#Uvlasništvo - mjere EU kako bi ga funkcionirale

| Lipnja 19, 2019

Mladi ljudi rade u coworking prostoru. Foto: CoWomen na UnsplashuMladi ljudi rade u coworking prostoru. Foto: CoWomen na Unsplashu

Nezaposlenost mladih i dalje je ključna briga u Europi. Saznajte koje su mjere EU pomogli.

Politike zapošljavanja i politike za mlade odgovornost su država članica. Međutim, EU je pokrenula niz inicijativa koje nadopunjuju nacionalne politike kao dio svojih mjera za stvaranje više društvene Europe.

Ova se podrška fokusira na financiranje programa zapošljavanja mladih, poboljšanje kvalitete naukovanja i pripravništva, pružanje međunarodnog obrazovanja i mogućnosti zapošljavanja te olakšavanje sudjelovanja mladih u volonterskim projektima.

Nezaposlenost mladih u brojkama

Prvi pravi posao omogućuje mladim ljudima da postanu neovisni i sigurni. Međutim, nedostatak budućih izgleda i dugotrajna nezaposlenost među mladima povećava vjerojatnost da će ponovno postati nezaposleni u kasnijim godinama i smanjiti svoje izglede za karijeru.

Neuspješna potraga za radom i mogućnostima osposobljavanja stvara osjećaj izoliranosti, ovisnosti i beskorisnosti kod mladih ljudi. Osim toga, postoje negativni učinci na gospodarstvo i društvo koje stari.

Mladi ljudi bili su među najtežim udarima gospodarske i financijske krize. Stopa nezaposlenosti osoba u dobi od 15-24 godina u EU porasla je od 15% u 2008 do 24% u ranim 2013, s vrhuncima u Grčkoj (60%), Španjolskoj (56.2%), Hrvatska (49.8%), Italijom (44.1 %) i Portugal (40.7%).

Nezaposlenost mladih u EU pao je sa svog 2013 vrha na 14.6% u prvom tromjesečju 2019-a, brže od ukupnog pada nezaposlenosti. Udio 15-24-godišnjaka koji nisu u poslu, obrazovanju ili obuci pao je s 13.2% u 2012 na 10.3% u trećoj četvrtini 2018-a. Međutim, stopa nezaposlenosti i dalje je viša nego u općoj populaciji.

Financiranje programa zapošljavanja mladih

Da bi se borila protiv nezaposlenosti mladih, zemlje EU suglasile se da će 2013 pokrenuti Mladi jamstva, Inicijativa EU dati svima pod 25-om dobru ponudu zapošljavanja, nastavka obrazovanja, pripravničkog staža ili vježbeničke prakse u roku od četiri mjeseca od nezaposlenosti ili napuštanja formalnog obrazovanja.

Odlomak Mladi Inicijativa za zapošljavanje je glavni instrument EU-a za pomoć u financiranju mjera i programa koje su uspostavile zemlje EU-a za provedbu programa Jamstva za mlade, kao što su obuka i pomoć mladima u pronalaženju prvog posla, uz poticaje za poslodavce.

Inicijativa posebno podupire regije u EU koje imaju stopu nezaposlenosti mladih iznad 25%.

Prema Europska komisija, više od 20 milijuna mladih registriralo se za programe Jamstva za mlade od 2014, dok je Mladi Inicijativa za zapošljavanje pružio izravnu potporu milijunima milijuna ljudi 2.4 do kraja 2017-a.

Kvalitetno naukovanje i praksa

Odlomak Europski savez za pripravnički staž platforma za podršku Jamstvu za mlade i poboljšanje kvalitete naukovanja u Europi.

U 2014-u, zemlje EU dogovorile su se o Okvir kvalitete s preporukama za pripravništvo kako bi se mladim ljudima pružila mogućnost stjecanja kvalitetnog radnog iskustva u sigurnim i poštenim uvjetima, uz istovremeno povećanje njihove zapošljivosti.

Međunarodne mogućnosti

U EU su odgovorne države članice politike visokog obrazovanja i sustavi obuke. EU može pomoći koordiniranjem između njih i podržati njihove napore kroz financiranje ili suradnja na području politike.

Pokrenut u 1999, međuvladin Bolonjski proces Omogućio je uzajamno priznavanje diploma u visokom obrazovanju širom 48 zemalja. Danas postoji europski proces neobveznog uzajamnog priznavanja stupnjeva prvostupnika, magistra i doktorata.

U 2018-u, kako bi se unaprijedio proces priznavanja, zemlje EU usvojile su a preporuka o promicanju uzajamnog priznavanja diploma višeg i višeg sekundarnog obrazovanja preko granica. Države članice se potiču na poduzimanje koraka za uvođenje automatskog priznavanja diploma od strane 2025-a.

U EU-u već postoje različiti alati koji mogu pomoći u podupiranju priznavanja kvalifikacija i olakšati prekograničnu potvrdu certifikata o osposobljavanju i cjeloživotnom učenju. To uključuje:

  • Odlomak Europski kvalifikacijski okvir je pravno neobvezujući alat koji pomaže usporediti kvalifikacijske sustave u Europi
  • Europass je skup ključnih dokumenata, uključujući standardizirani obrazac za životopise na razini cijele Europe i jezičnu putovnicu, što olakšava usporedbu vašeg obrazovanja i radnog iskustva na međunarodnoj razini
  • Europski sustav bodovanja za strukovno obrazovanje i osposobljavanje kako bi se olakšalo vrednovanje i priznavanje radnih vještina i znanja stečenih u različitim sustavima i zemljama

EU namjerava izgraditi Europski obrazovni prostor omogućiti svim mladim ljudima kvalitetno obrazovanje i osposobljavanje te pronalaženje posla diljem kontinenta.
Poziva se na program Europske unije na području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta Erasmus +, s naglaskom na mobilnost i transnacionalnu suradnju. Pokrenut kao program razmjene studenata u 1987-u, postao je krovni program koji pokriva školsko i visoko obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, učenje odraslih, neformalno i informalno učenje za mlade te sport.
Erasmus + omogućuje studentima da studiraju u inozemstvu, pruža mogućnosti podučavanja i osposobljavanja za osoblje koje radi u sektoru obrazovanja, podržava obuke i razmjene mladih. Organizacije, kao što su škole, sveučilišta, organizacije mladih, također mogu dobiti sredstva za stvaranje strateških partnerstava i saveza s organizacijama iz drugih zemalja.

Trenutni Erasmus + program, koji se kreće od 2014 do 2020, nudi mogućnost mobilnosti četiri milijuna ljudi i omogućava stvaranje strateških partnerstava 25,000-a. Europski parlament predlaže utrostručiti proračun za sljedeći Erasmus + program za 2021-2027.

Odlomak Vaš prvi posao Cilj inicijative je promicati mobilnost radne snage tako što će mlade ljude upoznati s mogućnostima zapošljavanja u drugim zemljama EU.

Platforma objedinjuje radna mjesta / zanimanja poslodavaca koji traže mlade radnike i životopise mladih tražitelja zaposlenja u dobi od 18 do 35 iz svih zemalja EU-a, uključujući Norvešku i Island.

Mogućnosti volontiranja

Službeno lansiran na kraju 2016-a Europski solidarnost korpus financira volonterske aktivnosti, pripravništva i radna mjesta za mlade u projektima koji će donijeti korist zajednicama i ljudima diljem Europe do kraja 2020-a. Do sredine 2018-a, gotovo se 64.000 mladi ljudi već registrirali za sudjelovanje.

U 2019-u zastupnici Europskog parlamenta odobrili su prioritete za novi program za 2021-2027 što bi uključivalo volontiranje za humanitarnu pomoć izvan EU-a i ponudilo više mogućnosti mladima s manje mogućnosti, osobama iz udaljenih regija ili migrantskim podrijetlom.

Komentari

Facebook komentari

Oznake: , , , ,

Kategorija: Naslovna stranica, EU, Europski parlament

Komentari su zatvoreni.