Povežite se s nama

Droge

Komisija predlaže jači mandat za Agenciju EU-a za droge kako se ilegalno tržište širi

PODJELI:

Objavljeno

on

Povjerenstvo je predlaganje ojačati mandat Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, pretvarajući ga u Agenciju Europske unije za droge. Predložene izmjene osigurat će da agencija može igrati važniju ulogu u identificiranju i rješavanju trenutnih i budućih izazova vezanih uz nedopuštene droge u EU. To uključuje izdavanje upozorenja kada se opasne tvari svjesno prodaju za nedopuštenu upotrebu, praćenje ovisnosti o supstancama koje se uzimaju zajedno s nedopuštenim drogama i razvijanje preventivnih kampanja na razini EU-a. Agencija EU za lijekove također će imati jaču međunarodnu ulogu.

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas rekao je: “Proizvodnja droga i trgovina drogom prilagodili su se poremećajima tijekom pandemije. Organizirane kriminalne skupine brzo su prilagodile svoje poslovanje s drogom novoj situaciji. Sada više nego ikad potrebni su nam jasni, ažurni i pouzdani dokazi i sposobnosti za analizu nedopuštenih droga u EU. Zato danas predlažemo jači mandat za Agenciju EU za lijekove. Nastavit ćemo se boriti protiv ilegalne trgovine drogom i baviti se utjecajem nedopuštenih droga na javno zdravlje i sigurnost Europljana. Naša pojačana agencija i dalje će biti ključni partner u ovom zadatku.”

Povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson rekla je: “Trgovina drogom ostaje najveće kriminalno tržište u EU-u. Organizirani kriminal narkoman je multinacionalan, potiče korupciju i ubojstva. Bande su sve vještije u distribuciji zabranjenih droga, ali i u proizvodnji tvari koje tek treba kategorizirati koje predstavljaju ozbiljne rizike. Današnjim prijedlogom dajemo Agenciji EU-a za lijekove potrebne alate za pomno praćenje razvoja droga, za pomoć u borbi protiv štetnih učinaka droga i za učinkovitu suradnju s drugim agencijama EU-a, posebice Europolom.”

U okviru ovog proširenog mandata, agencija će moći:

  • Razviti procjene prijetnji o novim razvojima u vezi s nedopuštenim drogama koji bi mogli negativno utjecati na javno zdravlje, sigurnost i sigurnost, pomažući u povećanju spremnosti EU-a da reagira na nove prijetnje;
  • Izdavanje upozorenja u slučaju da posebno opasne tvari postanu dostupne na tržištu;
  • Pratiti i rješavati korištenje poli-supstancija, tj. ovisnost o korištenju drugih supstanci kada je povezana s upotrebom droga, s obzirom na to da je korištenje više tvari široko rasprostranjeno među konzumentima droga i štetno utječe na javno zdravlje;
  • Uspostaviti mrežu forenzičkih i toksikoloških laboratorija, koji okuplja nacionalne laboratorije. Mreža će poticati razmjenu informacija o novim razvojima i trendovima te će podržati obuku forenzičkih stručnjaka za droge;
  • Razviti kampanje prevencije i podizanja svijesti na razini EU-a koji se odnose na nedopuštene droge, dopuštajući agenciji da djeluje na temelju analize koju proizvodi. Agencija će također moći podržati države članice u pripremi nacionalnih kampanja;
  • Osigurati istraživanje i podršku ne samo o pitanjima vezanim za zdravlje, nego i o tržišta droga i opskrba lijekovima, čime se pitanje droga bavi opsežnije;
  • Igrajte jaču međunarodnu ulogu i poduprijeti vodeću ulogu EU-a u politici droga na multilateralnoj razini;
  • Oslonite se na a jača mreža nacionalnih kontaktnih točaka, zadužena za pružanje relevantnih podataka agenciji.

Sljedeći koraci

Sada je na Europskom parlamentu i Vijeću da ispitaju i usvoje novi mandat.

pozadina

Oglas

Nedopuštene droge složeni su sigurnosni i zdravstveni problem koji pogađa milijune ljudi u EU-u i svijetu. The Europsko izvješće o drogama 2021 procjenjuje da je 83 milijuna odraslih osoba u EU-u (tj. 28.9% odrasle populacije) barem jednom tijekom života upotrijebilo nedopuštene droge. U 2019. godini u EU se dogodilo najmanje 5,150 smrtnih slučajeva od predoziranja, sa stalnim porastom svake godine od 2012. Istodobno, količine kokaina i heroina koje se unose u EU su na vrhuncu svih vremena, a proizvodnja droga u određene sintetičke droge (amfetamini i ecstasy), odvija se unutar EU-a i za domaću potrošnju i za izvoz. Tržište droge procjenjuje se na minimalnu maloprodajnu vrijednost od 30 milijardi eura godišnje i ostaje najveće kriminalno tržište u EU-u i glavni izvor prihoda za organizirane kriminalne skupine. Ovakav razvoj događaja zahtijeva učinkovito djelovanje na razini EU-a.

Korištenje električnih romobila ističe Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) je vodeće tijelo za ilegalne droge u EU. Pruža neovisne, pouzdane, znanstvene dokaze i analize o nedopuštenim drogama, ovisnosti o drogama i njihovim posljedicama, što podupire donošenje politika o kontroli droga na razini EU-a temeljene na dokazima, pridonoseći zaštiti svih onih koji žive u Europi od šteta povezanih s drogama.

Današnji prijedlog temelji se na nalazima Komisije evaluaciju EMCDDA-a objavljenog u svibnju 2019. Procjenom je zaključeno da je agencija naširoko prepoznata kao središte znanstvene izvrsnosti u Europi i na međunarodnoj razini, pružajući činjenične, objektivne, pouzdane i usporedive podatke na europskoj razini o drogama, ovisnosti o drogama i njihovim posljedicama, te uspješno praćenje novih prijetnji i trendova. Evaluacija je također identificirala područja za poboljšanja, temeljena na evoluciji fenomena droga, uključujući daljnji razvoj rada na praćenju pitanja ponude i više droga, povećanje vidljivosti agencije među praktičarima i općom javnošću, te jačanje njezine suradnje s međunarodnim organizacijama.

Na temelju ove procjene, Strategija EU za droge za 2021.-2025 – odobrilo ga je Vijeće u prosincu 2020. – poziva Komisiju da predloži reviziju mandata agencije kako bi se osiguralo da ona igra snažniju ulogu u rješavanju trenutnih i budućih izazova povezanih s fenomenom droga.

Više informacija

Prijedlog za Uredbu o Agenciji Europske unije za lijekove (vidi također aneks na prijedlog, tj procjena utjecaja i njegova sažetak).

Provizija web stranicu o politici droga.

Nacionalna linija za pomoć lijekovima

Dežurni telefon za ovisnosti

T. (844) 289-0879

Podijelite ovaj članak:

EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.

Trendovi