Povežite se s nama

biološka raznolikost

Europska bioekonomija: pretvaranje koncepta u stvarnost

PODJELI:

Objavljeno

on

85enuPHrEuropska komisija pokrenula je web mjesto pilota Europskog opservatorija za bioekonomiju, obilježavajući najnovije dokaze napretka u ostvarivanju europske bioekonomske strategije. Opservatorij je prvi pokušaj okupljanja i prezentiranja na jednom mjestu vitalnih podataka o razvoju bioekonomije. Bit će ključni resurs za donositelje politika, poslovne ljude i ostale dionike koji će oblikovati politike i ulaganja na nacionalnoj i regionalnoj razini. Pilot web stranica pokreće se u glavna konferencija u Torinu u organizaciji talijanskog predsjedništva EU-om, kojemu je cilj pomaknuti fokus s razvoja koncepta bioekonomije na njezinu praktičnu provedbu na terenu. Inovativna bioekonomija od vitalnog je značaja za re-industrijalizaciju Europe i mogla bi proizvesti 1.6 milijuna novih radnih mjesta 2020-om i 90.000-om 2030-om samo u pomorskom i biološkom kemijskom sektoru. Objavit će se Europska komisija za bioekonomiju i Stalni odbor za poljoprivredna istraživanja nova izvješća na konferenciji, s najnovijim razmišljanjima o tome kako ostvariti potencijal europske bioekonomije.

Kakav je napredak postignut u provedbi europske bioekonomske strategije?

Usvojila Europska komisija u 2012, the Europska bioekonomska strategija želi utrti put inovativnijoj i konkurentnijoj ekonomiji koja usklađuje sigurnost hrane sa održivim korištenjem obnovljivih bioloških resursa u industrijske i energetske svrhe. Strategija se temelji na tri stupa: ulaganju u istraživanje, inovacije i vještine; pojačana interakcija politike i angažman dionika; jačanje tržišta i konkurentnost u bioekonomiji.

 1. Istraživanje, inovacije i vještine: Više od 4 milijarde eura dostupno je za potporu istraživanju i inovacijama vezanim uz bioekonomiju u okviru Obzora 2020. – više od dvostruko više od proračuna dostupnog u okviru prethodnog 7. okvirnog programa. Rezultati prvog poziva za dostavu prijedloga u okviru Societal Challenge 2 programa Obzor 2020. – „Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda, istraživanje mora i pomorstva te bioekonomija” – bit će objavljeni u studenom. Uključivao je mogućnosti podnošenja zahtjeva za financiranje istraživanja i inovacija o održivoj sigurnosti hrane, o plavom rastu (otključavanje potencijala mora i oceana) i o stvaranju inovativnog, održivog i uključivog biogospodarstva.

 1. Interakcija s politikom i angažiranje dionika: Početkom 2013-a Europska komisija pokrenula je trogodišnji projekt uspostave Opservatorija za bioekonomiju kako bi redovito ocjenjivala napredak i utjecaj bioekonomije. Danas je na konferenciji dionika bioekonomije u Torinu, koju je ugostila talijanska vlada, a sufinancirala Europska komisija, a pilot verzija web-lokacije Opservatorij za bioekonomiju,, uključujući prvi skup podataka o biogospodarstvu, pokreće se. Web stranica, koju je osmislila i kojom upravlja unutarnja znanstvena služba Komisije, Zajednički istraživački centar, s vremenom će se dalje razvijati pružajući donositeljima politika i dionicima referentne podatke i analize za razvoj politike i ulaganja u bioekonomiju. Komisija je također uspostavila Europski panel za bioekonomiju kako bi podržala interakcije između različitih područja politike, sektora i dionika u bioekonomiji. Panel je stvoren sa 30 članovi predstavljanje poduzeća i proizvođača, kreatora politike, znanstvene zajednice i civilnog društva. Povodom Konferencije dionika bioekonomije u Torinu, panel objavljuje izdaje radove o opskrbi biomasom i stvaranju tržišta u bioekonomiji.

 1. Tržišta i konkurentnost: Zajednička tehnološka inicijativa utemeljena na biološkoj industriji je javno-privatno partnerstvo javno-privatno partnerstvo (PPP) između EU i konzorcija za biološku industriju (BIC). Ukupno će uložiti u biološke inovacije preko 3.7-2014 ukupno 2020bn eura. EU doprinos (Horizon 2020) iznosit će 975 milijuna eura, dok će konzorcij za biološku industriju doprinijeti 2730 milijuna (od čega će 1755 milijuna biti namijenjeno dodatnim aktivnostima kao što su vodeći projekti). Kao industrija u nastajanju, važno je iskoristiti ovo javno-privatno partnerstvo za podsticanje tržišta kapitala i dodatnih privatnih i javnih sredstava (npr. Sinergije sa strukturnim fondovima EU-a) za nadopunu postojećih javnih i privatnih obveza. Posvećena je realizaciji europskog bioekonomskog potencijala, pretvaranju bioloških ostataka i otpada u zelenije svakodnevne proizvode kroz inovativne tehnologije i biorefinerije. To bi trebalo rezultirati najmanje 10 novim lancima vrijednosti koji se temelje na biologiji i 5 naprednim biorefinerijama. Prvi poziv za podnošenje prijedloga zajedničke tehnološke inicijative utemeljen na biološkoj industriji objavljen je u srpnju 2014, s datumom zatvaranja listopada 15. Više informacija: web stranicu | letak s činjenicama

Kako je bioekonomija dobra za Europu?

Oglas
 1. Inovativna bioindustrijska i prehrambena industrija od vitalnog su značaja za ponovnu industrijalizaciju Europe, a industrija hrane i pića već je najveći industrijski sektor u EU. Istraživanje i inovacije mogu se iskoristiti za stvaranje nove industrijske paradigme koja se temelji na proizvodnji i temelji se na industrijskoj simbiozi i suradnji u tradicionalnim industrijama - često nadilazeći tradicionalne razlike između usluga i proizvodnje.

 1. Bioekonomija je također važan izvor novih radnih mjesta – posebno na lokalnoj i regionalnoj razini te u ruralnim i obalnim područjima. Procjenjuje se da bi biološka kemijska proizvodnja mogla predstavljati 30% ukupne europske kemijske proizvodnje do 2030., u odnosu na samo 2% u 2005., osiguravajući 90.000 novih radnih mjesta. Na temelju obale koja je 7 puta duža od obale SAD-a, pomorsko gospodarstvo EU moglo bi do 1.6. osigurati 2020 milijuna novih radnih mjesta.

 1. Bioenergija i energija mora bit će sastavni dio buduće energetske sigurnosti Europe. Zamjena fosilnih sirovina obnovljivim biološkim resursima neizostavna je komponenta politike klimatskih promjena okrenute budućnosti.

 1. Klimatske promjene, ekstremno vrijeme, sve veća svjetska populacija, smanjeni pristup kritičnim hranjivim sastojcima poput fosfata - to su samo neki od faktora koji mogu značajno povećati rizik od velikog poremećaja opskrbe hranom. Izazovi sigurnosti hrane globalni su i EU mora imati važnu ulogu u rješavanju problema s njima.

Gdje se bioekonomija napravila?

Bioekonomija obuhvaća proizvodnju obnovljivih bioloških resursa i njihovu pretvorbu u hranu, hranu za životinje, proizvode koji se temelje na biološkoj osnovi i bioenergiju. To uključuje poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo, proizvodnju hrane i celuloze i papira, kao i dijelove kemijske, biotehnološke i energetske industrije.

Primjeri bioekonomije utemeljene na inovacijama na djelu:

 1. Inovativne višenamjenske bio-rafinerije za regionalni rast u Europi: EUROBIOREF projekt financiran u okviru sedmog EU Okvirnog programa za istraživanje (FP7), primjer je onoga što bi se moglo poduzeti na sveobuhvatnijoj razini u okviru novog BBI JTI. Radeći s doprinosom od EU u iznosu od 23 milijuna eura, EUROBIOREF je pokazao scenarije biorefinerije koji: odvojeno obrađuju različite vrste biomase, poput uljarica, lignoceluloze (npr. Trava, vrba) te ostatke poljoprivrednih i šumarskih proizvoda; obrađuje ih na različite načine (kemijski, biokemijski, termokemijski); i proizvode više bioproizvodnih proizvoda s visokom dodanom vrijednošću (npr. kemikalije, biopolimeri i zrakoplovna biogoriva). Nadalje, razvijeni scenariji su modularni i fleksibilni, pa se dijelovi biorefinerija mogu instalirati na različitim lokacijama kao velika ili mala postrojenja, ovisno o regionalnim uvjetima. Projekt je završio početkom 2013-a.

 1. Smanjenje utjecaja ambalaže od hrane na okoliš: Ambalažni materijali mogu trošiti dragocjene sirovine i često ih je teško odložiti. Financirana od Europske unije (EU) SUCCIPACK Projekt je pokazao načine korištenja novog materijala za industriju ambalaže hrane - bio-temeljenog polibutilen sukcinata (PBS) - za koji se očekuje da će značajno smanjiti utjecaj na okoliš. Istraživačke organizacije koje su uključene u projekt rade s velikim industrijskim igračima i 10 malim do srednjim poduzećima kako bi osigurali učinkovito prihvaćanje rezultata projekta u industriji hrane i ambalaže.

 1. Shema uzgoja koja obećava budućnost tune: Velika potražnja i visoke cijene prijete do izumiranja plavooke tune. Do sada, znanstvenici nisu mogli zaustaviti plavooke u zatočeništvu. Međutim, europska inicijativa najavila je proboj koji bi tunu mogao postaviti na put ka oporavku. Projekt zvan SELFDOTT (Samoodrživa akvakultura i pripitomljavanje plavooke tune) uspio je uzgajati atlantsku plavcu u plutajućim kavezima bez upotrebe hormona. Još će trebati vremena da se uzgaja uzgojena tuna: ribi je potrebno deset godina ili više da sazri. Ali ako uspije, to bi moglo predstavljati važan korak u globalnim naporima za obnovu Bluefina.

 1. Uzgoj trava za spas planeta: U vrijeme klimatskih promjena, kada su resursi goriva pod pritiskom i zemlja se suočava s potencijalnim rizicima od erozije, skromna trava izgleda malo spasitelj. Europski istraživački projekt OPTIMA pomaže u uzgoju visokih urodnih višegodišnjih trava koje bi mogle riješiti ove moguće izazove, nudeći niz vrijednih okolišnih i ekonomskih koristi. Cilj projekta razvijanje novih tržišta biogoriva i zelenih proizvoda potaknuo je nove ideje o berbi trave i stvaranju novih bio-proizvoda koji potiču od biljaka. Očekuje se da će projekt dovesti do novih izvora prihoda i zaposlenosti u ruralnim područjima i novih mogućnosti korištenja rubnih zemalja.

Podijelite ovaj članak:

EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.

Trendovi