Povežite se s nama

ECR grupe

#RefugeeCrisis: Prioriteti, a ne popisi želja, potrebni za uistinu 'holistički' pristup migraciji

PODJELI:

Objavljeno

on

Kriza izbjeglicaEuropski parlament usvojio je niz preporuka za ono što naziva "holističkim" pristupom migracijskoj krizi, ali u stvarnosti usvojene preporuke predstavljaju "najniži zajednički nazivnik" onoga oko čega se mogu složiti ljevica i desnica.

Helga Stevens, zastupnica u Europskom parlamentu, vodeći član Europskih konzervativaca i reformista (ECR), rekla je da ne može podržati prijedloge koji centraliziraju donošenje odluka o politici azila i imigracije, te nastoje otvoriti nove putove za legalnu migraciju.

Umjesto toga, Stevens i koordinator ECR-a za unutarnje poslove Timothy Kirkhope objavili su popis od deset prioriteta koji se fokusiraju na suzbijanje tokova migranata, s jasnom razlikom između ekonomskih migranata i izbjeglica.

Stevens je rekao: "U pokušaju da pronađemo 'holistički' pristup rješavanju ove krize, stvorili smo božićno drvce s kuglicama i za političku ljevicu i za desnicu. Uopće ne postoji sveobuhvatan plan. Jedino područje koje obje strane mogu slažemo se oko stvaranja visoko centraliziranog sustava azila koji prisiljava odluke na države članice bez strogih uvjeta, poput maksimalnog ograničenja.

"Ovi prijedlozi koje je parlament usvojio danas ne uspiju doći do srži problema. Ne uspijevaju napraviti jasnu razliku između izbjeglica i ekonomskih migranata, niti postavljaju bilo kakav plan za ubrzanje obrade i povratka. Ne trude se da zalažu se za to da pravila EU i dublinsku uredbu primjenjuju sve države članice, a nema jasnog fokusa na potpori pravilnoj integraciji i aktiviranju izbjeglica koje imaju sklonište na našem teritoriju.

"Glasali smo protiv ovog izvješća i njegovih neizvodljivih prijedloga, a umjesto toga predložili smo alternativni niz prioriteta koji bi zapravo zaustavili tijekove i usredotočili se na osnove zaštite granica, obrade, povratka i pružanja humanitarnih uvjeta i integracije izbjeglica."

Popis Stevensa i Kirkhopea s deset ključnih prioriteta za holistički pristup slijedi:

Oglas

1. Snažniji naglasak na upravljanju granicama, uključujući brzo usvajanje djelotvorne pogranične agencije FRONTEX, s boljim objektima za graničnu kontrolu na vanjskoj granici EU-a. To uključuje potrebu za ažuriranim prijedlogom i novim paketom pametnih granica, kao i usvajanje izvještaja Macovei o pojačanju provjera relevantnih baza podataka na vanjskim granicama. Povjerenje u schengensko područje može se postići samo kao posljedica učinkovite kontrole vanjskih granica.

2. Pozivamo Europsku komisiju da legalnu migraciju i azil tretira kao dva odvojena područja politike, za razliku od migracijske politike Europske komisije. Ta dva pitanja zahtijevaju različite pristupe.

3. Vjerujemo da je najodrživiji i najučinkovitiji način pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija u područjima sukoba, te da se prvo pomogne preseljenju najugroženijih, da Komisija što prije izradi sustav preseljenja koji djeluje u okviru UNHCR-a, dok je na istodobno osiguravanje odgovarajućih sredstava za izbjegličke kampove u trećim zemljama.

4. Vjerujemo da je za stvaranje održivih i učinkovitih politika azila i izbjeglica unutar EU-a i uspješnu integracijsku politiku raseljenih potrebno ustaliti ukupan broj osoba koje dolaze i kojima je odobren azil. Stoga Europska komisija, Europsko vijeće i Služba za vanjske poslove moraju osigurati da njihovi pregovori s trećim zemljama o međunarodnim sporazumima, sporazumima o suradnji i dodjeli inozemne pomoći idu ruku pod ruku s ostvarivanjem učinkovitih sporazuma o readmisiji i povratku te održivim i pravno rješenje za povratak granica EU. Stoga bi svaki sporazum o readmisiji ili povratku trebao biti uvjetovan prihvaćanjem i priznavanjem putne isprave o povratku u EU, vidi Halla-aho izvješće. Parlament se također mora što prije usuglasiti o zajedničkom i ambicioznom popisu priznatih sigurnih trećih zemalja za ubrzane postupke azila i sveobuhvatnoj ocjeni Europske komisije "više za manje, a manje" u pogledu pomoći EU za treće zemlje.

5. Pozivamo Europsku komisiju da stavi daleko veći naglasak na provedbu postojećih mjera i osiguravanje da sve države članice poštuju pravila. To znači da ne treba „gurati“ aplikacije, uzimati otiske prstiju svih dolazaka i osigurati dostojanstvene životne uvjete. Treba napomenuti da pravna stečevina o azilu nije bife koji se bira iz, već da se primjenjuje na ujednačen način u svim državama članicama kako bi se osiguralo funkcioniranje sustava azila EU-a. Stoga je na Europskoj komisiji da daje savjete i pomoć gdje je to potrebno, te da poduzme brzu akciju u slučaju nepoštivanja od strane država članica.

6. Pozivamo na razborit i djelotvoran pregled Dublinske uredbe. ECR u potpunosti odbacuje svaki poziv na potpuno izmjenu postojećih osnovnih dublinskih načela, ako to rezultira jednostavno preraspodjelom svih izbjeglica i tražitelja azila diljem EU-a, bez strogih uvjeta ili ograničenja.

7. Pozivamo na bolju razmjenu informacija i međusobnu povezanost već postojećih baza podataka u EU-u, uključujući EURODAC, EUROPOL, FRONTEX, EASO, Schengen i ECRIS sustave. To je bitno: ako želimo postići sigurnost vanjskih granica, moramo znati tko ulazi i izlazi iz EU. Također pomaže izbjegavanju sekundarnog kretanja tražitelja azila i na taj način tražiteljima azila možemo brže ponuditi utočište i zaštitu. Nadalje, kako bi se održalo povjerenje u schengensko područje i kako bi se osigurala sigurnost granica, važna su usvajanje mjera kao što su one predložene u Kirkhope izvješću, razmjena informacija o državljanima trećih zemalja i Europski informacijski sustav kaznenih evidencija (ECRIS).

8. Pozivamo Europsku komisiju da provede cjelovitu i horizontalnu reviziju postojećeg zakonodavstva EU-a u vezi s trgovinom ljudima i modernim ropstvom, uključujući uspostavljanje zajedničkog standarda za utvrđivanje kaznenih kazni u svim državama članicama. Trenutno postoji previše rupa i nema dovoljno kaznenih progona, osuda i značajnih presuda. Nijedan kutak EU-a ne bi trebao pružiti sigurno utočište za ova barbarska djela i iskorištavajuće zločine. Uz to, treću i posljednju fazu EUNAVFOR Med (operacija Sophia), kako bi se pronašli i uništili prazni krijumčarski čamci, treba pokrenuti uz pomoć novoformirane libijske vlade.

9. Kako bi bilo koja politika azila bila uspješna u cijeloj EU, potrebno je staviti veći naglasak na (građansku) integraciju i uključivanje migranata i izbjeglica. Stoga se fond za integraciju i razmjena najboljih praksi među državama članicama i Europskom komisijom trebaju usredotočiti na razmjenu vještina, lokalnu akciju, koheziju i inicijative u zajednici te učenje službenog jezika (jezika) zemlje domaćina , Osim toga, Europska komisija treba razmotriti izmjene i dopune postojećih pravnih instrumenata kao što je Direktiva o kvalifikacijama kako ne bi ometala politiku aktivacije i integracije na nacionalnoj ili regionalnoj razini.

10. U skladu s fokusom Grupe ECR na bolju regulativu, trebala bi postojati cjelovita i redovita revizija svih novih instrumenata, kako bi se odrazile nedostatke, promjene u situaciji i poboljšala tekuća provedba i pratile potrebe za financiranjem, pri čemu se daje prednost proračunskoj neutralnosti. Koordinator skupine ECR predlaže takav sustav za sadašnji sporazum EU-a i Turske.

Podijelite ovaj članak:

EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.

Trendovi