Povežite se s nama

Biogoriva

Komisija odobrava produženje oslobođenja od poreza na bioplin bez hrane i #BioPropane koji se koriste za grijanje ili kao motorno gorivo u #Sweden

Objavljeno

on

Europska komisija odobrila je, u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, produljenje mjera oslobađanja od poreza na bioplin koji se ne temelji na hrani i bio propan koji se u Švedskoj koristi za grijanje ili kao motorno gorivo. Prema dva odvojena programa, Švedska oslobađa od oporezivanja energijom i CO₂ (i) bioplin koji se koristi u proizvodnji topline (prijašnja shema je zadnji put produljena u 2018.) i (ii) bioplin koji se koristi kao pogonsko gorivo (bivši sustav zadnji put produljen u 2015.).

Odlukama Komisija za oba programa odobrava 10-godišnje produljenje oslobađanja od poreza (2021.-2030.), S dvije izmjene: i) ograničavanjem poreznog oslobađanja samo na ne-prehrambeni bioplin i ii) proširenjem oslobađanja poreza na biopropan na bazi nehrane. Cilj oslobađanja od poreza je povećati uporabu bioplina i biopropana te smanjiti uporabu fosilnih goriva i njihovih emisija stakleničkih plinova, istovremeno olakšavajući prijelaz na napredna biogoriva. Komisija je ocijenila mjere u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, posebno Smjernice o državnim potporama za zaštitu okoliša i energije 2014-2020.

Komisija je utvrdila da su oslobađanje od poreza nužno i primjereno za poticanje proizvodnje i potrošnje domaćeg i uvezenog bioplina i biopropana, bez nepotrebnog narušavanja konkurencije na jedinstvenom tržištu. Osim toga, programi će pridonijeti naporima i Švedske i EU-a u cjelini da ispune pariški sporazum i krenu prema ciljevima za 2030. obnovljive izvore energije i CO₂. Na temelju toga Komisija je zaključila da su mjere u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama.

Više informacija bit će dostupno na Komisiji konkurencija web stranice, u Državne potpore Registracija pod brojevima kućišta SA.56125 (proizvodnja topline) i SA.56908 (motorno gorivo).

Biogoriva

Komisija odobrava jednogodišnje produljenje izuzeća od poreza za biogoriva u Švedskoj

Objavljeno

on

Europska komisija odobrila je, prema pravilima EU o državnim potporama, produljenje mjere oslobađanja od poreza za biogoriva u Švedskoj. Švedska je izuzela tekuća biogoriva od oporezivanja energijom i CO₂ od 2002. Shema je produljena nakon odluke Komisije u slučaju SA. 48069 u 2017. do 31. prosinca 2020. Ovom odlukom Komisija odobrava jednogodišnje produljenje poreznog izuzeća (od 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021.).

Cilj mjere oslobađanja od poreza je povećati upotrebu biogoriva i smanjiti upotrebu fosilnih goriva u prometu. Komisija je procijenila mjere prema pravilima EU o državnim potporama, posebno Smjernice o državnim potporama za zaštitu okoliša i energije 2014-2020. Komisija je utvrdila da su porezna izuzeća nužna i primjerena za poticanje proizvodnje i potrošnje domaćih i uvezenih biogoriva, bez nepotrebnog narušavanja konkurencije na jedinstvenom tržištu. Uz to, shema će pridonijeti naporima Švedske i EU-a u cjelini da ispuni Pariški sporazum i krene prema ciljevima za obnovljive izvore i CO and do 2030. godine.

Potpora biogorivima na bazi hrane trebala bi ostati ograničena, u skladu s pragovima nametnutim revidiranom Direktivom o obnovljivoj energiji. Nadalje, izuzeće se može odobriti samo kada operatori dokažu usklađenost s kriterijima održivosti, koje će Švedska prenijeti na zahtjev izmijenjene Direktive o obnovljivoj energiji. Na temelju toga Komisija je zaključila da je mjera u skladu s pravilima EU o državnoj potpori. Više informacija bit će dostupno na Komisiji konkurencija web stranice, u Državne potpore Registracija pod brojem predmeta SA.55695.

Nastaviti čitanje

Biogoriva

Otpad od energije kod kuće je u # Kružnoj ekonomiji - #CEWEP predstavlja # SustainabilityRoadMap2035

Objavljeno

on

XWUMX rujna, CEWEP, koji predstavlja operatere europskih postrojenja za proizvodnju otpada, pokrenuo je prvi put Mapa puta za održivost održivog trošenja, Novi dokument, predstavljen pred više od europskih kreatora politike, dionika i predstavnika industrije u Bruxellesu, detaljno prikazuje viziju ovog sektora prema 100-u, pokazujući na koji način otpad-to-energija pruža ključne usluge društvu.

"Ne možemo govoriti o kružnom gospodarstvu u 2035-u bez razgovora o održavanju čistoće ciklusa materijala, kako osigurati da se sav otpad koji se ne može reciklirati i dalje sigurno tretira, da su sve vrijednosti svojstvene ostatku otpada, energije i materijala , koristi se. Drugim riječima, kao sektor otpadnih energija osjećamo se kao kod kuće u kružnoj ekonomiji, jesmo i bit će nam potrebni “, rekao je Paul De Bruycker, predsjednik CEWEP-a tijekom ovog događaja.

Prema proračunima CEWEP-a, Europa će i dalje proizvesti oko 142 milijuna tona ostatka otpada koji će trebati tretirati u 2035-u, čak i ako se svi ciljevi za otpad utvrđeni zakonima EU-a o otpadu usvojenim u 2018-u postignu na vrijeme. Potrebna je rasprava o tome kako najbolje tretirati ovaj otpad, posebno jer trenutni kapaciteti za obradu ne bi bili dovoljni za oko 40 milijuna ovog preostalog otpada (Više informacija). Nadalje, buduće zakonodavstvo EU-a trebalo bi se baviti komercijalnim i industrijskim otpadom postavljanjem obvezujućih ciljeva za recikliranje i odlaganje odlagališta za ove tokove otpada.

Plan puta zahtijeva prepoznavanje uloge otpadne energije za tretiranje otpada onečišćenog tvari koje nisu prikladne za recikliranje i na taj način omogućava kvalitetno recikliranje. Uz to, otpad-energija također pridonosi recikliranju povratom metala i minerala iz dna pepela. Iako se oporabljeni metali uračunavaju u ciljeve recikliranja, recikliranje mineralnog udjela dna pepela nema isto priznanje iako se sirovine poput pijeska i šljunka koje bi bile potrebne u različitim građevinskim primjenama zamjenjuju na ovaj način.

CEWEP u svom planu puta poziva na prepoznavanje holističke uloge energije za zaštitu klime tretiranjem otpada koji bi inače završio na odlagalištima i zamjenom fosilnih goriva koja bi izgarala u konvencionalnim elektranama. Električna energija, toplina i para proizvedeni u europskim postrojenjima za otpad i energente opskrbljuju se stanovnicima i industrijom, međutim, širenje raspoložive infrastrukture pomoglo bi još učinkovitijoj upotrebi energije.

„Pojavljuje se mnoštvo pitanja: kako tretirati miješani otpad, kako pouzdano tretirati komercijalni i industrijski otpad, kako značajno smanjiti odlaganje velikih količina, kako smanjiti emisiju stakleničkih plinova, itd. Sva ova važna pitanja moraju se riješiti i za to nam treba otpadne energije ", sažeo je Paul De Bruycker.

Događaj je suorganiziran s ESWET-om, Europskom udrugom koja predstavlja proizvođače na području otpadne energije, gdje su također predstavili Viziju otpada za energiju u 2050: Čiste tehnologije za održivo gospodarenje otpadom.


WtE plan održivosti 2035


Klizači za pokretanje puta
(24 / 09 / 2019)

Nastaviti čitanje

Biogoriva

Prema klimatski neutralnoj Europi: EU ulaže više od € 10bn u #InnovativeCleanTechnologies

Objavljeno

on

Komisija je najavila program ulaganja vrijedan više od 10 milijardi eura za tehnologije s niskim udjelom ugljika u nekoliko sektora kako bi se potaknula njihova globalna konkurentnost.

Inovativna klimatska akcija EU-a, najavljena 26. veljače, ima niz blagodati za zdravlje i prosperitet Europljana s neposrednim, opipljivim utjecajem na živote ljudi - od stvaranja lokalnih zelenih radnih mjesta i rasta do energetski učinkovitih domova s smanjeni računi za energiju, čišći zrak, učinkovitiji sustavi javnog prijevoza u gradovima i sigurne opskrbe energijom i drugim resursima.

Povjerenik za klimatsko djelovanje i energiju Miguel Arias Cañete rekao je: „Manje od tri mjeseca nakon usvajanja naše strateške vizije za klimatski neutralnu Europu do 2050., novac stavljamo tamo gdje su nam usta. Cilj nam je nastaviti graditi modernu, konkurentnu i socijalno poštenu ekonomiju usklađenu s Parizom za sve Europljane. Da bi se to dogodilo, trebat će nam primjena čistih inovativnih tehnologija u industrijskim razmjerima. Zbog toga ulažemo u iznošenje na tržište visoko inovativnih tehnologija u energetski intenzivnim industrijama, u hvatanju, skladištenju i korištenju ugljika, u sektoru obnovljivih izvora energije i u skladištu energije. Oslobađamo tehnološka rješenja u svim državama članicama i pritiskamo gumb za brzo premotavanje u našem prijelazu u moderno i klimatski neutralno društvo u Europi. "

Komisija želi osigurati da Europa i dalje bude na vrhu liga u pogledu novih visokovrijednih patenata za tehnologije čiste energije. Ovo vodstvo pruža globalnu konkurentsku prednost, dopuštajući Europi da prati prednosti prvog pokretača povećanjem izvoza europskih održivih proizvoda i održivih tehnologija i poslovnih modela.

Na 28 studenom 2018, Europska komisija usvojila je a strateška dugoročna vizija za prosperitetnu, modernu, konkurentnu i klimatski neutralnu ekonomiju 2050-a - Čist Planet za sve. Strategija pokazuje kako Europa može voditi put prema klimatskoj neutralnosti uz očuvanje konkurentnosti svojih industrija ulaganjem u realistična tehnološka rješenja. Ta tranzicija također zahtijeva daljnje povećanje tehnoloških inovacija u energetskom, građevinskom, prometnom, industrijskom i poljoprivrednom sektoru.

Sljedeći koraci

Komisija namjerava pokrenuti prvi poziv za podnošenje prijedloga u okviru Fonda za inovacije već u 2020-u, nakon čega slijede redoviti pozivi do 2030-a.

pozadina

Fond za inovacije udružit će resurse u iznosu od oko € 10bn, ovisno o cijeni ugljika. Najmanje 450 milijuna doplataka od EU sustav trgovanja emisijama (EU ETS) Direktiva će se prodavati na tržištu ugljika u razdoblju 2020-2030. Prihodi od ove prodaje ovise o cijeni ugljika, koja je trenutno oko 20 €.

Svi neisplaćeni prihodi od prethodnika Fonda za inovacije, NER 300 program, također će biti dodan Fondu za inovacije. Tako ukupna sredstva Fonda mogu biti oko 10 milijardi eura.

Fond za inovacije ima za cilj stvoriti prave financijske poticaje za tvrtke i javne vlasti da sada ulažu u sljedeću generaciju tehnologija s niskom razinom ugljika i da daju prednost poduzećima EU-a da postanu globalni tehnološki lideri.

Fond za inovacije temelji se na iskustvu iz programa NER300, trenutačnog programa EU-a za podršku demonstraciji zahvata i skladištenja ugljika te tehnologija obnovljivih izvora energije. Ona proširuje svoj opseg tako da eksplicitno obuhvaća skladištenje energije i energetski intenzivne industrije te je bolje prilagođena promicanju inovacija kroz poboljšano i pojednostavljeno upravljanje. Ponudit će bespovratna sredstva za pokrivanje do 60% dodatnih kapitalnih i operativnih troškova povezanih s inovacijama za odabrane projekte, isplaćivanjem novca na fleksibilan način na temelju potreba pojedinačnih projekata.

Uz to, nakon odluke Komisije da reinvestira neutrošena sredstva iz prvog poziva NER 300 u iznosu od oko 487.6 milijuna eura, prijenos neutrošenih sredstava NER300 na Projekti InnovFin Energy Demo sada stupa na snagu i Komisija je potvrdila da tri postojeća projekta sada mogu imati koristi od jamstva za zajam osiguranih sredstvima iz NER300-a.

Više informacija

Nastaviti čitanje
Oglas

Facebook

Twitter

Trendovi