Povežite se s nama

Ekonomija

Željeznički putnici imaju pravo na djelomični povrat na cijenu željezničke karte u slučaju značajnog kašnjenja, čak i ako se može pripisati više sile

PODJELI:

Objavljeno

on

slikaPrijevoznici se ne mogu osloniti na pravila međunarodnog prava koja ih oslobađaju u slučaju više sile od plaćanja naknade za pretrpljeni gubitak uslijed kašnjenja kako bi se izbjegla obveza povrata novca.

Pravilnik o pravima i obvezama putnika u željeznici1 predviđa da odgovornost željezničkih prijevoznika u slučaju kašnjenja uređuje Jedinstvenim pravilima o ugovoru o međunarodnom prijevozu putnika i prtljage željeznicom2, podložno važećim odredbama uredbe.

U skladu s Jedinstvenim pravilima, koja su dio međunarodnog prava, a reproducirana su u aneksu Uredbe, željeznički prijevoznik putniku odgovara za gubitak ili štetu nastalu iz činjenice da je zbog zakašnjenja vožnje autobusom vlakom, njegovo putovanje ne može se nastaviti ili nastavak putovanja nije mogao razumno tražiti istog dana. Međutim, prijevoznik je oslobođen odgovornosti ako se kašnjenje može pripisati višoj sili, naime, između ostalog okolnostima koje nisu povezane s radom željeznice, a koje prijevoznik nije mogao izbjeći.

Uredba predviđa da putnik koji je suočen s kašnjenjem od sat vremena ili više može od željezničkog prijevoznika zatražiti djelomičnu nadoknadu cijene plaćene za kartu. Iznos te naknade iznosi najmanje 25% te cijene u slučaju kašnjenja između 60 i 119 minuta i 50% u slučaju kašnjenja od 120 minuta ili više. Uredba ne predviđa iznimku od tog prava na naknadu ako se odgoda može pripisati višoj sili.

U skladu s tim, Verwaltungsgerichtshof (Upravni sud, Austrija) pitao je Sud pravde može li željeznički prijevoznik biti oslobođen svoje obveze plaćanja naknade ako je kašnjenje posljedica više sile. Upravni sud dužan je odlučiti o tužbi koju je austrijski željeznički prijevoznik ÖBB-Personenverkehr AG pokrenuo protiv odluke austrijske komisije za kontrolu željezničke mreže kojom zahtijeva da briše iz svojih općih uvjeta odredbu koja isključuje svako pravo na naknadu u slučaju više sile ,

U svojoj današnjoj presudi, Sud zaključuje, prvo, da sama uredba ne oslobađa željezničke prijevoznike od obveze plaćanja naknade u slučaju kada se kašnjenje može pripisati višoj sili.

Sud zatim primjećuje da se Jedinstvena pravila, koja prijevoznika oslobađaju njegove obveze plaćanja naknade u slučaju više sile, odnose samo na pravo putnika da dobiju naknadu za štetu ili gubitak koji proizlazi iz kašnjenja ili otkazivanja vlaka. S druge strane, naknada predviđena uredbom, izračunata na temelju cijene karte, ima sasvim drugačiju svrhu, a to je nadoknaditi putniku naknadu za uslugu koja nije isporučena u skladu s prijevozom ugovor. To je i standard s fiksnom stopom financijske naknade, za razliku od predviđenog sustavom odgovornosti uspostavljenim Jedinstvenim pravilima, koji zahtijeva individualnu procjenu pretrpljene štete. Štoviše, budući da su ta dva sustava odgovornosti prilično različita, osim što primaju naknadu po fiksnoj tarifi, putnici mogu podnijeti i zahtjev za naknadu prema Jedinstvenim pravilima.

Oglas

U tim okolnostima, Sud nalazi da razlozi oslobađanja od prijevoznika od odgovornosti prema Jedinstvenim pravilima nisu primjenjivi u kontekstu sustava odgovornosti uspostavljenog uredbom. U vezi s tim, Sud primjećuje da travaux préparatoires uredbe nedvosmisleno upućuje na to da je zakonodavac EU-a namjeravao proširiti obvezu plaćanja naknade na one slučajeve u kojima su prijevoznici oslobođeni obveze plaćanja naknade prema Jedinstvenim pravilima.

Sud također odbacuje argument da se pravila koja se odnose na više sile navedena u odredbama o pravima putnika koji putuju drugim načinima prijevoza, kao što su zrakoplovom, brodom, autobusom i autobusom, primjenjuju analogno. Budući da različiti načini prijevoza nisu zamjenjivi s obzirom na uvjete njihove uporabe, položaj poduzeća koja posluju u različitim prometnim sektorima nije usporediv.

U tim okolnostima, Sud nalazi da željeznički prijevoznik ne može u svoje opće uvjete prijevoza uključiti klauzulu prema kojoj je oslobođen obveze plaćanja naknade u slučaju kašnjenja, ako kašnjenje može biti posljedica više sile.

Podijelite ovaj članak:

EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.

Trendovi