Lilyana Pavlova imenovana je potpredsjednicom #EuropeanInvestmentBank

| Studenog 5, 2019

Lilyana Pavlova nova je potpredsjednica i članica Odbor za upravljanje od Europska investicijska banka (EIB). Ona je preuzela svoje dužnosti na 1st studenog. Ona je prva bugarska državljanka koja se pridružila Upravnom odboru EU banke.

Pavlovu je imenovao Upravni odbor EIB-a na prijedlog ministra financija Republike Bugarske i uz suglasnost izborne jedinice dioničara EIB-a u sastavu Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka i Sloveniji. Ona je naslijedila g. Vazila Hudaka, čiji je mandat potpredsjednika EIB-a prestao krajem listopada.

Prije svog imenovanja, Lilyana Pavlova obnašala je različite javne funkcije u Bugarskoj, kako u vladi, tako i u parlamentu. Članica je bugarske vlade od 2009-a, počevši od zamjenika ministra, a potom dvaput ministra regionalnog razvoja i javnih radova (2011-2013 i 2014-2017), prva žena koja je obnašala tu funkciju u Bugarskoj.

Od svibnja 2017 do prosinca 2018 bila je ministrica za bugarsko predsjedništvo Vijećem Europske unije 2018, prvi put kada je ta zemlja predsjedala rotirajućim predsjedanjem Vijećem EU. Kao takva, bila je odgovorna za pripremnu fazu i vođenje bugarskog predsjedništva, utvrđivanje nacionalnog programa i prioriteta, koordinaciju politike, kao i za odnose s institucijama EU.

Bila je zastupnica u 2013-u, a od siječnja 2019, gdje je bila članica Stalnog parlamentarnog odbora za pitanja EU i kontrolu fondova EU-a i Odbora za pravne poslove.

Lilyana Pavlova je doktorica ekonomskih znanosti, a magistrirala je javnu upravu i europske integracije i prvostupnica u međunarodnim ekonomskim odnosima.

Nakon pridruživanja EIB-u, Lilyana Pavlova rekla je: "Zadovoljstvo mi je što sam se pridružila banci EU i što sam dio institucije koja potiče ulaganja za održivi i uključivi rast u Europi i šire. EIB je ključna multilateralna institucija na koju se sve države članice EU-a oslanjaju na značenje ulaganja i kvalitete financiranih projekata. Konkurentnost, kohezija i dugoročna održivost europskog gospodarstva značajno imaju koristi od EIB-a i drago mi je što mogu pridonijeti ovoj priči o uspjehu. Moto prvog bugarskog predsjedništva Vijećem EU u 2018-u bio je "Ujedinjeni stojimo jaki" i vjerujem da se ovaj moto može primijeniti i na banku EU. "

Upravni odbor je stalno kolegijalno izvršno tijelo EIB-a koje se sastoji od predsjednika i osam potpredsjednika. Članove Upravnog odbora imenuje Odbor guvernera - ministri financija zemalja članica 28-a.

Pod nadležnošću predsjednika EIB-a Wernera Hoyera, Upravni odbor kolektivno nadgleda svakodnevno vođenje EIB-a kao i pripremu i osiguravanje provedbe odluka Odbora direktora.

Komentari

Facebook komentari

Oznake: , , ,

Kategorija: Naslovna stranica, EU, Europska investicijska banka

Komentari su zatvoreni.