikih javnih kompanija popeo se s 11.9% u listopadu 2010. na 22.7% u listopadu 2015. Poboljšanje se uglavnom pripisuje važnim promjenama u kojima su vlade intervenirale kroz zakonodavstvo i time potaknule javnu raspravu o tom pitanju (Italija , Francuska, Belgija, Njemačka) ili primjenom dobrovoljnog, poslovno vođenog okvira s jasno definiranim ciljevima i redovitim praćenjem (UK).

Zastupljenost žena u upravama najvećih tvrtki koje kotiraju na, 2015 listopada

7

Izvor: Europska komisija, Baza podataka o ženama i muškarcima u odlučivanju

Ono što je EU učinila za promicanje ravnopravnosti spolova na tvrtke zajednice?

U studenom 2012, Komisija iznijela je prijedlog za zakonodavstvo na razini EU-a koje zahtijeva da najmanje 40% neizvršnih direktora trgovačkih društava pripada premalo zastupljenom spolu. Iako je Europski parlament podržao inicijativu, kao i mnoge države članice, u Vijeću nije pronađena većina koja bi to podržala.

Komisija također prikuplja i analizira podatke, podiže svijest i potiče razmjenu dobrih praksi, a podržava sudionike u poboljšanju jednakosti spolova u ekonomskom odlučivanju.

Jesmo napreduje prema paritetu u nacionalnoj politici?

Paritet u nacionalnoj politici udaljen je više od tri desetljeća (u prosjeku) i neće se postići ako neke zemlje ne poduzmu odlučne mjere. Iako se neke države članice EU prikazuju među najboljim svjetskim performansama, tri zemlje u EU imaju potpuno mušku vladu u 2016. godini.

Žene u nacionalnim parlamentima i vladama (%), 2015 studenog

8

Izvor: Europska komisija, Baza podataka o ženama i muškarcima u odlučivanju

Kako EU štiti žene u migraciji?

Prema UNHCR-u, 20% od sredozemnih pomorskih dolazaka još od 1 siječnja 2016 su žene [i 36% djece]. EU ima međunarodne obveze kako bi osigurao zaštitu i humanitarnu pomoć onima kojima je potrebna.

Ispravna primjena propisa o azilu u EU (posebno s Direktivom preraditi kvalifikacije i azil Postupci Direktiva) jamči zaštitu žena u riziku, podizanje svijesti stručnjaka koji rade s azil i poticanje zemalja članica preseliti djecu i žene u opasnosti pružajući potporu kroz europske fond za izbjeglice i budućnost azil i migracije fond.

Europska komisija čini sve napore kako bi osigurali prava i potrebe žena i djevojaka koji su bježali sukobe i ratove. Na primjer, Komisija potiče i pomaže zemljama članicama kako bi se osigurala namjenska pomoć posvećuje ženama i ranjive specifičnim potrebama pri provedbi hotspot pristup kroz stvaranje namjenskog smještaj i pomoć za žene i obitelji, kao i ranjivih skupina.

Žene također imaju mnogo jače prepreke za integraciju u odnosu na druge migrante koji boluju od više nedostataka. Pružanje usluga mora biti prilagođen potrebama žena, posebice uzevši u obzir odgovornosti za brigu o djeci. Komisija predviđa predstaviti daljnje korake kako bi poboljšali integraciju za državljane trećih zemalja, vodeći računa o spolu, u travnju 2016.

VeraJ

Što EU učiniti za promicanje uloge žena u znanosti i inovacija?

Na 10 ožujka, Europska komisija će dodijeliti po treći put tri izvanredne žene poduzetnice su EU nagrada za žene inovatora. Ova je nagrada pokrenuta na Međunarodni dan žena 2015. radi podizanja svijesti javnosti o potrebi za više inovacija i više žene poduzetnice, To je najveća nagrada takve vrste u svijetu, a to slavi žene koje su kombinirane znanstvenu izvrsnost s osjećajem posao potreban za postavljanje inovativnih poduzeća. Od 2011, više od 220 žene su podnijeli svoj zahtjev da podijele svoje inspirativne priče o prevladavanju prepreka do uspjeha.

Postoje 11.6 milijuna žena poduzeća u EU predstavljaju samo 29% svih poduzetnika. Iako su žene sve aktivniji u istraživanju, postoji još nekoliko njih koji su stvaranje inovativnih poduzeća. To predstavlja neiskorišten potencijal za Europu koji je potrebno sve njegove ljudske resurse kako bi ostali konkurentni i pronaći rješenja za gospodarske i društvene izazove koje se suočavaju.

Europska komisija također prati napredak žene čine u istraživanja i inovacije: najnovije 'Ona Slike' statistike pokazuju da žene dobivaju zemlju u znanosti, ali je njihov napredak je i dalje spor i neujednačen. Žene PhD diplomiranih porastao je s 43% u 2004 na 47% u 2014.

Žene također napreduju kao voditeljice istraživačkih institucija, povećavajući se sa 16% na 20%. Međutim, udio žena istraživačica općenito ostaje stabilan, a udio profesorica tek se malo povećao na 20.9%. Publikacija "She Figures" glavni je izvor paneuropskih usporedivih statistika o stanju rodne ravnopravnosti u istraživanju i inovacijama.

Što je EU radi u borbi protiv nasilja nad ženama?

Lisabonski ugovor navodi da države članice trebaju poduzeti sve potrebne korake kako bi se borila nasilja u obitelji te pomoći u zaštiti žrtava. Žene i djevojke koje su žrtve nasilja trebaju odgovarajuću podršku i zaštita.Najnovija Europska komisija provodi konkretne mjere u borbi protiv nasilja nad ženama, uključujući:

 • Osiguranje zaštitu i podršku žrtvama

Nova pravila koja se primjenjuju od 16. studenog donose velike promjene u načinu postupanja sa žrtvama zločina u Europi. Direktiva o pravima žrtava utvrđuje skup obvezujućih prava za žrtve zločina i jasne obveze država članica EU da ta prava osiguraju u praksi (vidi IP / 15 / 6095). Ova pravila prepoznati određenu ranjivost žrtava rodnog nasilja i dati žrtvama pravo na specijalističke podrške u skladu s njihovim potrebama.

Od siječnja 2015, nova pravila stupila na snagu dati žrtava nasilja u obitelji i stabljika pojačanu zaštitu prilikom putovanja ili premještanja u druge zemlje EU-a (vidi IP / 15 / 3045). Ova pravila su sastavljena od direktive i regulative za pokrivanje različitih vrsta mjere zaštite među članica.

Tu su i pravila o Naknada za žrtve zločina, Prema Direktivi, osobe koji su pali kao žrtve namjernog, nasilnog kriminala u još zemalja članica EU mogu dobiti pravičnu naknadu od nacionalnih sustava kompenzacije.

 • Tacking akcije na iskorjenjivanju trgovine ljudima

Većina žrtava trgovine registrirane u EU su žene i djevojke (80%) (više detalja ovdje). EU je prepoznala trgovanja ženama i djevojkama kao oblik nasilja nad ženama, te je donijela sveobuhvatni pravni i politički okvir da biste ga iskorijeniti. anti-trgovine Direktiva 2011 / 36 / EU usklađuje kaznene zakone država članica, uspostavlja snažne odredbe o zaštiti i prevenciji žrtava, kao i podržava načelo nekažnjavanja i bezuvjetne pomoći žrtvama. Strategija EU prema EU Iskorjenjivanje trgovine ljudima u 2012-2016 nadopunjuje zakonodavstvo s nizom aktivnosti, uključujući rodna dimenzija trgovine ljudima.

 • Prikupljanje podataka i istraživanja bolje razumjeti fenomen

EU je radila na prikupljanju točnih i usporedivih europskih podataka o rodno uvjetovanom nasilju.  Prvi širom EU-istraživanje o ženskim iskustvima raznih oblika nasiljaKoje provodi Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA), pokazuje da se nasilje događa svugdje, u svakom društvu, bilo kod kuće, na poslu, u školi, na ulici ili na internetu. Jedna od tri žene je bio žrtva fizičkog ili seksualnog nasilja, ili oboje. 65% žena su doživjeli seksualno zlostavljanje.

U suradnji s Uredom Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC), Eurostat prikupljeni Podaci kriminal snimljene od strane policije i pravosuđa, prvi rezultati objavljeni su u rujnu 2015 i pokazala da je u mnogim zemljama članicama EU-a, više od polovice ubijenih žena su ubijeni od strane partnera, rođaka ili člana obitelji.

Korištenje električnih romobila ističe Europski standard Anketa radne, koje provodi Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), također pruža informacije o nasilju koje su iskusile žene na poslu.  pregled pokazuje da je u 2015, 17% žena u EU bili su izloženi nepovoljnim društvenim ponašanjima, uključujući i verbalnog zlostavljanja, neželjene seksualne pažnje, prijetnje, ponižavajuće ponašanje, fizičko nasilje, seksualno uznemiravanje i zastrašivanje ili uznemiravanje.

Na zahtjev Europske komisije postoje dva istraživača mapirane nedavne ankete i studije o stavovima prema nasilju nad ženama u EU. To otkriva još rasprostranjenog prirodu stavova prihvatljivosti i tolerancije nasilja nad ženama, povezanih s žrtvama-okrivljavanje i rodnih stereotipa. Ovo istraživanje će pomoći da se bolje definirati i usmjeriti aktivnosti podizanja svijesti u tom području.

 • Čvrst okvir: koraci prema EU ne ratificira konvenciju Istanbul

EU sada poduzima korake prema ratifikaciji Vijeća Europe Istanbul konvencija, koji nudi sveobuhvatan pristup borbi protiv nasilja nad ženama i koji bi mogao ojačati napore EU-a u promicanju njezinih temeljnih vrijednosti ljudskih prava i jednakosti između muškaraca i žena. Europska komisija usvojila je prijedlog za pristupanje EU Konvenciji u ožujku 2016. godine.

 • Poboljšanje svijest o rodno uvjetovanog nasilja

Europska komisija također financira kampanje za podizanje svijesti u zemljama EU i podupire lokalne organizacije, nevladine organizacije i mreže radi sprečavanja nasilja nad ženama, pod DAPHNE III, NAPREDAK i Prava, jednakosti i građanstvo Programi. Ti su projekti, na primjer, osnažili zagovornike promjena među zajednicama koje se bave FGM-om, podržali procjenu postojećih programa za počinitelje obiteljskog nasilja u Europi i osposobili službe za podršku žrtvama seksualnog nasilja na sveučilištima kako bi bolje odgovorile na incidente i mlade žrtve 'potrebe. Komisija je također podržala države članice u objavljivanju nacionalnih linija za pomoć žrtvama, obuci relevantnih stručnjaka i podizanju svijesti šire javnosti o ovom problemu. 

Što radi EU za borbu protiv sakaćenje ženskih genitalija?

Možete konzultirati posvećen Pitanja i odgovori objavljeno na Međunarodni dan protiv sakaćenje ženskih genitalija.

Vivian Reding

Što je EU radi kako bi se osigurala ravnopravnost spolova izvan svojih granica?

EU je i dalje na čelu onih koji napreduju ravnopravnosti spolova u svojim odnosima s državama koje nisu članice EU-a. EU predstavlja politički demaršama, financira programe usmjerene na borbu protiv određene probleme i diskriminaciju koju trpe žene i djevojčice svih uzrasta. EU podupire udruge zagovornici ženskih za svoju ideju, a koristi pristup na pravima sa sjedištem u svim njegovim incijative. Ravnopravnost spolova je dodatno uključeno u programe i mjere za promicanje jednakosti između žena i muškaraca u svim različitim područjima aktivnosti.

EU prati i podupire poštivanje kriterija iz Kopenhagena za pristupanje EU u području ravnopravnosti žena i muškaraca, te pomaže državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatima prenošenje i provedbu zakonodavstva.

Iskorjenjivanje rodno uvjetovanog nasilja je specifičan prioritet politike Europske unije za ljudska prava u trećim zemljama, kao što se vidi u "Smjernice EU o nasilju nad ženama i djevojčicama i suzbijanje svih oblika diskriminacije protiv njih ". Uz ove Smjernice, primjerice, Europska unija s trećim zemljama kako bi se poboljšala borbu protiv nekažnjavanja i podržati zaštitu i reintegraciju žrtava, u uskoj suradnji s organizacijama civilnog društva i sa ženama branitelja ljudskih prava. To uključuje i zaštitu od štetnih tradicionalnih praksi, kao što je sakaćenje ženskih genitalija, djeteta rane i prisilnog braka, feminicide.

EU čvrsto podržava rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena diljem svijeta, jer je osnaživanje žena može značajno smanjiti siromaštvo, primjerice kroz povećanu proizvodnju, diže kućanski dohodak, te poboljšanje zdravlja i obrazovanja djece razinama.

EU naporno radi kako bi se osiguralo da su djevojke i žene imaju potpun i jednak pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, sanitarne i mogućnosti zapošljavanja i ne pate od bilo kojeg oblika nasilja i diskriminacije.

Zahvaljujući razvojnoj suradnji EU-a, od 2004. godine oko 300,000 730 novih studentica upisalo je srednje obrazovanje, podržano je preko 7.5 organizacija civilnog društva koje rade na ravnopravnosti spolova, a XNUMX milijuna porođaja prisustvovalo je kvalificirano zdravstveno osoblje.

Nastaviti s izgradnjom dosadašnjeg napretka i rješavanjem preostalih izazova, novom Plan akcije za aktivnosti EU-a na ravnopravnosti spolova i osnaživanju žena u vanjskim odnosima EU-a za razdoblje 2016.-2020. usvojena je 2015. godine.

Novi EU akcijski plan za ravnopravnost spolova usredotočen je na 4 prioriteta:

1) Osiguranje fizičkog i psihičkog integriteta djevojaka i žena;

2) osiguranje da se djevojke i žene ovlašćen i da su ispunjeni njihovi socijalna i ekonomska prava;

3) Jačanje sudjelovanja glasovnu oglasa za djevojke i žene kako bi se osiguralo da oni imaju pravo glasa u donošenju odluka na svim razinama;

4) Pomak institucionalnu kulturu ka onaj koji sustavno podržava, pjesme za mjerenje i ravnopravnost spolova.

Ovaj novi Akcijski plan naglašava pomicanje mind-seta koji onemogućavaju ravnopravnosti spolova i promiče politika usklađenosti s internim politikama EU-a, u potpunosti usklađene s novim ljudskim pravima EU i demokraciju akcijskog plana (2015 - 2019). Rad Europske unije o zaštiti žena u konfliktnim situacijama i olakšavanju njihovog pro-aktivnu ulogu mirovnih-graditelji također vođeni "EU sveobuhvatan pristup za provedbu rezolucija Vijeća sigurnosti UN-1325 i 1820 o ženama, miru i sigurnosti".

EU se nastavlja kako bi se osiguralo da su sve njegove humanitarne pomoći sustavno prilagoditi različitim i specifičnim potrebama žena i djevojaka. To uključuje podršku mjerama koje sprečavaju i reagiraju na seksualno i rodno utemeljenog nasilja (SGBV) u humanitarnim krizama, i kroz osviještene ciljane akcije i izgradnje kapaciteta. U 2015 EU izdvojila preko 15 milijuna eura za ciljane akcije usmjerene na sprječavanje i reagiranje na rodno uvjetovanog nasilja, uključujući i Demokratskoj Republici Kongo (DRC) i Siriji.

Više informacija o tome što Visoki predstavnik Federica Mogherini i Europska služba vanjskih poslova rade na promicanju ravnopravnosti spolova i jačanju žena, posjetite ovu stranicu web stranicu.

Margareta

Podijelite ovaj članak:

Trendovi