Povežite se s nama

Naslovnica

Aktivnosti regionalnog razvoja u Europskom parlamentu i njihov značaj za Litvu

PODJELI:

Objavljeno

on

Justina VITKAUSKAITE ALDE LT, europarlamentarka 7.saborski mandat

Justina Vitkauskaite Bernard, zastupnica u Europskom parlamentu (ALDE) nedavno je zauzela svoje mjesto u Europskom parlamentu nakon izbora prethodne predsjednice litavskog nacionalnog parlamenta. Ovdje govori o svom radu u Odboru za regionalni razvoj EP-a.

Regionalna politika EU osigurava niz projekata i investicija usmjerenih na smanjenje ekonomskih i socijalnih razlika među regijama te na poticanje gospodarskog rasta i socijalne kohezije u državama članicama EU i njezinim regijama. Ova politika ima za cilj promicanje ekonomskog i socijalnog prosperiteta u cijeloj EU, njegovih 28 država članica i poboljšanje konkurentske pozicije EU općenito, a posebno najslabijih regija. Regionalna politika također igra ključnu ulogu u postizanju ciljeva Europe 2020 i ima za cilj promicanje održivog rasta i teritorijalnog, ruralnog i urbanog razvoja koji predstavlja motor gospodarstva, proizvodnje i zapošljavanja u EU. Regionalna politika djeluje kroz strukturne fondove koji uključuju Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Europski socijalni fond (ESF) i Kohezijski fond. Kroz ta sredstva regionalna politika ulaže u rast i radna mjesta dizajnirana za poticanje gospodarskog rasta, jačanje ekonomske konkurentnosti i omogućavanje svim regijama da se učinkovito natječu na unutarnjem tržištu EU-a. Strukturni fond osigurava da se jaz između razine razvijenosti siromašnih i razvijenijih regija ne poveća.

Regionalna politika pokriva mnoga područja regionalnog razvoja poput promicanja inovacija i poslovnog poduzetništva regija, zaštite okoliša i poboljšanja prometne infrastrukture i energetske učinkovitosti te jačanja istraživačkih, administrativnih i razvojnih kapaciteta regija. Jaka i dobro razvijena regionalna politika EU vrlo je važna za razvoj regija i nužna za postizanje socijalne i ekonomske kohezije u svim državama članicama, što je jedan od glavnih ciljeva EU prema Lisabonskom ugovoru.

Ova je politika presudna kako za EU, tako i za države članice poput Litve. Regionalna politika doprinosi sposobnosti regije za promicanje gospodarskog rasta i potiče regije i gradove na razmjenu zajedničkih iskustava i zajednički rad na brojnim poljima kao što su prometna infrastruktura, usluge informacijskih i komunikacijskih tehnologija, energetska učinkovitost, klimatske promjene, prijelazne i međunarodne programi suradnje i drugi. Jedan od strateških ciljeva Litve s obzirom na kohezijsku politiku je smanjenje rastućih nejednakosti između litavskih regija i postizanje ekonomske i socijalne kohezije između njih. Zbog još uvijek postojećih značajnih ekonomskih razlika između regija Litve koje proizlaze iz različitih izvora, dobro provedena kohezijska politika u Litvi može imati ogroman potencijal za zemlju i može doprinijeti smanjenju ekonomskih razlika između regija Litve. Budući da je Litva zemlja u kojoj većina stanovništva živi u urbanim područjima, regionalna politika također doprinosi smanjenju ekonomskih i socijalnih razlika između svojih urbanih i ruralnih područja i jača svoje institucionalne kapacitete. Sama Litva u okviru kohezijske politike poduzima mjere kako bi spriječila propadanje ruralnih područja i promovirala urbano i ruralno obnavljanje i podržala akcije za jačanje socijalno-ekonomske kohezije u svojim urbanim i ruralnim područjima. Sve su ove mjere vitalne za održivi rast u Litvi i korisne su za razvoj potencijala litavskih regija. Još jedan izazov s kojim se Litva suočava je niska efikasnost resursa i energetska intenzivnost. Dobro primijenjena regionalna politika može ojačati resursnu učinkovitost Litve i može promicati ulaganja u obnovljive izvore energije i povećati energetsku učinkovitost. Štoviše, ova politika može pridonijeti gospodarskom rastu, pružiti dragocjenu pomoć u provedbi održivog regionalnog, teritorijalnog i urbanog razvoja i kao posljedica toga može modernizirati litvansko gospodarstvo.

Oglas

Svi se ovi regionalni prioriteti ogledaju u mojim aktivnostima u Odboru za regionalni razvoj (REGI) usmjerenim na ciljeve politike regionalne politike za Litvu i EU. Posebno sam pozdravio važnost mišljenja Riikke Manner „Trenutni izazovi i mogućnosti za obnovljivu energiju na europskom unutarnjem energetskom tržištu“. Ovo je mišljenje uključivalo mnoge valjane točke i bilo je prilično sveobuhvatno. Dotaknula se važnosti obnovljive energije za regionalni razvoj i naglasila ulogu država članica u promicanju onih izvora energije koji su kompatibilni s ciljevima pametnog, održivog i uključivog rasta. Mišljenje je također naglasilo važnost integriranja dimenzija obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti u prekogranične energetske projekte.

Uzimajući u obzir stratešku vrijednost ovog mišljenja u razvoju kohezijske politike i ispunjavanju ciljeva EU 2020, moji amandmani podneseni na to mišljenje bili su usmjereni na jačanje energetske učinkovitosti i održivosti te su istaknuli trajnu potrebu za smanjenjem ovisnosti EU-a o konvencionalnoj energiji dok otvaranje novih radnih mjesta i povećanje konkurentnosti i teritorijalne kohezije. U svojim amandmanima naglasio sam potrebu iskorištavanja potencijala energetske učinkovitosti obnovljivih izvora energije kako bi obnovljivi izvori energije mogli u potpunosti doprinijeti ciljevima energetske politike. Također sam naglasio nužnost uzimanja u obzir lokalnih i regionalnih uvjeta u razvoju potencijala obnovljive energije.

Učinak ovog mišljenja prilično je značajan jer je većina pokrenutih pitanja relevantna za dugoročne prioritete litvanske energetske politike koji su u skladu s prioritetima strategije Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast i ciljevima Europske unije. Energetski plan 2050.

Što se tiče aktivnosti REGI-ja u politici za mlade, ne bježim od pitanja nezaposlenosti mladih. Nezaposlenost među mladima doseže vrhunce koji nisu viđeni gotovo 20 godina, a rizik od siromaštva i socijalne isključenosti među ovom skupinom stanovništva neprestano raste. Situacija je zabrinjavajuća u Litvi. Litva je teško pogođena gospodarskom krizom; nezaposlenost mladih u Litvi porasla je s 13% na 27.5% – to je više nego dvostruko više od stope nezaposlenosti u zemlji za ukupnu radnu snagu. Zato sam podržao mišljenje Luisa Paula Alvesa „Suzbijanje nezaposlenosti mladih: mogući izlaz“. Moji amandmani su bili usmjereni na unapređenje mogućih rješenja, od razine obrazovanja i podučavanja do suradnje među državama članicama u kontekstu instrumenata regionalne politike. Smatram da Inicijativa Jamstvo za mlade može Litvi pružiti alate za prevladavanje ovog trenda i reformu standarda obrazovanja i osposobljavanja za mlade ljude. Uvođenje Jamstva za mlade u EU i Litvi može pomoći u poboljšanju situacije nezaposlenosti mladih i može postati snažan instrument za njezino rješavanje. Vjerujem da će Litva zauzeti proaktivan pristup u tom smislu i da će zapošljavanje mladih postaviti kao glavni prioritet u svojim politikama.

Htjela sam se suočiti i s pitanjem kulturne politike u regionalnoj dimenziji EU. Kao izvjestitelj u sjeni o mišljenju Oldricka Vlasaka „Promicanje europskih kulturnih i kreativnih sektora kao izvora gospodarskog rasta i radnih mjesta“, istaknuo sam nužnost uključivanja kulturnih i kreativnih industrija u EU iu nacionalne socioekonomske strategije. Smatram da kulturne i kreativne industrije igraju golemu ulogu u regionalnom i urbanom razvoju EU-a. Pridonose socijalnoj i teritorijalnoj integraciji EU te promiču inovacije i poduzetništvo. Kulturne i kreativne industrije također imaju značajnu ulogu u unapređenju komunikacije i dijaloga između etničkih i društvenih zajednica. I što je još važnije, predstavljaju veliki potencijal za rast poduzetnika i pridonose kulturnom zapošljavanju. Zato smatram da Litva treba podržati poduzetnike u razvoju novih poslovnih modela za kulturne i kreativne industrije te u poticanju i širenju njihove kreativnosti u različitim sektorima gospodarstva.

Sva su ova pitanja relevantna za Litvu i njezine regije. Regionalna politika pomaže u istraživanju potencijala svake regije država članica i Litve kako bi se potaknuo ekonomski i socijalni rast i zapošljavanje. Prepoznajem važnost dobro koordinirane regionalne politike u Litvi koja može dovesti do bolje interakcije dionika EU-a s litvanskim građanima, građanima koji bi trebali imati koristi od stvarnih i opipljivih pozitivnih rezultata i ishoda uspješno provedene regionalne politike u Litvi.

Podijelite ovaj članak:

EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.
Oglas

Trendovi