Povežite se s nama

Klimatske promjene

Smjernice o državnim potporama za klimu, zaštitu okoliša i energetiku 2022

PODJELI:

Objavljeno

on

Koristimo vašu registraciju za pružanje sadržaja na način na koji ste pristali i za bolje razumijevanje vas. Možete se odjaviti u bilo kojem trenutku.

Koje su glavne promjene uvedene u revidirane Smjernice o državnim potporama za klimu, zaštitu okoliša i energiju ('CEEAG')?

Korištenje električnih romobila ističe nove Smjernice osigurati okvir javnim tijelima da podupiru ciljeve Europskog zelenog dogovora učinkovito i uz minimalno narušavanje tržišnog natjecanja. Konkretno, nove smjernice:

 • Proširiti kategorije ulaganja i tehnologija koje države članice mogu podržati pokrivanje novih područja (npr. čista infrastruktura mobilnosti, učinkovitost resursa, bioraznolikost) i sve tehnologije koje mogu donijeti Green Deal (npr. obnovljivi vodik, skladištenje električne energije i odgovor na potražnju, dekarbonizacija proizvodnih procesa). Revidirana pravila općenito dopuštaju iznose potpore koji pokrivaju do 100% jaza u financiranju ako se potpore temelje na konkurentnom nadmetanju, te uvođenje novih instrumenata pomoći kao što su ugovori za razliku.
 • Povećajte fleksibilnost i pojednostavnite postojeća pravila, uvođenjem pojednostavljene procjene međusektorskih mjera u okviru jednog odjeljka Smjernica (na primjer odjeljak o potporama za smanjenje i uklanjanje emisija stakleničkih plinova, uključujući kroz potporu obnovljivoj energiji i energetskoj učinkovitosti) i ukidanjem zahtjeva za pojedinačne obavijesti o velikim zelenim projektima unutar programa potpora koje je Komisija prethodno odobrila.
 • Uvesti zaštitne mjere, kao što je zahtjev za javno savjetovanje iznad određenih pragova, kako bi se osiguralo da je potpora učinkovito usmjerena tamo gdje je potrebno poboljšati zaštitu klime i okoliša, ograničena je na ono što je potrebno za postizanje ekoloških ciljeva i ne narušava nepotrebno tržišno natjecanje ili integritet jedinstvenog tržišta.
 • Osigurati usklađenost s relevantnim zakonodavstvom i politikama EU-a u području okoliša i energetike, među ostalim postupnim ukidanjem subvencija za fosilna goriva.

Kako će CEEAG stupiti u interakciju s Općom uredbom o skupnim izuzećima (GBER)?

Iako CEEAG uključuje neka posebna pravila za male projekte, ona su općenito osmišljena tako da pokrivaju i veće mjere pomoći. Djeluju uz Uredbu o općem skupnom izuzeću (GBER), koja pruža prostor za određene manje sheme koje se mogu provoditi bez prethodnog odobrenja Komisije.

GBER trenutačno prolazi kroz ciljanu reviziju s ciljem daljnjeg olakšavanja zelenih ulaganja širenjem svog djelokruga kako bi pokrio potpore za ulaganja u nove tehnologije, kao što su hvatanje i skladištenje ili korištenje vodika i ugljika, te za područja koja su ključna za postizanje ciljeva Zelenog dogovora, poput učinkovitosti resursa i biološke raznolikosti. Štoviše, pravila su fleksibilnija u pogledu definicije prihvatljivih troškova i intenziteta potpore.

Kako će CEEAG pridonijeti paketu Green Deal/Fit for 55?

CEEAG će pomoći državama članicama da ispune ciljeve Europskog zelenog dogovora, uz najmanju moguću cijenu za porezne obveznike i bez nepotrebnog narušavanja tržišnog natjecanja. U tu svrhu, Smjernice su usklađene s relevantnim zakonodavstvom i politikama EU-a u područjima zaštite okoliša i energije. Posebno:

Oglas
 • CEEAG usvaja a tehnološki neutralan pristup svim tehnologijama koje mogu doprinijeti smanjenju ili uklanjanju stakleničkih plinova, uključujući obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost. Međutim, tehnološki specifični natječaji ostaju mogući, na primjer kada pravo Unije utvrđuje posebne sektorske ili tehnološki temeljene ciljeve, npr. za obnovljivu energiju u okviru Obnovljivi izvori energije Direktiva.
 • Kako bi se olakšala provedba Val obnove, CEEAG po prvi put uključuje namjenski odjeljak o energetski i ekološki učinak zgrada. To će omogućiti državama članicama da kombiniraju potpore za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada s potporama za bilo koja druga ulaganja koja poboljšavaju energetsku ili ekološku učinkovitost zgrada.
 • CEEAG daje jasna pravila za podršku čista mobilnost, u skladu s Čisti paket mobilnosti. Smjernice posebno sadrže namjenski odjeljak koji pokriva pomoć za nabavu čistih vozila i naknadnu ugradnju vozila, kao i za razvoj infrastrukture za punjenje i punjenje goriva.
 • CEEAG osigurava široku pokrivenost i jasnija pravila za pomoć povećati razinu učinkovitosti resursa poduzeća, te omogućiti razvoj više kružne ekonomija, u skladu s Kružni Ekonomija Akcijski plan.
 • U skladu s ciljevima Strategija biološke raznolikosti, CEEAG daje jasna pravila za države članice kako bi podržale zaštita i obnova biološke raznolikosti, sanacija prirodnih ekosustava i implementacija rješenja temeljenih na prirodi, za koje do sada nisu postojale posebne smjernice o državnim potporama. 

Koja je veza između CEEAG-a i taksonomije?

CEEAG i taksonomija EU važni su stupovi Europskog zelenog dogovora, koji ispunjavaju različite, ali komplementarne uloge:

 • CEEAG je pravilnik EU-a za javnu potporu u sektoru energetike i zaštite okoliša, koji utvrđuje koji se projekti mogu podržati javnim sredstvima i kako se ta potpora može pružiti, uz minimaliziranje utjecaja na tržište i pružanje vrijednosti europskim građanima.
 • Korištenje električnih romobila ističe EU taksonomija je alat razvijen kako bi se privatnim investitorima omogućilo da preusmjere ulaganja prema održivijim tehnologijama i poduzećima. To će pomoći da EU postane globalni lider u postavljanju standarda za održivo financiranje. Taksonomija može biti vrlo koristan alat u kontekstu procjena državnih potpora EU-a. Ako mjere ispunjavaju zahtjeve taksonomije, procjena državne potpore može se pojednostaviti. Konkretno, u balansiranju pozitivnih i negativnih učinaka potpore, Komisija će obratiti posebnu pozornost na usklađenost s načelom „ne nanosi značajnu štetu”.

Međutim, postoje i drugi uvjeti u pravilima o tržišnom natjecanju koji bi se ipak trebali primijeniti kako bi se osiguralo, na primjer, da je potpora nužna i razmjerna (na primjer, taksonomija identificira obnovljivu energiju kao održivu, a pravila tržišnog natjecanja općenito zahtijevaju obnovljivu energiju koje treba podržati putem konkurentnih procesa nadmetanja). Potpora se u nekim slučajevima može dodijeliti i projektima koji ne zadovoljavaju standarde propisane u Taksonomiji sve dok su njihovi pozitivni učinci opravdani i izbjegnuto zaključavanje neodrživih aktivnosti.

Kako CEEAG može pridonijeti rješavanju visokih cijena energije?

Trenutne visoke cijene energije u Europi uglavnom su rezultat globalnih obrazaca ponude i potražnje na tržištu prirodnog plina, dijelom potaknuti oporavkom globalne ekonomije.

Komisija je 13. listopada usvojila Priopćenje o „rješavanje rastućih cijena energije uz provedbu zelene tranzicije” koji opisuje glavne alate državama članicama za rješavanje ovog izazova i kako ih Komisija može podržati u tom pogledu. Nakon Komunikacije od 13. listopada, a na zahtjev država članica, u prosinca 2021, Komisija je predložila da poboljšati otpornost plinskog sustava i ojačati postojeće odredbe o sigurnosti opskrbe.

Najbolji način za srednjoročno i dugoročno smanjenje troškova energije je smanjenje ovisnosti EU-a o uvozu fosilnih goriva, a time i ubrzanje energetske tranzicije prema energetski učinkovitom elektroenergetskom sustavu koji se temelji na obnovljivoj energiji. CEEAG podržava ovaj cilj. Na primjer, CEEAG pokriva mjere potpore kako bi se tvrtkama pomogla da se brzo prilagode i u potpunosti sudjeluju u energetskoj tranziciji. To uključuje, na primjer, potporu mjerama dekarbonizacije ili povećanju energetske učinkovitosti, smanjenje utjecaja povećanih cijena električne energije ili plina za poduzeća. 

Zakon o tržišnom natjecanju dopušta niz mjera koje države članice mogu poduzeti bez nepotrebnog narušavanja tržišnog natjecanja. To uključuje mjere izravne potpore za najranjivije i energetski siromašne, kao što su plaćanja ili naknade za energiju. Štoviše, mjere opće prirode, koje podjednako pomažu svim potrošačima energije, ne predstavljaju državnu potporu. Takve neselektivne mjere mogu biti u obliku općeg smanjenja poreza ili nameta, smanjene stope na opskrbu prirodnim plinom, električnom energijom ili daljinskim grijanjem.

Kako CEEAG potiče razvoj zajednica obnovljivih izvora energije i drugih manjih aktera?

Zajednice obnovljive energije (REC) i drugi mali akteri igraju važnu ulogu u postizanju ciljeva Europskog zelenog dogovora, što je također prepoznato u preinačenju Obnovljivi izvori energije Direktiva (CRVENA II). To je razlog zašto CEEAG pruža dodatnu fleksibilnost za ove sudionike, dopuštajući državama članicama da izuzmu projekte zajednice obnovljivih izvora energije i projekte u vlasništvu malih i srednjih poduzeća ispod šest megavata (MW) instalirane snage iz zahtjeva za konkurentnim ponudama. Zajednice obnovljivih izvora energije te mala i mikro poduzeća također mogu razvijati projekte vjetra do 18 MW bez nadmetanja.

Općenito, tamo gdje se natjecateljske ponude primjenjuju, CEEAG omogućuje državama članicama da osmisle natječaje na način koji poboljšava sudjelovanje energetskih zajednica, na primjer snižavanjem zahtjeva za pretkvalifikaciju.

Mala i srednja poduzeća i mala srednje velika poduzeća također mogu imati koristi od pomoći kada pružaju mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti prema ugovorima o energetskoj učinkovitosti, bilo za zgrade ili industrijske aktivnosti. Nadalje, intenzitet potpore može se povećati za 20 postotnih bodova za male poduzetnike ili za 10 postotnih bodova za srednje poduzetnike za brojne kategorije potpore kao što su potpore za poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradama, potpora za nabavu vozila s nultom emisijom i razvoj infrastrukture za punjenje i dopunu goriva, pomoć za učinkovitu upotrebu resursa, pomoć za sprječavanje ili smanjenje onečišćenja osim stakleničkih plinova, te za studije ili konzultantske usluge o pitanjima koja se odnose na klimu, zaštitu okoliša i energiju. 

Zašto nuklearna energija nije obuhvaćena Smjernicama?

CEEAG slijedi istu liniju kao i prethodne smjernice (2014  Energy and Environmental Aid Guidelines, EEAG) i stoga se ne odnose na nuklearnu energiju. To je zato što se potpora nuklearnoj energiji općenito tiče ograničenog broja vrlo velikih projekata, posebno je osjetljiva iz sigurnosne perspektive, pravno treba uzeti u obzir posebno Ugovor o EURATOM-u i stoga zahtijeva procjenu od slučaja do slučaja. Državna potpora za nuklearnu energiju može se, međutim, odobriti izravno prema Ugovoru i Ugovoru o EURATOM-u.

Iako potpora nuklearnoj energiji sama po sebi nije obuhvaćena CEEAG-om, potpora za proizvodnju drugih izvora energije temeljenih na nuklearnoj, npr. vodika s niskim udjelom ugljika proizvedenog pomoću nuklearne energije, moguća je prema Smjernicama sve dok ti projekti donose smanjenje emisija i ne dovode do povećane potražnje za električnom energijom proizvedenom iz fosilnih goriva.

Pokriva li CEEAG potpore za proizvodnju proizvoda koji doprinose zelenoj tranziciji (npr. vozila s nultom emisijom, elektrolizatori, itd.)?

CEEAG ne pokriva potpore za proizvodnju ekološki prihvatljivih proizvoda, strojeva ili prijevoznih sredstava.

Kao što je već prepoznato prema prethodnim smjernicama (EEAG 2014), potpora za okoliš općenito je manje narušavajuća i učinkovitija ako se dodjeljuje potrošaču ili korisniku ekološki prihvatljivih proizvoda umjesto proizvođaču ili proizvođaču ekološki prihvatljivog proizvoda. Pomaganje proizvođaču ili proizvođaču ekološki prihvatljivog proizvoda ne donosi samo po sebi korist za okoliš; takva se korist materijalizira samo ako i kada takvi proizvodi zamjenjuju više onečišćujuće alternative. Međutim, stvaranjem pravih uvjeta za podršku, CEEAG će vjerojatno neizravno povećati potražnju za zelenijim proizvodima. Na primjer, potpora za nabavu električnih vozila i/ili uvođenje infrastrukture za punjenje električnih vozila vjerojatno će povećati potražnju za takvim vozilima na tržištu.

Osim toga, države članice mogu dodijeliti potporu za okoliš tvrtkama kako bi poboljšale razinu zaštite okoliša u njihovim proizvodnim aktivnostima. Proizvođači i proizvođači također mogu primati pomoć za razvoj novih ekološki prihvatljivih proizvoda prema pravilima o državnim potporama za istraživanje, razvoj i inovacije (R&D&I) (GBER ili R&D&I Okvir).

Mogu li se fosilna goriva podržati u okviru CEEAG-a?

CEEAG osigurava usklađenost s klimatskim ciljevima Unije doprinoseći postupnom ukidanju mogućnosti subvencija za fosilna goriva. Za fosilna goriva koja najviše onečišćuju, smjernice predviđaju da je pozitivna ocjena Komisije prema pravilima o državnim potporama malo vjerojatna u svjetlu njihovih negativnih učinaka na okoliš.

Za prirodni plin Komisija priznaje njegovu ulogu u prijelaznom razdoblju. Državne potpore za projekte koji uključuju prirodni plin podliježu važnim zaštitnim mjerama kako bi se osigurala usklađenost s klimatskim ciljevima EU-a za 2030. i 2050. godinu. U tom kontekstu, važno je da potpora prirodnom plinu ne dovodi do učinaka zaključavanja. Na primjer, velika kapitalna ulaganja u određenu tehnologiju koja onečišćuje vjerojatno neće potaknuti operatera da u kratkom roku prijeđe na tehnologiju koja manje zagađuje. Stoga je malo vjerojatno da će mjere koje uključuju nova ulaganja u prirodni plin biti pozitivno ocijenjene prema pravilima o državnim potporama, osim ako se može jasno pokazati da su ulaganja u skladu s klimatskim ciljevima Unije za 2030. i 2050. godinu.

Ovaj zahtjev je moduliran prema vrsti ulaganja. Na primjer, za infrastrukturu prirodnog plina bit će potrebna ulaganja koja će biti “prikladna za vodik” i obnovljive plinove. Za proizvodnju energije mogu biti potrebne dodatne obveze (vidi sljedeće pitanje).

Kako će Komisija procijeniti jesu li ulaganja u fosilna goriva kompatibilna s klimatskim ciljevima za 2030. i 2050.?

Komisija može zahtijevati obveze kako bi osigurala izbjegavanje 'zaključavanja' fosilnih goriva i usklađenost postrojenja s fosilnim gorivima s ciljevima za 2030. i 2050. godinu. To može uključivati, na primjer, obveze vezane uz buduću primjenu sustava za hvatanje i skladištenje ugljika (CCS), zamjenu prirodnog plina zelenim plinom ili vremenski okvir za zatvaranje instalacije.

CEEAG uključuje zaštitne mjere, kao što je zahtjev za javno savjetovanje i kvantificiranje CO2 trošak smanjenja. Zašto su nužni?

Osiguravajući transparentnost i uključenost, ove zaštitne mjere pridonose osiguravanju vrijednosti za novac. Takve su zaštitne mjere također važne kako bi se osiguralo da se povećana fleksibilnost i iznos potpore dopuštene u okviru CEEAG-a učinkovito usmjerava tamo gdje je to potrebno za poboljšanje zaštite okoliša, ograničen je na ono što je potrebno za postizanje ekoloških ciljeva i ne narušava nepotrebno tržišno natjecanje ili integritet unutarnjeg tržišta. Štoviše, neke od zaštitnih mjera – na primjer zahtjev za javno savjetovanje – primjenjive su samo na programe ili projekte koji premašuju određeni proračun, kako bi se izbjegla prekomjerna opterećenja za manje podnositelje zahtjeva za potporu ili jednostavne mjere. Zahtjev za kvantificiranjem koristi mjere za okoliš važan je za povećanje svijesti o relativnoj vrijednosti za novac različitih pristupa dekarbonizaciji.

Države članice imat će vremena da se prilagode ovim novim zahtjevima, koji će se primjenjivati ​​tek od srpnja 2023.

Kako CEEAG olakšava potrebnu elektrifikaciju industrija?

Komisija je svjesna izazova s ​​kojima se industrije suočavaju u ispunjavanju ciljeva Zelenog dogovora. Zato Smjernice povećavaju mogućnosti dodjele potpora za industrijsku dekarbonizaciju, uključujući i elektrifikaciju proizvodnih procesa. CEEAG predviđa dodatnu fleksibilnost za različite instrumente pomoći, oni omogućuju pomoć za pune dodatne troškove ekološki prihvatljivijih aktivnosti i pokrivaju širi raspon tehnologija za postizanje ciljeva Zelenog dogovora. Međutim, ako se podržava elektrifikacija, važno je osigurati da se emisije električne energije koje se koriste za podmirenje dodatne potražnje za električnom energijom pravilno uzmu u obzir.

U tom kontekstu, nova pravila za smanjenje pristojbi za električnu energiju (vidi pitanje dalje u nastavku) traže ravnotežu između potpore naporima energetski intenzivnih korisnika da elektrificiraju svoje industrijske procese, dok istovremeno osiguravaju da su pravi poticaji za povećanje energetske učinkovitosti također u mjesto.

Hoće li tehnološko neutralno konkurentno nadmetanje favorizirati uspostavljene tehnologije u odnosu na inovativne?

Konkurentni postupci nadmetanja pomogli su u snižavanju cijene obnovljive energije, pogodujući prihvaćanju učinkovitijih tehnologija poput energije vjetra i sunca. Štoviše, natjecateljsko nadmetanje može smanjiti rizik od prekomjerne kompenzacije, čime se također osigurava najbolja vrijednost za novac za porezne obveznike. Iz tih razloga, konkurentno nadmetanje bit će zadani mehanizam u većini odjeljaka CEEAG-a za dodjelu pomoći. Gdje je moguće, potiču se otvoreni natječaji u usporedivim područjima i tehnologijama. 

Ipak, Smjernice također pružaju otvoreni popis situacija koje opravdavaju natječaje specifične za tehnologiju. To uključuje probleme s mrežom, demonstrirani dugoročni potencijal tehnologije, troškovnu učinkovitost i druge ekološke ciljeve. Nadalje, u slučajevima kada pravo Unije utvrđuje posebne sektorske ili tehnološki temeljene ciljeve (npr. za energetsku učinkovitost prema Direktivi o energetskoj učinkovitosti ili za obnovljive izvore energije prema Direktivi o obnovljivoj energiji) ili kada je potrebno dokazati nove tehnologije, CEEAG nudi državama članicama fleksibilnost da osmisliti ciljanije mjere.

Što je 'nedostatak u financiranju'?

Nedostatak financiranja odgovara razlici između troškova i prihoda aktivnosti koja doprinosi postizanju viših klimatskih, energetskih ili ekoloških standarda u usporedbi s troškovima i prihodima slične, manje ekološki prihvatljive aktivnosti koja bi se provodila u nedostatku pomoći. Stoga nedostatak u financiranju identificira minimalnu potporu potrebnu za poticanje potpomognute aktivnosti.

Posebni odjeljci/područja Smjernica

Obnovljivi izvori energije

Kako CEEAG podržava uvođenje obnovljivih izvora energije?

Obnovljivi izvori energije i dalje su važni kao i uvijek za postizanje ambicioznih klimatskih ciljeva EU-a. Kako bi se omogućilo državama članicama da podrže sve tehnologije i pristupe koji mogu pridonijeti Zelenom dogovoru i kako bi se osiguralo da su Smjernice što je moguće više pouzdane u budućnosti, nove Smjernice uključuju odredbe koje eksplicitno pokrivaju potporu obnovljivoj energiji. Države članice mogu primijeniti posebne sheme obnovljivih izvora kako bi doprinijele ciljevima EU-a u pogledu obnovljive energije i podržale specifične obnovljive tehnologije gdje se time postižu niži troškovi ili druge učinkovitosti ili koristi za okoliš.

Energetska i ekološka učinkovitost zgrada

Kako CEEAG olakšava potporu energetskoj učinkovitosti zgrada? 

CEEAG uključuje namjenski odjeljak o energetskoj i ekološkoj učinkovitosti zgrada, koji uvodi pojednostavljenu procjenu, posebno u pogledu određivanja prihvatljivih troškova. Nadalje, CEEAG omogućuje državama članicama kombiniranje potpora za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada s potporama za bilo koja druga ulaganja koja poboljšavaju njihovu energetsku ili ekološku učinkovitost, pod uvjetom da potpora potiče minimalnu razinu uštede energije. Štoviše, mjere pomoći koje potiču ambiciozne uštede energije prihvatljive su za zeleni bonus. Konačno, odjeljak sadrži posebna pravila o potpori za likvidnost energetskim uslužnim tvrtkama (ESCO) za olakšavanje ugovaranja energetske učinkovitosti.

Čista mobilnost

Što CEEAG kaže o čistoj mobilnosti?

Državna potpora za nabavu novih transportnih vozila i za naknadnu ugradnju vozila već bi se mogla odobriti prema prethodnim Smjernicama (2014 EEAG). CEEAG uvodi četiri nova elementa:

 • Stroži zahtjevi za vozila koja se smatraju 'čistima'. Pomoć više neće biti dostupna za neznatna poboljšanja razine emisije CO2 ili drugih onečišćujućih tvari.
 • Detaljne upute za države članice kako bi im se pomoglo u osmišljavanju mjera potpore i time olakšalo preuzimanje vozila s nultim i niskim emisijama te uvođenje potrebne infrastrukture za njihov rad. Nova pravila također pojašnjavaju da se potpora može dodijeliti za ozelenjavanje svih vrsta prijevoza, uključujući zrakoplovstvo, te daju posebne odredbe koje se odnose na specifične karakteristike različitih načina prijevoza.
 • Povećan fleksibilnost da države članice odrede prihvatljive troškove i iznos potpore koji je potreban.
 • Širi opseg, s novim odjeljkom pomoć za razvoj infrastrukture za punjenje i punjenje goriva za sve vrste prijevoza. To će pomoći povećanju razine pravne sigurnosti za države članice i dionike te olakšati mjere potpore država članica u ovom važnom području.

učinkovitost resursa

O čemu govori poglavlje o učinkovitosti resursa? Podržava li zelene proizvode?

Poglavlje o potporama za učinkovito korištenje resursa opsežno je revidirano kako bi se pozabavilo izazovima osiguravanja tranzicije prema kružnom gospodarstvu.

Državne potpore za gospodarenje otpadom, odnosno potpore za prikupljanje, razvrstavanje i preradu otpada ostaju moguće. Uz to, CEEAG uključuje i posebne odredbe o potporama za smanjenje, prevenciju, pripremu za ponovnu uporabu, oporabu i recikliranje otpada i drugih proizvoda, kao i potpore za druga ulaganja koja poboljšavaju resursnu učinkovitost proizvodnih procesa smanjenjem količine utrošenih resursa ili zamjenom primarnih sirovina sekundarnim sirovinama.

Ovaj odjeljak ne pokriva potpore za proizvodnju zelenih proizvoda (vidi gore). Umjesto toga, cilj potpore za učinkovitost resursa je potaknuti gospodarske subjekte da smanje količinu otpada koju proizvode, da koriste manje resursa, da ponovno koriste i bolje recikliraju materijale, da povećaju korištenje recikliranih i bioloških materijala i , općenito, prijeći na učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodne procese.

Sigurnost opskrbe električnom energijom

Što se promijenilo u odnosu na EEAG iz 2014.?

CEEAG uvodi niz pojašnjenja kako bi se pravila sigurnosti opskrbe bolje uskladila s Uredba o električnoj energiji iz 2019 i objasniti kako se pravila primjenjuju na niz različitih mogućih mjera za sigurnost opskrbe, uključujući mjere vezane uz probleme regionalne sigurnosti opskrbe uzrokovane nedostatkom mreže.

Pravila također dodatno ograničavaju mogućnost da fosilna goriva imaju koristi od potpore u okviru mjera sigurnosti opskrbe i omogućuju državama članicama da uvedu ekološke kriterije u svoje mjere sigurnosti opskrbe kako bi osigurale da je podrška usmjerena na održive aktivnosti.

Energetski intenzivni korisnici

Zašto Komisija dopušta potporu energetski intenzivnim industrijama u obliku smanjenja nameta za električnu energiju?

Komisija dopušta samo smanjenje određenih naknada za električnu energiju za industrije za koje je utvrđeno da su elektrointenzivne i istovremeno otvorene za međunarodnu trgovinu. Zbog ova dva čimbenika, cijena električne energije može igrati ulogu u mogućim odlukama o preseljenju. Ako se takve tvrtke odluče proizvoditi izvan EU, obično bi se preselile u zemlje s nižim ekološkim standardima. Osim toga, prelazak na električnu energiju u industrijskim procesima je obećavajući put za dekarbonizaciju nekih od tih sektora. Smanjenje naknada za dekarbonizaciju za posebno izložene sektore stoga može potaknuti elektrifikaciju njihovih industrijskih procesa.

Konačno, nova pravila također zahtijevaju da smanjenje nameta ovisi o obvezi korisnika da smanje svoj ugljični otisak, bilo kroz mjere energetske učinkovitosti, bilo potrošnju električne energije bez ugljika ili ulaganja u najsuvremenije tehnologije koje smanjuju Emisije stakleničkih plinova.

Nove Smjernice kodificiraju postojeću praksu prema kojoj se smanjenja mogu odobriti ne samo za namete kojima se financiraju politike obnovljivih izvora energije, već i za sve namete kojima se financira dekarbonizacija i socijalne politike. S druge strane, po ovoj osnovi nije dopušteno odobravati umanjenja troškova opskrbe električne energije, poput mrežnih naknada. Ove komponente financiraju troškove proizvodnje i distribucije električne energije na stabilan i siguran način. Cijene električne energije moraju odražavati te troškove kako bi se kupcima pružili učinkoviti signali, koji bi bili potkopani selektivnim smanjenjem ovih komponenti cijena.

CEEAG dopušta proširenje prihvatljivosti na dodatne sektore i podsektore koji su u skladu s pragovima za intenzitet elektrotehnike i trgovine, vodeći računa da se to dosljedno temelji na provjerenim podacima reprezentativnim na razini EU-a. Ova mogućnost pridonosi jednakim uvjetima unutar sektora i podsektora sa sličnim karakteristikama.

Zatvaranje ugljena, treseta i uljnih škriljaca

Koji je razlog za uvođenje pravila za pomoć za zatvaranje ugljena, treseta i uljnih škriljaca?

Odmak od proizvodnje električne energije na bazi ugljena, treseta i uljnih škriljaca jedan je od najvažnijih pokretača dekarbonizacije u energetskom sektoru u EU, u skladu s europskim zelenim dogovorom. Nove Smjernice uvode pravila kompatibilnosti za mjere koje države članice mogu poduzeti kako bi podržale rano zatvaranje profitabilnih aktivnosti ugljena, treseta i uljnih škriljaca.

Smjernice također dopuštaju potporu za pokrivanje iznimnih troškova koji proizlaze iz zatvaranja nekonkurentnih aktivnosti ugljena, treseta i uljnih škriljaca. Takva se pomoć, na primjer, može koristiti za financiranje kompenzacijskih mirovina ili ponovnu prilagodbu i osposobljavanje radnika ili troškove koji se odnose na sanaciju bivših elektrana i rudnika.   

Ova pravila imaju za cilj osigurati okvir za način na koji će Komisija procjenjivati ​​takve mjere i potaknuti države članice da ubrzaju ili olakšaju proces zatvaranja kako bi se osigurala pravna sigurnost kao i siguran, pravedan i pošten prijelaz. U Smjernicama o pomoći za okoliš i energiju (EEAG) iz 2014. nisu postojala pravila kompatibilnosti za takve mjere.

Podijelite ovaj članak:

EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.

Trendovi