Povežite se s nama

Jedinstveno tržište

Nova pravila EU-a o sigurnosti igračaka korak su bliže

PODJELI:

Objavljeno

on

Vijeće EU usvojilo je svoje stajalište (pregovarački mandat) o regulativi o sigurnosti igračaka kojom se ažuriraju pravila za zaštitu djece od rizika povezanih s upotrebom igračaka. Dok su prema trenutnom zakonodavstvu propisi EU-a o sigurnosti igračaka među najstrožima na svijetu, predloženo zakonodavstvo ima za cilj povećati zaštitu od štetnih kemikalija (npr. endokrini disruptori) i pojačati provođenje pravila novom digitalnom putovnicom proizvoda.

Stav Vijeća podržava opće ciljeve prijedloga, ali uvodi nekoliko poboljšanja kako bi se pojasnile obveze gospodarskih subjekata i internetskih tržišta; utvrđuje sadržaj digitalne putovnice proizvoda i upozorenja te povećava broj tvari čija je prisutnost u igračkama zabranjena.

Iako su trenutna pravila među najsigurnijima na svijetu, pod belgijskim predsjedanjem uspjeli smo pojačati zahtjeve za gospodarske subjekte i pružatelje internetskih tržišta. Posebni sigurnosni zahtjevi, uključujući kemijske zahtjeve, poboljšani su, pročišćavajući nove ili postojeće rizike. Sigurnost igračaka zaslužuje našu najveću pozornost i svakako bismo trebali nastaviti štititi našu djecu od proizvodnje ili uvoza nesukladnih proizvoda.
Pierre-Yves Dermagne, belgijski potpredsjednik vlade i ministar gospodarstva i zapošljavanja 

Pregovarački mandat utvrđuje stajalište Vijeća o prijedlogu koji je Komisija podnijela u srpnju 2023. Prijedlog Komisije za uredbu o sigurnosti igračaka ima za cilj ažurirati postojeću direktivu mjerama za povećanje zaštite od štetnih kemijskih proizvoda, proširujući zabranu kancerogenih, mutagenih i proizvode toksične za reprodukciju (CMR) na druge opasne kemijske proizvode kao što su endokrini disruptori i kemikalije koje utječu na dišni sustav ili druge organe. 

Predloženi zakon ima za cilj smanjiti broj nesukladnih i nesigurnih igračaka na tržištu EU-a jačanjem provedbe zakonskih zahtjeva, posebno za uvezene igračke. Prijedlogom Komisije uvodi se digitalna putovnica proizvoda (DPP) koja će uključivati ​​informacije o sigurnosti igračke, tako da tijela granične kontrole mogu skenirati sve digitalne putovnice pomoću novog IT sustava. Komisija će moći ažurirati uredbu i narediti uklanjanje određenih igračaka s tržišta ako se u budućnosti pojave novi rizici koji nisu predviđeni trenutnim tekstom.  

U pregovaračkom mandatu Vijeća obveze gospodarskih subjekata usklađene su s Uredbom o općoj sigurnosti proizvoda (GPSR) te s novom realnošću sve većeg obujma internetske prodaje. U tu svrhu, proizvođači će morati označavati upozorenja na jeziku ili jezicima koje potrošači i drugi krajnji korisnici mogu lako razumjeti, kako određuju države članice. Proizvođači će također morati obavijestiti druge gospodarske subjekte u distribucijskom lancu o svim problemima sukladnosti proizvoda. Nadalje, uvoznici igračaka morat će obavijestiti proizvođača i tijela za nadzor tržišta ako posumnjaju da neka igračka predstavlja rizik.

Mandat Vijeća također pojašnjava obveze 'pružatelja usluga ispunjenja' (poduzeća koja se brinu o logističkim elementima prodaje proizvoda, kao što su skladištenje, komisioniranje, pakiranje ili otprema). Smatraju se gospodarskim subjektima jer pružatelji usluga dostave imaju važnu ulogu u stavljanju igračaka na tržište, a posebno igračaka iz trećih zemalja ili onih kupljenih putem interneta. Njihove će obveze biti ograničene na njihovu ulogu u opskrbnom lancu, budući da se u stajalištu Vijeća smatra da pružatelji internetskih tržišta igraju važnu ulogu pri posredovanju u prodaji ili promidžbi igračaka između trgovaca i potrošača.

Oglas

Stoga će se igračke koje nisu u skladu s regulativom o sigurnosti igračaka smatrati nezakonitim sadržajem u smislu Zakona o digitalnim uslugama (DSA). Pregovarački mandat također utvrđuje posebne obveze za igračke za pružatelje mrežnih tržišta, uz one koje zahtijeva postojeći pravni okvir (kao što su DSA i GPSR). Na primjer, zahtijeva da sučelja internetskih tržišta budu dizajnirana i organizirana na način koji gospodarskim subjektima omogućuje prikaz oznake CE, bilo kakvog upozorenja potrebnog potrošaču prije kupnje i web-veze ili nosača podataka (tj. QR ili bar koda) koji pruža poveznicu na digitalnu putovnicu proizvoda. Pregovarački mandat dodatno usklađuje odredbe koje se odnose na digitalnu putovnicu proizvoda s regulativom o ekološkom dizajnu za održive proizvode (ESPR).

Stav Vijeća uvodi definiciju „putovnice digitalnog proizvoda” kako bi se pojasnilo koje informacije moraju sadržavati putovnice digitalnog proizvoda i tehničke karakteristike nositelja podataka. Opseg tehničkih zahtjeva koji se odnose na digitalnu proizvodnu putovnicu za igračke odredit će se provedbenim aktima koje donosi Komisija.

Stav Vijeća također pojašnjava zahtjeve u pogledu minimalne veličine, vidljivosti i čitljivosti upozorenja kako bi bile vizualno dostupne općoj populaciji. Stav Vijeća usklađuje propis o sigurnosti igračaka s propisom o razvrstavanju, označavanju i pakiranju (CLP) kemijskih proizvoda. U tu svrhu ograničava se opća zabrana prisutnosti tvari koje su klasificirane kao kancerogene, mutagene ili toksične za reprodukciju (tvari CMR) u igračkama na one koje su bile predmetom usklađene klasifikacije.

Nadalje, uvodi se zabrana određenih kategorija senzibilizatora kože (kemijske tvari koje izazivaju alergijsku reakciju nakon dodira s kožom), zabrana igračaka koje imaju biocidnu funkciju te zabrana tretiranja igračaka biocidnim pripravcima (osim igračaka koji su namijenjeni trajnom postavljanju na otvorenom). Biocidni proizvodi su tvari koje uključuju konzervanse, insekticide, dezinfekcijska sredstva i pesticide koji se koriste za kontrolu štetnih organizama. Određeni konzervansi dopušteni su u nekim vrstama materijala za igračke. Konačno, u pogledu alergenih mirisa, pregovaračkim mandatom ažuriraju se posebna pravila koja uređuju njihovu upotrebu u igračkama (uključujući zabranu namjerne upotrebe mirisa u igračkama), kao i označavanje određenih alergenih mirisa.

Danas dogovoreni opći pristup formalizira pregovaračko stajalište Vijeća. Njime se predsjedništvu Vijeća daje mandat za pregovore s Europskim parlamentom, koji će započeti čim novoustanovljeni Parlament usvoji svoje stajalište.  

Podijelite ovaj članak:

EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.

Trendovi