#EUCitizens - Koliko su ljudi zadovoljni svojim životom?

| Studenog 8, 2019

"Općenito, koliko ste zadovoljni svojim životom ovih dana?", Pitali su se ljudi diljem Europske unije (EU). Životno zadovoljstvo predstavlja kako ispitanik ocjenjuje svoj život kao cjelinu. Na ljestvici od 0 („uopće nije zadovoljan“) do 10 („u potpunosti zadovoljan“), prosječno (prosječno) životno zadovoljstvo stanovnika EU u dobi od 16 i više bilo je 7.3 u 2018, što je povećanje u odnosu na 7.0 u 2013.

Od 2013-a, srednja razina zadovoljstva financijskom situacijom njihovog kućanstva u EU također se povećala, s 6.0-a u 2013-a na 6.5-a u 2018-u, dok je prosječno zadovoljstvo osobnim odnosima ostalo gotovo stabilno, 7.8 u 2013-u i 7.9 u 2018-u. Eurostat, statistički ured Europske unije, objavljuje izbor subjektivnih pokazatelja o dobrobiti ljudi u Europi. Detaljan članak dostupan je na web stranici Eurostata.

Najveće zadovoljstvo životom u Finskoj i Austriji, najniže u Bugarskoj U 2018-u je prosječno zadovoljstvo životom, mjereno na ljestvici od 0 do 10, značajno variralo između zemalja članica EU. Uz ukupni prosjek 8.1-a, stanovnici Finske bili su najzadovoljniji svojim životom u EU-u, a slijede ih Austrija (8.0), Danska, Poljska i Švedska (svi 7.8). Na suprotnom kraju ljestvice stanovnici Bugarske (5.4) bili su daleko najmanje zadovoljni, a slijede ih u Hrvatskoj (6.3), Grčkoj i Litvi (oba 6.4), Mađarskoj (6.5), Latviji i Portugalu (oba 6.7) ,

Među zemljama članicama za koje su dostupni podaci 2018, prosječno zadovoljstvo životom povećalo se od 2013-a u zemljama članicama 19. Najveći porast zabilježen je na Cipru (s 6.2 u 2013 na 7.1 u 2018, ili + 0.9), Bugarskoj (+ 0.6), Češkoj, Estoniji, Poljskoj i Portugalu (svi + 0.5). U usporedbi s 2013-om, prosječno zadovoljstvo životom ostalo je nepromijenjeno u dvije države članice: Belgiji i Hrvatskoj. Suprotno tome, smanjenje je zabilježeno u četiri države članice: Litva (od 6.7 u 2013 do 6.4 u 2018, ili -0.3), Danska (-0.2), te u nižoj mjeri u Nizozemskoj i Švedskoj (obje -0.1).

Srednje zadovoljstvo financijskom situacijom domaćinstva značajno je variralo između država članica EU-a. Uz prosjek 7.6-a, stanovnici Danske, Finske i Švedske bili su najzadovoljniji financijskom situacijom kućanstava. Slijedili su ih u Nizozemskoj (7.4), Austriji (7.3), Belgiji (7.0), Luksemburgu (6.9), Njemačkoj i Malti (oba 6.8). Na suprotnom kraju ljestvice stanovnici Bugarske (4.3) bili su daleko najmanje zadovoljni, a slijede ih u Grčkoj, Hrvatskoj i Litvi (svi 5.2), Latviji i Portugalu (oba 5.4) i Mađarskoj (5.5).

U gotovo svim državama članicama za koje su dostupni podaci 2018-a, prosječno zadovoljstvo financijskom situacijom poraslo je u usporedbi s 2013-om, s izuzetkom Danske, Luksemburga i Nizozemske gdje je ostala nepromijenjena, te Litvanije u kojoj se smanjila s 5.8-a u 2013 na 5.2 u 2018 (-0.6). Najveća povećanja zabilježena su u Grčkoj, Cipru i Portugalu (+ 0.9), Malti (+ 0.8), Češkoj, Italiji i Sloveniji (sve + 0.7). Najveće zadovoljstvo osobnim odnosima na Malti, Austriji i Sloveniji U 2018-u je prosječno zadovoljstvo osobnim odnosima značajno variralo između država članica EU-a. Uz ukupni prosjek 8.6-a, stanovnici Malte, Austrije i Slovenije bili su najzadovoljniji svojim osobnim odnosima u EU-u. Slijedili su ih Cipar i Švedska (oba 8.5), Finska (8.4) i Češka (8.3). Na suprotnom kraju ljestvice najmanje su zadovoljni stanovnici Bugarske (6.6), a oni iz Grčke (7.1), Hrvatske (7.5), Italije, Mađarske i Rumunjske (svi 7.6).

Među državama članicama za koje su dostupni podaci o 2018-u, prosječno zadovoljstvo osobnim odnosima poraslo je od 2013-a u državama članicama 18-a. Najveća povećanja zabilježena su u Bugarskoj (od 5.7 u 2013 do 6.6 u 2018, ili + 0.9), Cipru (+ 0.5), Španjolskoj (+ 0.4), Estoniji, Italiji, Portugalu i Sloveniji (sve + 0.3). U usporedbi s 2013-om, prosječno zadovoljstvo osobnim odnosima ostalo je nepromijenjeno u dvije države članice: Mađarskoj i Rumunjskoj, dok je pad zabilježen u pet država članica: Danskoj, Latviji i Nizozemskoj (sve -0.3), Litvi i Luksemburgu (obje -0.2 ). Zemljopisne informacije Europska unija (EU) uključuje Belgiju, Bugarsku, Češku, Dansku, Njemačku, Estoniju, Irsku, Grčku, Španjolsku, Francusku, Hrvatsku, Italiju, Cipar, Latviju, Litvu, Luksemburg, Mađarsku, Maltu, Holandiju, Austriju, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Slovačka, Finska, Švedska i Velika Britanija.

Metode i definicije Podaci o subjektivnom blagostanju temelje se na EUstatistics na ad-hoc modulu 2018, koji je dio Ankete o prihodima i životnim uvjetima Europske unije (EU-SILC). Istraživanje EU-SILC referentni je izvor za usporedne statistike o raspodjeli dohotka, siromaštvu i životnim uvjetima. 2018 modul obuhvatio je neke od varijabli koje su prethodno prikupljene za ad-hoc modul 2013 na istu temu. Referentna populacija su sva privatna kućanstva i njihovi trenutni članovi koji su boravili na području određene države članice u vrijeme prikupljanja podataka.

Osobe koje žive u kolektivnim domaćinstvima i institucijama općenito su isključene iz ciljane populacije, kao i mali i udaljeni dijelovi državnog teritorija koji ne prelaze 2% nacionalnog stanovništva. Mjerenje zadovoljstva životom ima za cilj obuhvatiti široku ocjenu ispitanika o svom životu. Izraz "život" ovdje je zamišljen kao sva područja čovjekove egzistencije. Stoga se varijabla odnosi na mišljenje / osjećaj ispitanika o stupnju zadovoljstva njegovim životom. Istraživanje je obuhvatilo populaciju stariju od 16 i više. Mjeri se na 11 bodovnoj skali koja se kreće od 0 („uopće nije zadovoljan“) do 10 („u potpunosti zadovoljan“).

Komentari

Facebook komentari

Oznake: , ,

Kategorija: Naslovna stranica, EU

Komentari su zatvoreni.