#EnergyCharterTreaty - Komisija traži mandat za pregovore o modernizaciji odredbi o ulaganjima

| Neka 16, 2019

Komisija je usvojila nacrt mandata za angažiranje u ime Europske unije u pregovorima za modernizaciju Ugovora o energetskoj povelji, plurilateralnog sporazuma o trgovini i ulaganjima primjenjivog na energetski sektor kojem je EU dio.

Cilj tih pregovora je revizija odredbi Ugovora na način da odražava reformirani pristup EU-a o zaštiti ulaganja i postizanje veće pravne sigurnosti i jasnoće pravila koja se primjenjuju na zaštitu stranih ulaganja. Između ostalih elemenata, Komisija preporučuje uključivanje izričite odredbe o pravu država na reguliranje, zatvorenu listu ograničenih slučajeva koji predstavljaju kršenje pravičnog i jednakog tretmana, jasnije definirana pravila o izvlaštenju i snažnije odredbe o održivom razvoju, klimi promjena i tranzicije čiste energije.

Kao dio svoje predanosti transparentnosti, Komisija objavljuje svoj nacrt prijedloga u isto vrijeme kada ga podnosi državama članicama EU na usvajanje.

Za više informacija pogledajte a vijest, Prijedlog Komisije i drugim resursima Suvremeni pristup EU u zaštiti investicija.

Komentari

Facebook komentari

Oznake: , , , , ,

Kategorija: Naslovna stranica, energija, Energetska tržišta, Energetska sigurnost, EU, Europska komisija, Strategija Europska energetska sigurnost

Komentari su zatvoreni.