#ExternalAction - Više sredstava za #HumanRights, #Development i #Peace

| Ožujak 29, 2019
Financiranje vanjskih aktivnosti EU-a trebalo bi poduprijeti razvojne, klimatske i ekološke ciljeve te promicati demokraciju, vladavinu prava i ljudska prava, kažu zastupnici u Europskom parlamentu.

Europski parlament usvojio je u srijedu (27 ožujak) svoje stajalište o predloženom Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI).

Novi financijski instrument bi se, nakon dogovora oba parlamenta i ministara EU-a, koristio za raspodjelu velikog dijela sredstava EU-a za vanjsko djelovanje, s predloženim proračunom od 93.154 milijarde eura u tekućim cijenama za razdoblje 2021-2027, što je povećanje gotovo € 4bn u usporedbi s prijedlogom Europske komisije.

NDICI spaja većinu postojećih instrumenata vanjskog financiranja EU-a, uključujući Europski razvojni fond, u jedan široki instrument. Kada stupi na snagu, to će biti glavno oruđe EU-a za poticanje suradnje sa zemljama koje nisu članice EU-a u susjedstvu i šire te za provedbu svojih međunarodnih obveza koje proizlaze iz ciljeva održivog razvoja 2030-a i Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama. Konkretno, Parlament predlaže da 45% sredstava NDICI podupire klimatske i okolišne ciljeve.

Novim instrumentom također bi se uspostavio okvir (Europski fond za održivi razvoj plus) za vanjska ulaganja namijenjena prikupljanju dodatnih financijskih sredstava za održivi razvoj iz privatnog sektora.

Sredstva su suspendirana ako se demokracija ili vladavina prava pogoršaju

Zastupnici Europskog parlamenta smatraju promicanje demokracije, mira i sigurnosti, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava središnjim ciljevima vanjskog djelovanja EU. Zemlje koje se bore u tim područjima trebale bi se stoga suočiti s potpunom ili djelomičnom suspenzijom svog financiranja EU-a.

Povrh toga, Parlament predlaže povećanje sredstava za aktivnosti u području ljudskih prava i demokracije u svijetu na najmanje € 2 milijardi. S obzirom na sve manji prostor za civilno društvo diljem svijeta, zastupnici u Europskom parlamentu žele povećati sredstva EU-a za organizacije civilnog društva na € 2,2 milijardi, a dodatnih € 0,5 milijardi za lokalne vlasti.

Naposljetku, zastupnici Europskog parlamenta insistiraju na tome da najmanje 95% sredstava EU-a u okviru ove Uredbe treba doprinijeti aktivnostima osmišljenim na način da ispunjavaju kriterije za službenu razvojnu pomoć (pokazatelj protoka međunarodne pomoći), u usporedbi s izvorno predloženim 92% ,

Više političke kontrole i boljeg upravljanja

Iako priznaje potrebu za većom fleksibilnošću u upravljanju instrumentima vanjskog djelovanja EU-a, Parlament također želi to uravnotežiti s više parlamentarnog nadzora, kao i ojačati odredbe o upravljanju i odgovornosti za programiranje i upravljanje sredstvima.

Tekst je odobren 420 glasovima za, uz 146 protiv i 102 suzdržani.

Sljedeći koraci

Kako bi stupio na snagu, predloženi NDICI morat će se dogovoriti između Parlamenta i Vijeća. Očekuje se kako će pregovori između dviju institucija EU početi kasnije ove godine.

Komentari

Facebook komentari

Oznake: , , , , ,

Kategorija: Naslovna stranica, EU, Europska komisija, Human Rights, Human Rights

Komentari su zatvoreni.