Povežite se s nama

Ekonomija

Vijeće za konkurentnost: 25 26-rujan

PODJELI:

Objavljeno

on

velika-podaciPrvo Vijeće za konkurentnost u okviru mandata talijanskog predsjedanja EU-om održat će se u Bruxellesu na 25-26 rujna 2014. 25. rujna Sandro Gozi, talijanski državni tajnik za europsku politiku predsjedavat će Vijećem za industriju i bodovima na unutarnjem tržištu. Europsku komisiju predstavljat će potpredsjednik Michel Barnier odgovoran za unutarnje tržište i usluge; Povjerenik Ferdinando Nelli Feroci, odgovoran za industriju i poduzetništvo; i povjerenik Neven Mimica, potrošačka politika. 26. rujna talijanska ministrica istraživanja Stefania Giannini predsjedavat će Vijećem za istraživačke točke, a Komisiju će predstavljati povjerenica Máire Geoghegan-Quinn, odgovorna za istraživanje, inovacije i znanost, i potpredsjednica Neelie Kroes, odgovorna za Digitalnu agendu.

Četvrtak, 25 rujan

INDUSTRIJA

Uključivanje industrijske konkurentnosti

Dok Europa pokazuje znakove oporavka, gospodarstvo je još uvijek krhko i bori se da se vrati na put rasta. Potrebno je poduzeti odlučne mjere za oporavak razine ulaganja, poglavito u industrijskom sektoru. Naša se industrija mora suočiti s izazovima da bi ostala globalno konkurentna i pružila potez ostatku ekonomije.

Povjerenica Nelli Feroci predstavit će godišnja izvješća Komisije o konkurentnosti EU-a i država članica. Ova izvješća pokazuju da su potrebne akcije na mnogim frontama, uključujući financiranje, vještine, unutarnje tržište i podršku malim i srednjim poduzećima. Očekuje se da će ministri razgovarati o tome kako ojačati integriranje industrijske konkurentnosti u cjelokupne politike na europskoj i nacionalnoj razini.

Očekuje se da će Vijeće za konkurentnost poslati Komisiji snažnu poruku usvajanjem niza Zaključaka o usmjeravanju industrijske konkurentnosti koji snažno naglašavaju važnost održavanja snažne i konkurentne realne ekonomije i izražavaju političku volju za obnavljanjem odgovarajućeg mjesta industrijske politike među ostalim politikama EU.

Oglas

Više informacija.

INDUSTRIJA I UNUTARNJE TRŽIŠTE

Europa 2020 strategija: srednjoročni pregled

Vijeće će raspravljati o srednjoročnoj reviziji programa gospodarskog rasta EU-a. Početkom 2010. Komisija je predložila strategiju Europa 2020. koja je pokrenuta kao strategija EU-a za pametan, održiv i uključiv rast (IP / 10 / 225). Cilj je bio poboljšati konkurentnost EU-a uz zadržavanje modela socijalnog tržišnog gospodarstva i značajno poboljšanje učinkovitosti resursa. Kada je pokrenuta, strategija Europa 2020. bila je predvodnik u zagovaranju modela rasta koji nadilazi puko povećanje BDP-a.

Dana 5. ožujka 2014. Komisija je donijela Komunikaciju „Razmatranje strategije Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast”, nakon čega je uslijedila rasprava o provedbi strategije na Europskom vijeću od 20. do 21. ožujka 2014. (MEMO / 14 / 149). Nastavljajući na ovoj Komunikaciji, Komisija 5 svibnja 2014 pokrenula je javno savjetovanje o strategiji Europe 2020 do 31 listopada 2014 pozivajući sve zainteresirane strane da daju svoje stavove (IP / 14 / 504). Komisija će zatim analizirati odgovore i iznijeti prijedloge za ostvarivanje strategije o kojoj će se raspravljati na proljetnom proljetnom Europskom vijeću.

Tijekom rasprave o politici, potpredsjednik Barnier će naglasiti važnost pregleda. Predložit će da se fokus dalje može prebaciti s kriznog upravljanja na srednjoročne i dugoročne politike i reforme. Također će istaknuti da postoji potreba za nadogradnjom na postojeći posao i dalje u potpunosti iskorištavanjem potencijala jedinstvenog tržišta EU u svim njegovim dimenzijama, potaknutim Aktima o jedinstvenom tržištu I i II.

Povjerenik Nelli Feroci naglasit će da su strategija Europe 2020 i europski semestar korisni instrumenti za koordinaciju napora svih država članica na istim zajedničkim ciljevima. Naglasit će kako mikroekonomske reforme u skladu s preporukama za pojedine zemlje doprinose stvaranju dobre baze za bolje poslovno okruženje u Europi.

Više informacija.

Izvješće Komisije: „Novi dogovor za europsku obranu”

Potpredsjednik Barnier i povjerenica Nelli Feroci predstavit će Komisijin plan provedbe: Novi dogovor za europsku obranu, usvojen 24. lipnja 2014. (IP / 14 / 718). Plan je nastavak Komunikacije Komisije o obrani usvojene u srpnju 2013. i zaključaka Europskog vijeća. U njemu se navodi kako Komisija planira provesti mjere za jačanje jedinstvenog tržišta za obranu, promicanje konkurentnije obrambene industrije i poticanje sinergije između civilnog i vojnog istraživanja.

Potpredsjednik Barnier i povjerenik Nelli Feroci naglasit će da bi obrana trebala ostati prioritet na dnevnom redu EU-a zbog sve veće nestabilnosti, posebno u susjedstvu EU-a, i stalnog smanjenja proračuna u državama članicama EU-a. Oni će dati detalje o prioritetima i rasporedu koji je utvrdio Plan puta kako bi se u lipnju 2015 Europskom vijeću dostavili konkretni ishodi.

Više informacija.

UNUTARNJE TRŽIŠTE

Primjena patenta

Vijeće će saslušati prezentaciju o provedbi takozvanog „paketa patenata”, koji stvara, uz trenutni sustav „europskih patenata” koji se moraju potvrditi u svakoj državi članici, novi jedinstveni naslov (europski patent s jedinstvenim učinkom – 'Jedinstveni patent' ili 'UP') koji ima izravne učinke u svim (trenutačno 25) državama članicama koje sudjeluju u pojačanoj suradnji koja je omogućila usvajanje paketa. Paket također stvara novu jedinstvenu nadležnost zajedničku svim potpisnicima odgovarajućeg međunarodnog sporazuma (Sporazum o 'Jedinstvenom sudu za patente' (UPC)), koji će imati isključivu nadležnost za sve europske patente (i 'klasične' i 'unitarne'). Patentni paket znatno će pojednostaviti stjecanje i zaštitu patenata u Europi, što će dovesti do vrlo značajnog smanjenja troškova upravljanja i zaštite portfelja intelektualnog vlasništva u EU.

Potpredsjednik Barnier pozvat će da se pripremni rad što brže završi kako bi EU mogao pokazati svoju sposobnost postizanja konkretnog i odlučnog napretka u naporima za većom konkurentnošću i rastom temeljenom na znanju. Značajnim smanjenjem troškova zaštite inovacija Jedinstveni patent i Jedinstveni sud za patente potaknut će ulaganja, rast i radna mjesta.

Više informacija.

Zemljopisna oznaka

Vijeće će raspravljati o potencijalnom djelovanju na razini EU u kontekstu proširivanja zaštite geografskih oznaka na nepoljoprivredne proizvode.

Komisija trenutno analizira prednosti proširenja zaštite zemljopisnog podrijetla na cijelu EU na nepoljoprivredne (industrijske) proizvode. Zelena knjiga Maksimalno iskorištavanje tradicionalnog znanja i iskustva Europe: prema proširenju zaštite zemljopisnog podrijetla na nepoljoprivredne proizvode objavljeno je 15 srpnja 2014 (IP / 14 / 832). Javno savjetovanje u tijeku traje do 28 listopada 2014. Njegovi će rezultati biti objavljeni na početku 2015-a. Komisija će se pomoću rezultata odlučiti o odgovarajućim koracima na ovom polju.

Potpredsjednik Barnier primijetit će da zemljopisne oznake osiguravaju fer konkurenciju proizvođačima i pružaju zaštitu od zlouporabe navedenog imena od strane nelegitimnih proizvođača. Zaštita geografskih oznaka može pridonijeti očuvanju postojećih radnih mjesta, posebno u udaljenim područjima. Stoga bi takva zaštita podržala gospodarski i socijalni razvoj europskih regija, koristići društvu u cjelini.

Više informacija.

Potrošačka politika

Povjerenica Mimica predstavit će glavne točke Europske komisije prijaviti o funkcioniranju Uredbe o suradnji u zaštiti potrošača i dijeli svoje viđenje o tome kako osigurati uspješnu provedbu prava potrošača u vrijeme kada sve više i više tvrtki posluje preko granica. Provedba ostaje u rukama zemalja članica, ali jasno je da Europskoj uniji treba istodobno osigurati efikasnije rješavanje raširenih kršenja koja se tiču ​​nekoliko ili svih država EU-a. U tom je kontekstu potrebno pažljivo razmisliti o alatima koji bi omogućili bolju suradnju među nacionalnim tijelima i ulozi Komisije.

Europska komisija objavila je izvješće o funkcioniranju Uredbe o suradnji u zaštiti potrošača (Uredba (EZ) br. 2006 / 2004) dana 1 srpnja 2014. Uredba uspostavlja mrežu koja okuplja nacionalna tijela zadužena za provedbu europskih pravila o potrošačima i Europsku komisiju i omogućuje im da rade zajedno na prekograničnim kršenjima. Izvještaj slijedi vanjsku evaluaciju provedenu u 2012 i javnu raspravu provedenu u 2013-2014. U njemu su prikazani opipljivi rezultati dobre dosadašnje dobre suradnje nacionalnih vlasti i Europske komisije i navedeni su predstojeći izazovi.

Više informacija.

Petak, 26 rujan

ISTRAŽIVANJE

Strategija Europa 2020: Srednjoročni pregled – Istraživanje i inovacije kao izvori ponovnog rasta

Vijeće će održati raspravu u kontekstu srednjoročnog pregleda europske strategije 2020 i komunikacije Komisije o Istraživanje i inovacije kao obnovljeni izvori rasta, objavljeno 10 lipnja 2014. U ovom se priopćenju ističe važnost ulaganja u istraživanje i inovacije kako bi se Europi omogućile nove mogućnosti rasta. Također se navodi da se kvaliteta takvog ulaganja mora povećati kako bi se dobila svaka vrijednost za svaki uloženi euro. Komunikacija stoga poziva na dalekosežne prioritetne reforme kako bi se povećala kvaliteta nacionalnih strategija, programa i institucija.

Očekuje se da će se rasprava voditi zaključcima ovog priopćenja koje Predsjedništvo planira iznijeti na usvajanje u prosincu Vijeću za konkurentnost. Također bi trebao podržati tekući srednjoročni pregled Europske strategije 2020 i njegovih vodećih inicijativa, uključujući Uniju inovacija.

Drugo izvješće o napretku u Europskom istraživačkom prostoru

Povjerenica Geoghegan-Quinn predstavit će Vijeću ključne nalaze iz drugo izvješće o napretku o Europskom istraživačkom prostoru (ERA), gdje istraživači i znanstveno znanje mogu slobodno cirkulirati. Izvješće utvrđuje da je partnerstvo između država članica, dionika istraživanja i Komisije dobro napredovalo u pružanju ERA-e te da su uvjeti za njegovo postizanje uspostavljeni na europskoj razini. Reforme se sada moraju provesti na razini država članica kako bi ERA funkcionirao. Istodobno, izvješće zaključuje da se „jedinstveno tržište istraživanja” već pokazalo dobrim za rad država članica i istraživačkih institucija.

Izvješće je objavljen 16 u rujnu 2014 i prezentira pojedinačna izvješća o zemljama koja daju kratak pregled provedbe na terenu, osobito na razini istraživačkih organizacija.

Zemlje članice trebale bi do sredine 2015. iznijeti 'ERA mape puta', koje će naznačiti njihove sljedeće korake prema implementaciji ERA-e. Komisija, organizacije dionika istraživanja i države članice sastat će se u Bruxellesu u ožujku 2015. kako bi procijenili stanje.

Mediteranska suradnja

Tijekom ručka, Predsjedništvo će voditi neformalnu, naknadnu raspravu o bližoj istraživačkoj suradnji na mediteranskom području.

'VELIKI PODACI'

Potpredsjednik Kroes predstavit će Komunikacija s velikim podacima Vijeću. Europsko vijeće je u listopadu 2013. prepoznalo socioekonomski potencijal 'Big Data' i 'inovacija vođenih podacima' kao ključne pokretače produktivnosti i boljih usluga u Europi. Kao odgovor na to Komisija je 2. srpnja 2014. usvojila Komunikaciju „Prema uspješan podataka-driven ekonomije” s ciljem postavljanja Europe na čelo globalne podatkovne revolucije. Kao sljedeći korak, Komisija nastoji pokrenuti raspravu s Parlamentom, Vijećem i svim ključnim dionicima o detaljnijem akcijskom planu EU-a za dopunu i provedbu strategije. Komisija namjerava izvijestiti Europsko vijeće o inicijativama poduzetim u području velikih podataka i gospodarstva vođenog podacima u proljeće 2015.

Podijelite ovaj članak:

EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.

Trendovi