#FORATOM - EU mora izdvojiti više sredstava za nuklearna istraživanja i inovacije

| Rujna 4, 2019
Projekti nuklearnih istraživanja i inovacija (I&I) trebaju dobiti višu razinu financijske potpore Europske unije (EU) kako bi blok mogao ostvariti svoje klimatske i energetske ciljeve, navodi se u novom dokumentu o položaju koji je objavio FORATOM. Više financiranja iz EU-a trebalo bi dodijeliti onim područjima koja daju najviše dodane vrijednosti, a koja posebno mogu pomoći EU-u da dekarbonizira svoje gospodarstvo. Pored toga, trebalo bi osigurati sinergije između različitih EU istraživanja i istraživanja, poput Horizon Europe i Euratom istraživanja i obuke 2021-2025, kako bi se omogućila međusektorska inovacijska suradnja.

"Ako se EU ozbiljno odnosi na dekarbonizaciju svojeg gospodarstva 2050-om, tada bi trebalo izdvojiti više sredstava EU-a za istraživanje i istraživanje u nuklearnoj industriji s niskim udjelom ugljika jer će to pomoći EU-u da postigne svoj cilj", rekao je generalni direktor FORATOM Yves Desbazeille. „Programi Euratom za istraživanje i obuku i Horizon Europe trebali bi podržati razvoj nuklearnih istraživanja i istraživanja jer će to ne samo što će pomoći EU-u da dekarbonizira svoj energetski sektor, nego će i povećati energetsku sigurnost bloka smanjujući ovisnost o uvozu energije.“

Nekoliko međunarodnih organizacija nedavno je istaklo ulogu koju nuklearna energija mora igrati u borbi protiv klimatskih promjena. UN-ovo Međuvladino vijeće za klimatske promjene kaže da je nuklearna energija bitna ako svijet želi zadržati globalno zatopljenje ispod 1.5 stupnjeva. Također, Međunarodna agencija za energiju naglašava da će "nagli pad nuklearne energije ugroziti energetsku sigurnost i klimatske ciljeve", a nedavna dugoročna vizija 2050-a 2050-a "Čista planeta za sve" priznaje da će nuklearna energija zajedno s obnovljivim izvorima energije tvore okosnicu Europe bez ugljika XNUMX. Uz to, u Strategiji energetske unije EU-a stoji i da „EU treba osigurati da održi tehnološko vodstvo u nuklearnoj domeni kako ne bi povećala energetsku i tehnološku ovisnost“. To predstavlja ozbiljan izazov, jer EU trenutno zaostaje za drugim globalnim igračima, poput Kine, Rusije i SAD-a, što se tiče razine ulaganja u nuklearno istraživanje i istraživanje.

Institucije EU trenutno rade na razvoju prvog strateškog plana koji će olakšati provedbu programa Horizon Europe i stvoriti veze između njegovog specifičnog programa i budućih, višegodišnjih radnih programa (2021-2024). Planom će se utvrditi ključna područja podrške za istraživanje i istraživanje. FORATOM koristi ovu priliku za prosljeđivanje sljedećih preporuka politike koje mogu pomoći EU-u u rješavanju trenutnih izazova:

  1. Koverta za financiranje istraživanja i razvoja za fisziju Euratom 2021-2025 trebala bi se povećati kako bi se omogućio veći paritet na međunarodnoj razini za promicanje nuklearne inovacije u EU.
  2. Horizon Europe i Euratom 2021-2025 trebali bi se istinski nadopunjavati. To znači povezivanje zajedničkih tema i sveobuhvatnih aspekata u svakom programu kako bi se omogućilo dionicima da inoviraju u područjima „misija“ Horizon Europe, bez pristranosti ili isključenja.
  3. Kohezija s istraživanjem i istraživanjem utvrđena u akcijskom planu SET 10 'Nuklearna' također se mora razmotriti i pružiti potpora zajedničkim koristima u programima istraživanja i istrage.
  4. Opseg programa Euratom R&T 2021-2025 trebao bi odražavati radnje koje poduzimaju države članice, industrija i akademska zajednica.

Pročitajte FORATOM-ove Dokument kako bi saznali više.

Europski forum za atomsku energiju (FORATOM) je trgovačko udruženje za nuklearnu industriju u Europi. Članstvo FORATOM-a čine nacionalne nuklearne udruge 15. FORATOM predstavlja gotovo 3,000 europske tvrtke koje djeluju u industriji, koja podržava oko 1,100,000 radnih mjesta u Europskoj uniji.

Komentari

Facebook komentari

Oznake: , , ,

Kategorija: Naslovna stranica, energija, EU, Nuklearna energija

Komentari su zatvoreni.