Povežite se s nama

Poljoprivreda

Europski zeleni dogovor: Komisija usvaja nove prijedloge za zaustavljanje krčenja šuma, inovacije u održivom gospodarenju otpadom i stvaranje tla zdravim za ljude, prirodu i klimu

PODJELI:

Objavljeno

on

Koristimo vašu registraciju za pružanje sadržaja na način na koji ste pristali i za bolje razumijevanje vas. Možete se odjaviti u bilo kojem trenutku.

Povjerenstvo je usvojilo tri nove inicijative koje su potrebne za izradu Europska zelena ponuda stvarnost. Komisija predlaže nova pravila za suzbijanje krčenja šuma potaknuta EU-om, kao i nova pravila za olakšavanje pošiljki otpada unutar EU-a radi promicanja kružnog gospodarstva i rješavanja izvoza ilegalnog otpada i izazova otpada u treće zemlje. Komisija također predstavlja novu strategiju za tlo kako bi sva europska tla bila obnovljena, otporna i primjereno zaštićena do 2050. Današnjim prijedlozima Komisija predstavlja alate za prelazak na kružno gospodarstvo, zaštitu prirode i podizanje ekoloških standarda u europskim zemljama. Unije i u svijetu.

Izvršni potpredsjednik Europskog zelenog dogovora Frans Timmermans rekao je: „Da bismo uspjeli u globalnoj borbi protiv krize klime i biološke raznolikosti, moramo preuzeti odgovornost djelovati u zemlji i inozemstvu. Naša uredba o krčenju šuma odgovara na pozive građana da svedu europski doprinos krčenju šuma i promiču održivu potrošnju. Naša nova pravila za upravljanje pošiljkama otpada potaknut će kružno gospodarstvo i osigurati da izvoz otpada ne šteti okolišu ili ljudskom zdravlju drugdje. A naša strategija tla omogućit će da tlo postane zdravo, da se koristi održivo i da dobije pravnu zaštitu koja mu je potrebna.”

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius rekao je: „Ako od partnera očekujemo ambicioznije klimatske i ekološke politike, trebali bismo sami prestati izvoziti zagađenje i podržavati krčenje šuma. Propisi o krčenju šuma i otpremi otpada koje stavljamo na stol najambiciozniji su zakonodavni pokušaji rješavanja ovih problema u svijetu ikada. Ovim prijedlozima preuzimamo našu odgovornost i nastavljamo razgovor smanjujući globalni utjecaj na onečišćenje i gubitak biološke raznolikosti. Također smo iznijeli revolucionarnu strategiju EU-a o tlu sa snažnom politikom koja ima za cilj osigurati im istu razinu zaštite kao voda, morski okoliš i zrak.”  

Komisija predlaže nova Uredba za suzbijanje krčenja i degradacije šuma potaknuto EU. Samo računajući od 1990. do 2020. godine, svijet je izgubio 420 milijuna hektara šume – područje veće od Europske unije. Predložena nova pravila jamčila bi da proizvodi koje građani EU-a kupuju, koriste i konzumiraju na tržištu EU-a ne doprinose globalnoj krčenju šuma i degradaciji šuma. Glavni pokretač ovih procesa je poljoprivredna ekspanzija povezana s robom sojom, govedinom, palminim uljem, drvom, kakaom i kavom te nekim od njihovih proizvoda.

Uredba postavlja obvezna pravila due diligence-a za tvrtke koje žele plasirati te proizvode na tržište EU-a s ciljem osiguravanja da su na tržištu EU-a dopušteni samo zakoni bez krčenja šuma. Komisija će koristiti sustav usporedbe za procjenu zemalja i njihove razine rizika od krčenja šuma i degradacije šuma uzrokovanih robom koja je obuhvaćena Uredbom.

Komisija će pojačati dijalog s drugim velikim zemljama potrošačima i multilateralno se angažirati kako bi udružila napore. Promicanjem potrošnje proizvoda bez krčenja šuma i smanjenjem utjecaja EU-a na globalno krčenje šuma i degradaciju šuma, očekuje se da će nova pravila smanjiti emisije stakleničkih plinova i gubitak biološke raznolikosti. Konačno, rješavanje problema krčenja šuma i degradacije šuma imat će pozitivne učinke na lokalne zajednice, uključujući najranjivije ljude poput autohtonih naroda, koji se uvelike oslanjaju na šumske ekosustave.

Ispod revidirana Uredba o otpremi otpada, Komisija ostvaruje kružno gospodarstvo i ambicije nultog onečišćenja predlažući jača pravila o izvozu otpada, učinkovitiji sustav za promet otpada kao resursa i odlučnu akciju protiv trgovine otpadom. Izvoz otpada u zemlje koje nisu članice OECD-a bit će ograničen i dopušten samo ako su treće zemlje spremne primiti određeni otpad i sposobne su njime upravljati održivo. Pošiljke otpada u zemlje OECD-a pratit će se i mogu se obustaviti ako dovedu do ozbiljnih ekoloških problema u zemlji odredišta. Prema prijedlogu, sve tvrtke iz EU-a koje izvoze otpad izvan EU-a trebale bi osigurati da postrojenja koja primaju njihov otpad podliježu neovisnoj reviziji koja pokazuje da gospodare tim otpadom na ekološki prihvatljiv način.

Oglas

Unutar EU-a Komisija predlaže znatno pojednostavljenje uspostavljenih postupaka, olakšavajući ponovno ulazak otpada u kružno gospodarstvo, bez snižavanja potrebne razine kontrole. To pomaže u smanjenju ovisnosti EU-a o primarnim sirovinama i podupire inovacije i dekarbonizaciju industrije EU-a kako bi se ispunili klimatski ciljevi EU-a. Nova pravila također dovode pošiljke otpada u digitalno doba uvođenjem elektroničke razmjene dokumentacije.

Uredba o pošiljkama otpada dodatno jača djelovanje protiv trgovine otpadom, jednog od najtežih oblika ekološkog kriminala jer ilegalne pošiljke potencijalno čine do 30% pošiljki otpada u vrijednosti od 9.5 milijardi eura godišnje. Poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti provedbenog režima uključuje uspostavu EU-ove skupine za provedbu otpreme otpada, ovlašćivanje Europskog ureda za borbu protiv prijevara OLAF-a da podrži transnacionalne istrage država članica EU-a o trgovini otpadom i pružanje strožih pravila o administrativnim kaznama.

Konačno, Komisija je također predstavila a nova Strategija EU za tlo - važan rezultat Europska zelena ponuda a Strategija EU o biološkoj raznolikosti za 2030 za rješavanje krize klime i biološke raznolikosti. Zdrava tla su temelj za 95% hrane koju jedemo, u njima se nalazi više od 25% biološke raznolikosti u svijetu i najveći su kopneni bazen ugljika na planetu. Ipak, 70% tla u EU nije u dobrom stanju. Strategija postavlja okvir s konkretnim mjerama za zaštitu, obnovu i održivo korištenje tala te predlaže niz dobrovoljnih i pravno obvezujućih mjera. Ova strategija ima za cilj povećanje ugljika u tlu u poljoprivrednom zemljištu, borbu protiv dezertifikacije, obnovu degradiranog zemljišta i tla te osigurati da do 2050. svi ekosustavi tla budu u zdravom stanju.

Strategija poziva na osiguravanje iste razine zaštite tla koja postoji za vodu, morski okoliš i zrak u EU. To će biti učinjeno kroz prijedlog do 2023. za novi Zakon o zdravlju tla, nakon procjene učinka i širokih konzultacija s dionicima i državama članicama. Strategija također mobilizira potreban društveni angažman i financijska sredstva, zajednička znanja i promiče prakse održivog upravljanja tlom i praćenje, podupirući ambiciju EU-a za globalno djelovanje na tlu.

Više informacija

Pitanja i odgovori o novim pravilima za proizvode bez krčenja šuma

Informativni list o novim pravilima za proizvode bez krčenja šuma

Prijedlog nove Uredbe za suzbijanje krčenja i degradacije šuma potaknuto EU

Pitanja i odgovori o revidiranim pravilima o otpremi otpada

Podaci o revidiranim pravilima o otpremi otpada

Prijedlog revidirane Uredbe o otpremi otpada

Pitanja i odgovori o strategiji tla

Informativni list o strategiji tla

Nova strategija EU za tlo

Podijelite ovaj članak:

EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.

Trendovi