Komisija odobrava devet proizvoda koji se koriste za prehrambenu i hranu za životinje i jedan za ukrasni rez

| Srpanj 29, 2019

Komisija je odobrila deset genetski modificiranih organizama (GMO): sedam za uporabu u hrani i hrani za životinje (pamuk GHB614xLLCotton25xMON1598, kukuruz 5307, kukuruz MON 87403, kukuruz 4114, kukuruz MON87411, kukuruz BT11), dvije obnovljene dozvole također za hranu i hranu za životinje (uljana repica Ms162xRf1507 i kukuruz 21xNK87751) i jedan karanfil kao ukrasni rez.

Svi ovi genetski modificirani organizmi prošli su kroz sveobuhvatni postupak odobravanja, uključujući povoljnu znanstvenu procjenu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

Odluke o odobrenju ne obuhvaćaju uzgoj. Sve države članice imale su pravo izraziti svoje mišljenje u Stalnom odboru, a potom iu Povjerenstvu za žalbe. S obzirom na ishod postupka, Europska komisija ima zakonsku obvezu nastaviti s odobrenjem.

Ovlaštenja vrijede za godine 10, a svi proizvodi proizvedeni iz tih genetski modificiranih organizama podliježu strogom pravilima označavanja i sljedivosti, Za više informacija o GMO u EU vidi ovdje.

Komentari

Facebook komentari

Oznake: , , ,

Kategorija: Naslovna stranica, EU, Hrana, Zdravlje

Komentari su zatvoreni.